Ухвала суду № 78224663, 29.11.2018, Кіровоградський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.11.2018
Номер справи
1140/2892/18
Номер документу
78224663
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УХВАЛА

29 листопада 2018 року м. Кропивницький Справа № 1140/2892/18

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Кармазиної Т.М., розглянувши у порядку письмового провадження справу за позовною заявою Головного управління ДФС у Кіровоградській області до приватного підприємства «Авто-Шанс» про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з приватного підприємства «Авто-Шанс» податковий борг в розмірі 187178,45 грн., кошти з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника на суму податкового боргу на користь державного бюджету України на слідуючий рахунок з ПДВ – 169399,80 грн.: отримувач УК у м. Кроп./Кропивницький, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО ГУ ДКСУ) 899998, код отримувача (ЄДРПОУ) 38037409, код платежу 14010100, рахунок 31117029011002; по орендній платі – 17289,99 грн. – отримувач УК у м. Кроп./Кропивницький, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО ГУ ДКСУ) 899998, код отримувача (ЄДРПО) 38037409, код платежу 18010600, рахунок 33214812011002; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в сумі – 488,66 грн. – отримувач УК у м. Кроп./Кропивницький, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО ГУ ДКСУ) 899998, код отримувача (ЄДРПО) 38037409, код платежу 18010400, рахунок 31418513011002.

Ухвалою судді від 30 жовтня 2018 року відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження з викликом осіб.

Представником позивача 29.11.2018 року через канцелярію суду, подано заяву про закриття провадження у справі (а.с.42). В обґрунтування даної заяви позивач зазначив, що станом на 28.11.2018 року підприємством ТОВ «Авто-Шанс» податковий борг з податку на додану вартість в сумі – 169399,80 грн., по орендній платі – 17289,99 грн., по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в сумі 488,66 грн. погашено в повному обсязі.

Відповідачем через канцелярію суду подано клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження (а.с.44).

З урахуванням приписів ч.9 ст.205 КАС України, визнав за можливе здійснити розгляд справи у порядку письмового провадження.

Розглядаючи справу, суд виходить з того, що частиною 3 статті 9 КАС України передбачено диспозитивний принцип адміністративного судочинства, відповідно до якого кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми вимогами на свій розсуд, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до частин 1, 6 статті 47 КАС України крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову.

Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Згідно з частинами 1, 2, 3 статті 189 КАС України позивач може відмовитися від позову, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

До ухвалення судового рішення у зв'язку з відмовою позивача від позову суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

Про прийняття відмови від позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі.

З огляду на те, що відповідачем самостійно сплачено суму податкового боргу, суд приймає відмову позивача від позову.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 238 КАС України суд закриває провадження у справі якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Таким чином, враховуючи, що позивач відмовився від позову внаслідок задоволення його відповідачем, що підтверджується матеріалами справи, після подання позовної заяви, суд вважає, що заява представника позивача про відмову від позову не порушує прав і охоронюваних законом інтересів сторін по справі.

За таких обставин, суд вважає можливим закрити провадження у справі.

Відповідно до частини 2 статті 238 КАС України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

При зверненні до суду з даним позовом позивач сплатив судовий збір у сумі 2807,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням №901 від 16.10.2018 (а.с.2).

Відповідно до частини 2 статті 132 КАС України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платники, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначені Законом України "Про судовий збір".

Згідно з частиною 1 статті 4 цього Закону судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до частин 1, 2, 3 статті 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; 2) повернення заяви або скарги; 3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі; 4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням); 5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Аналогічна норма міститься у частині 1 статті 142 КАС України, за змістом якої у разі відмови позивача від позову до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу п'ятдесяти відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Наведене свідчить, що з 2807,68 грн. судового збору, перерахованих платіжним дорученням №901 від 16.10.2018 року, позивачу з державного бюджету слід повернути 50%, що становить 1403,84 грн., на підставі ч.3 ст.7 Закону України "Про судовий збір", ч.1 ст.142 КАС України, у зв'язку з відмовою позивача від позову до початку розгляду справи по суті.

Згідно з частиною 5 статті 7 Закону України "Про судовий збір" повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Відповідно до частини 1 статті 143 КАС України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Керуючись ст.142, ч.9 ст.205, п.2 ч.1 ст.238, 243, 248, 256, 293-297 КАС України, суд,-

УХВАЛИВ:

Прийняти відмову позивача від позовної заяви.

Закрити провадження у справі за позовною заявою Головного управління ДФС у Кіровоградській області до приватного підприємства «Авто-Шанс» про стягнення податкового боргу.

Повернути Головному управлінню ДФС у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501) з Державного бюджету України судовий збір у сумі 1403,84 грн., що перерахований платіжним дорученням №901 від 16.10.2018 року на банківські реквізити: отримувач коштів – УК у м. Кропивницький, код отримувача - 38037409, банк отримувача – Казначейство України, код банку отримувача (МФО) - 899998, рахунок отримувача - 34316206084003.

Повернення судового збору здійснити відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року №845.

Сторонам роз’яснюється, що у відповідності до ч.2 ст.239 КАС України повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Копію ухвали невідкладно надіслати учасникам справи.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, встановленому ст.256 КАС України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду у 15 - денний строк, встановлений ст.295 КАС України.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду ОСОБА_1

Попередній документ : 78224653
Наступний документ : 78224682