Ухвала суду № 78255713, 03.12.2018, Кіровоградський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.12.2018
Номер справи
1140/3205/18
Номер документу
78255713
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

03 грудня 2018 року м. Кропивницький Справа № 1140/3205/18

Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Черниш О.А.

розглянула матеріали адміністративного позову

позивач: Бобринецька районна державна адміністрація (27200, Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Незалежності, 80, код ЄДРПОУ 04055274)

відповідач: Управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 6/7)

про скасування постанови, -

В С Т А Н О В И Л А:

Бобринецька районна державна адміністрація звернулася до суду з позовом до Управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, в якому просить скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області від 09.11.2018 року ВП №57183335 про накладення штрафу у розмірі 5100 грн.

Ухвалою судді від 23.11.2018 року позовну заяву залишено без руху у зв'язку з тим, що вона подана без додержання вимог, установлених статтею 161 КАС України, та встановлено строк для усунення недоліків позовної заяви.

Позивачем у межах установленого судом строку недоліки позовної заяви усунуто, тому відповідно до частини 3 статті 169 КАС України вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду та приймається до розгляду.

Переданий на вирішення суду спір згідно зі статтею 19 КАС України належить до юрисдикції адміністративних судів. Справа відповідно до статей 20, 22, 25 КАС України підсудна Кіровоградському окружному адміністративному суду.

Позовна заява відповідає вимогам статей 160, 161 КАС України. Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі, передбачених статтями 169, 170 КАС України, не встановлено.

Згідно з частинами 1, 2 статті 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Частиною 2 статті 257 КАС України передбачено, що за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця унормовані статтею 287 КАС України.

Відповідно до частини 4 статті 287 КАС України адміністративна справа з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження у справі.

З огляду на категорію та складність справи за цим позовом, її слід розглядати за правилами спрощеного позовного провадження. Характер спірних правовідносин та предмет доказування у даній справі вимагають проведення судового засідання з повідомленням учасників справи для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Згідно з частиною 8 статті 262 КАС України при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їхні усні пояснення.

Керуючись статтями 171, 248, 256, 260-262, 268-269, 287, 294 КАС України, суддя -

У Х В А Л И Л А:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

3. Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 7 грудня 2018 року о 10:40 год. у приміщенні Кіровоградського окружного адміністративного суду за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 40, 6 поверх, зал судових засідань №5.

4. Про дату, час і місце розгляду справи негайно повідомити учасників справи у порядку, передбаченому статтею 268 КАС України.

5. Встановити відповідачу порядок та строки для виконання процесуальних дій:

5.1. протягом 3 днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше дня судового засідання:

- подати до суду відзив на позов (щодо його визнання чи заперечення) у порядку, передбаченому статтями 162, 175 КАС України, та наявні докази (якщо вони не надані позивачем) у порядку, передбаченому статтею 79 КАС України;

- одночасно направити копії відзиву та письмових доказів позивачу;

- разом з відзивом подати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

5.2. разом з відзивом на позов подати до суду докази, необхідні для вирішення спору: належним чином засвідчену копію матеріалів виконавчого провадження ВП №57183335.

6. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи. Неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

7. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, що їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

8. Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud1170/.

9. Копію ухвали негайно надіслати учасникам справи. Відповідачу надіслати також копію адміністративного позову разом із доданими до нього документами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала суду щодо відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності може бути оскаржена в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду у 15 - денний строк, установлений статтею 295 КАС України.

Суддя Кіровоградського окружного

адміністративного суду О.А. Черниш

Попередній документ : 78255704
Наступний документ : 78255721