Ухвала суду № 78385634, 05.12.2018, Тернопільський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.12.2018
Номер справи
819/1922/17
Номер документу
78385634
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 819/1922/17

05 грудня 2018 року

м.Тернопіль

Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Баб'юк П.М., розглянувши заяву Головного управління ДФС в Тернопільській області про поновлення строків виконавчого листа до виконання в адміністративній справі за позовом Головного управління ДФС у Тернопільській області до Тернопільського обласного комунального підприємства "Фірма "Тернопільавіаавтотранс" про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2018 задоволено позов Головного управління ДФС в Тернопільської області до Тернопільського обласного комунального підприємства "Фірма "Тернопільавіаавтотранс" та постановлено стягнути з Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірми «Тернопільавіаавтотранс» (аеропорт, Підволочиське шосе, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 31299719) шляхом стягнення коштів з рахунків у банках обслуговуючих відповідача та за рахунок готівки, що належить відповідачу заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами в сумі 245704,38 грн (двісті сорок п’ять тисяч сімсот чотири гривні тридцять вісім копійок), з них:

- по орендній платі з юридичних осіб в сумі 122803,38 грн (сто двадцять дві тисячі вісімсот три гривні тридцять вісім копійок) на р/р 33212811700547, МФО 838012, код одержувача 38038156, код бюджетної класифікації 51 18010500;

- по податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів в сумі 24699,0 грн (двадцять чотири тисячі шістсот дев’яносто дев’ять гривень нуль копійок) на р/р 31115029700513, МФО 838012, код одержувача 38038156 код бюджетної класифікації 30 14010100;

- по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 98202,0 грн (дев’яносто вісім тисяч двісті дві гривні нуль копійок) на р/р 33219860700513, МФО 838012, код одержувача 38038156, код бюджетної класифікації 54 12020200.

Зазначена постанова суду від 23.11.2018 набрала законної сили 12.12.2017.

10 жовтня 2018 року видано виконавчий лист по справі №819/1922/17, строк пред'явлення якого до виконання, - до 13.03.2018 року.

Станом на дату розгляду заяви, підтверджень того, що виконавчий документ по справі №819/1922/17 перебуває на примусовому виконанні матеріали справи не містять.

Від позивача на адресу суду 24.10.2018 надійшла заява про поновлення строків на пред'явлення виконавчого листа до виконання.

В обґрунтування позивач зазначив, що виконавчий лист у справі отриманий 11.10.2018, а вказаний у виконавчому листі строк на пред'явлення виконавчого документа до виконання 13.03.2018, що не є можливим з об'єктивних причини.

Ухвалою суду від 29.10.2018 заяву про поновлення строків на пред'явлення виконавчого листа до виконання по справі №819/1922/17 призначено до судового розгляду.

Від представника позивача 21.11.2018 надійшло на адресу суду клопотання про долучення доказів. Зокрема, представником позивача зазначено, що позивачем неодноразово вживались заходи на погашення податкового боргу відповідача, а саме, виставлялись інкасові доручення (розпорядження), які як і належним чином засвідчена копія постанови Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2017 та направлялись на адресу Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, одначе дані дії не призвели до виконання судового рішення.

Судом заяву розглянуто без участі сторін в порядку письмового провадження.

Дослідивши заяву про поновлення строків на пред'явлення виконавчого листа до виконання та матеріали справи, суд зазначає наступне.

Строк пред'явлення виконавчого листа до виконання, зазначений безпосередньо у виконавчому листі по адміністративній справі №819/1922/17 встановлено до 13.03.2018, що, враховуючи дату отримання вказаного виконавчого листа заявником, а саме: 11.10.2018, дійсно унеможливлює пред'явлення виконавчого листа по адміністративній справі №819/1922/17 до виконання.

Згідно ч. 2 ст. 14 Кодексу адміністративного судочинства України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 376 Кодексу адміністративного судочинства України, стягувачам, які пропустили строк для пред'явлення виконавчого листа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Разом з тим, судом встановлено, що Головним управлінням ДФС в Тернопільській області виставлялись інкасові доручення (розпорядження) про стягнення з Тернопільського обласного комунального підприємства "Фірма" Тернопільавіаавтотранс" податкового боргу в сумі 245704,38 грн (аркуші справи 96-116).

Зазначені інкасові доручення (розпорядження) разом із засвідченою копією постанови Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2017 направлялись на адресу Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області (листи №6494/10/19-00-17-13/15774 від 06.08.2018, №5653/10/19-00-17-13/13904 від 10.07.2018, №3568/10/19-00-17-13/8551 від 19.04.2018, №3179/10/19-00-17-13/7574 від 03.04.2018, аркуші справи 128, 130, 133, 135).

Як випливає із листів Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області №13-08/134-1114 від 14.03.2018, №13-08/210-1564 від 09.04.2018, №13-08/201-1788 від 24.04.2018, №12-08/183-1987 від 22.05.2017, №13-08/506-3168 від 24.07.2018, №13-08/536-3384 від 09.08.2018 зазначені інкасові доручення повернені позивачу без виконання (аркуші справи 127, 129, 131, 132, 134, 136).

Зокрема, в обґрунтування Головним управлінням Державної казначейської служби зазначено, що інкасове доручення (розпорядження), видане на підставі судового рішення не належить до виконавчого документа, згідно якого здійснюється стягнення коштів з боржника. Рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконується на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» примусовому виконанню підлягають рішення на підставі виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Згідно з положеннями частин 1, 2 статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Строки, зазначені в частині першій цієї статті, встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.

Частиною шостою цієї статті визначено, що стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який видав виконавчий документ, або до суду за місцем виконання.

Строк пред'явлення виконавчого листа до виконання судового рішення від 23.11.2017 у справі №819/1922/17 встановлено 13.03.2018.

Як випливає із листа Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області від 22.05.2017, позивача було повідомлено Головним управлінням Державної казначейської служби України у Тернопільській області про неможливість виконання ним судового рішення щодо стягнення податкового боргу за інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Отже, Головному управлінню ДФС в Тернопільській області було відомо про неможливість виконання Головним управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області постанови від 23.11.2017 у справі №819/1922/17, проте, як випливає із матеріалів справи, позивач звернувся за видачею виконавчого листа лише 19.09.2018 (заява про видачу виконавчого листа, аркуш справи 77).

Тобто у позивача було достатньо часу, щоб звернутися раніше за виконавчим листом та пред'явити його о виконання у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства та Законом України "Про виконавче провадження".

Разом із тим, позивачем не зазначено, а суд не вбачає поважних причин, через які Головне управління ДФС в Тернопільській області такий тривалий період часу не зверталося за видачею виконавчого листа.

Таким чином, з аналізу наведених норм чинного законодавства та викладених обставин вбачається, що заявником (стягувачем) був пропущений строк для пред'явлення до виконання виконавчого листа №№819/1922/17, однак підстав для поновлення строку на пред'явлення виконавчого листа до виконання судом не встановлено.

З огляду на викладене, суд вважає, що слід відмовити у задоволенні заяви Головного управління ДФС в Тернопільській області про поновлення строків на предявлення виконавчого листа до виконання.

Керуючись статтями 248, 376 КАС України, суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Головного управління ДФС в Тернопільській області про поновлення строків на пред'явлення виконавчого листа до виконання в адміністративній справі №819/1922/17 за позовом Головного управління ДФС в Тернопільській області до Тернопільського обласного комунального підприємства "Фірма "Тернопільавіаавтотранс" про стягнення заборгованості - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Тернопільський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її складення.

Головуючий суддя Баб'юк П.М.

Копія вірна

Суддя Баб'юк П.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 78385634 ?

Документ № 78385634 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78385634 ?

Дата ухвалення - 05.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78385634 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 78385634 ?

В Тернопільський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 78385626
Наступний документ : 78385642