Рішення № 78578208, 13.12.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
13.12.2018
Номер справи
233/1534/18
Номер документу
78578208
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

233 № 233/1534/18

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Малінова О.С.,

за участю секретаря Аллік Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівка цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення боргу кредитором спадкодавця, -

В С Т А Н О В И В:

ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, укладеним 24.04.2012 року між банком та ОСОБА_2, відповідно до якого останній отримав від позивача кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку у розмірі 17000 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом. ОСОБА_2 порушував свої договірні зобов’язання, що призвело до виникнення заборгованості, яка станом на дату смерті – 11 січня 2016 року становить 12081 гривня 53копійки і складається із: заборгованості за кредитом в розмірі 8208,11 грн., заборгованості за відсотками в розмірі 3873, 42 грн. Позивач просив стягнути із ОСОБА_1, як із спадкоємиці боржника ОСОБА_2, яка фактично прийняла спадщину постійно проживаючи разом із боржником на дату його смерті, вказану заборгованість за кредитним договором.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності на підставі наявних доказів; не заперечував проти ухвалення заочного рішення у справі.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з’явилась, про час і місце його проведення була належним чином повідомлена, відзив на позовну заяву не подала. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.ст.280, 281 ЦПК України.

З’ясувавши позицію позивача, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Судовим розглядом встановлено, що 24 квітня 2012 року ОСОБА_2 підписав заяву про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в ПриватБанку, погодившись, тим самим, з Умовами та Правилами надання банківських послуг (а.с.9, 10-33).

Як вбачається з розрахунку позивача станом на 31 грудня 2017 року заборгованість ОСОБА_2 за кредитним договором становить 12081 гривня 53копійки і складається із: заборгованості за кредитом в розмірі 8208,11 грн., заборгованості за відсотками в розмірі 3873, 42 грн. (а.с.5-8).

Суд зазначає, що розрахунок заборгованості ОСОБА_2 за кредитним договором від 24 квітня 2012 року здійснено банком станом на 31 грудня 2017 року, а не станом на час смерті позичальника – 11 січня 2016 року.

ОСОБА_2 помер 11 січня 2016 року, що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії І-НО, № 931917 від 12 січня 2016 року, актовий запис № 52 (а.с.36).

06 грудня 2016 року позивач звернувся до Костянтинівської державної нотаріальної контори із претензією кредитора в порядку ст.1281 ЦК України про включення кредиторської вимоги – заборгованості за кредитним договором від 24 квітня 2012 року в розмірі 12081,53 грн. до спадкової маси після смерті ОСОБА_2 (а.с.40).

Листом від 14 грудня 2016 року № 1674/01-16 Костянтинівська державна нотаріальна контора повідомила ПАТ КБ «Приватбанк» про відсутність спадкової справи після померлого 11 січня 2016 року ОСОБА_2 (а.с.41 зворот).

Як вбачається з копії паспортів відповідачка ОСОБА_1 є дружиною померлого ОСОБА_2 та зареєстровані за однією з ним адресою - м.Костянтинівка, вул. Київська, 68 (а.с.34-35).

17 лютого 2017 року позивач звернувся із претензією на адресу ОСОБА_1, як до спадкоємиці, яка фактично прийняла спадщину, про сплату заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком та ОСОБА_2 24 квітня 2012 року, розмір якої станом на дату смерті останнього становить 12081 гривня 53 копійки (а.с.42-44).

Як вбачається з листа Костянтинівської державної нотаріальної контори від 04 грудня 2018 року № 3040/01-09, наданого на запит суду, та інформаційної довідки зі Спадкового реєстру 04.12.2018 року, в провадженні нотаріальної контори немає спадкової справи щодо майна померлого 11 січня 2016 року ОСОБА_2 (а.с.98-99).

В силу ст.ст. 526, 527 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного законодавства. Боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов’язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Відповідно до ст. 1281 ЦК України спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги.

Кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.

Відповідно до ст. 1282 ЦК України спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.

У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

Статтею 13 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про те, що на відповідача ОСОБА_1, яка вважається такою, що прийняла спадщину, може бути покладено обов’язок задовольнити вимоги банка в межах вартості майна, отриманого у спадщину, але, як вбачається з вищенаведеного, відсутні докази отримання відповідачкою у спадщину будь-якого майна після смерті чоловіка.

Відповідно до ч.3,4 ст.12 ЦПК України, ч.1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов’язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Частиною 6 ст.81 ЦПК України передбачено, що доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Бочаров проти України» від 17 червня 2011 року суд при оцінці доказів має керуватись критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), Series A № 25, cc. 64-65, n. 161). Проте таке доведення може випливати зі співіснування достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою висновків або подібних неспростованих презумпцій щодо фактів.

Проаналізувавши наведені докази з точки зору їх належності, допустимості, а їх сукупність з точки зору достатності та у взаємозв’язку, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову до ОСОБА_1, оскільки позивачем не надано належних, допустимих, достовірних та переконливих доказів на підтвердження того, що відповідач успадкувала певне майно після смерті чоловіка ОСОБА_2 та не надано доказів на підтвердження вартості успадкованого майна.

Відповідно до ст.141 ЦПК України оскільки суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову, судові витрати слід покласти на позивача.

Керуючись ст.ст. 526, 527, 1054, 1218, 1281, 1282 ЦК України, ст.ст. 4, 12, 13, 19, 78,80,81, 259,263, 264, 265, 280-282 ЦПК України , -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, ЄДРПОУ 14360570) до ОСОБА_1 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1) про стягнення заборгованості за кредитним договором – відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 78578208 ?

Документ № 78578208 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 78578208 ?

Дата ухвалення - 13.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78578208 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 78578208 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 78578152
Наступний документ : 78578225