Рішення № 78183265, 29.11.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
29.11.2018
Номер справи
233/4578/18
Номер документу
78183265
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

233 № 233/4578/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі - головуючого судді Наумик О.О., за участі секретаря судового засідання Клугер Т.А., розглянувши у спрощеному провадженні цивільну справу № 229/4578/18 за позовом Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 «про стягнення заборгованості за Кредитним договором»,

В С Т А Н О В И В:

03.09.2018 р. АТ КБ «Приватбанк» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за Кредитним договором. Позивач обґрунтував свої вимоги тим, що згідно з договором без номеру від 12.05.2011 р., укладеним між Банком і відповідачем, останній отримав кредит у розмірі 19000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. Відповідно до умов укладеного Договору він складається з заяви позичальника, Умов та правил надання банківських послуг, Правил користування платіжною карткою, Тарифів Банку.

Відповідач кредитні зобов'язання не виконує, у зв'язку з чим станом на 31.05.2018 р. утворилася заборгованість в сумі 116704,28 грн.

Ухвалою суду від 30 жовтня 2018 року відкрито спрощене провадження у справі за дійсним позовом з повідомленням сторін.

Позивач АТ КБ «Приватбанк» явку представника у судове засідання не забезпечив, надавши суду заяву з посиланням на підтримання позову та відсутність заперечень проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач, повідомлений про дату, час і місце судового засідання належним чином в порядку ст.128 ЦПК України, відзив на позовну заяву суду не надав.

З'ясувавши всі обставини справи та перевіривши їх доказами, суд дістає таких висновків.

Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що 12.05.2011 р. між АТ КБ "ПриватБанк" (з 21.05.2018 р. Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (скорочена назва - ПАТ КБ «Приватбанк») змінило назву на Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (скорочена назва - АТ КБ «Приватбанк») та ОСОБА_2 був укладений Договір без номеру, згідно з яким відповідач отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку «Універсальна» зі сплатою відсотків за користування кредитом на суму залишку заборгованості за кредитом, комісії за обслуговування та пені за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів.

На виконання укладеного сторонами Договору на ім'я ОСОБА_2 позивачем був відкритий картрахунок зі строком дії кредитної картки 02.2015 р. (а.с.61).

За довідкою про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної карти клієнта ОСОБА_2 13.05.2011 р. кредитний ліміт - 300,00 грн., 13.05.2011 р. кредитний ліміт було збільшено до 8000,00 грн., 22.06.2011 р. кредитний ліміт було збільшено до 10000,00 грн., 22.07.2011 р. кредитний ліміт було збільшено до 13000,00 грн., 30.03.2013 р. кредитний ліміт було збільшено до 15000,00 грн., 01.04.2013 р. кредитний ліміт було збільшено до 19000,00 грн., 14.05.2014 р. кредитний ліміт було зменшено до 13900,00 грн., 09.09.2014 р. встановлено кредитний ліміт у розмірі 11900,00 грн. (а.с.61).

Відповідно до умов укладеного договору він складається з «Анкети-Заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у Приватбанку», Довідки про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна», Умов і Правил надання банківських послуг, затверджених наказом від 06.03.2010 р. № СП2010-256. Відповідач підтвердив свою згоду на це підписом у заяві (а.с.62-86).

При укладенні Договору сторони керувались ч.1 ст.634 ЦК України, згідно з якою договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до п.2.1.1.12.6 «Умов і Правил надання банківських послуг» позивач нараховує відсотки за користування кредитом в розмірі, встановленому Тарифами Банку з розрахунку 360 календарних днів на рік.

Відповідно до Умов та правил надання банківських послуг у разі невиконання зобов'язань за Договором, на вимогу Банку виконати зобов'язання з повернення кредиту (у тому числі простроченого кредиту та Овердрафту), оплати винагороди Банку (п.2.1.1.5.6), при порушенні позичальником строків платежів по якомусь з грошових зобов'язань, передбачених цим Договором, більш ніж на 30 днів, позичальник зобов'язаний сплатити Банку штраф в розмірі 500 грн. + 5% від суми позову (п.2.1.1.7.6).

Відповідно до п.2.1.1.5.5. Умов та Правил надання банківських послуг позичальник зобов'язується погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених Договором.

Згідно зі ст.ст.526,527,530 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Позивач свої зобов'язання за Договором виконав у повному обсязі, а саме надав відповідачу кредит у розмірі, встановленому Договором, що стороною відповідача не спростовано.

Згідно зі статтею 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.610 ЦК України порушення зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.611 ЦК України у разі порушення зобов'язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

В порушення умов Кредитного договору, ст.ст.509,526,1054 ЦК України відповідач кредитні зобов'язання за Договором не виконав, у зв'язку з чим станом на 31.05.2018 р. позивачем нарахована заборгованість в розмірі 116704,28 грн. за такими складовими:

- 11890,67 грн. - заборгованість за кредитом,

- 104813,61 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом за період з 12.05.2011 р. по 30.04.2017 р.

Суд, вирішуючи питання обґрунтованості вимог за наведеним розрахунком (а.с.6-9), приходить до такого:

Виходячи зі змісту наданого позивачем розрахунку, а також виписки з карткового рахунку відповідача (а.с.57-60), суд вважає доведеним факт наявності заборгованості за кредитом у визначеному позивачем розмірі 11890,67 грн., що стороною відповідача не спростовано.

Отже, в цій частині вимоги позивача суд вважає обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Щодо нарахування процентів:

Згідно з умовами укладеного між сторонами кредитного договору, процентна ставка за користування кредитом погоджена сторонами у розмірі 36% річних, чи 3,0% на місяць, про що зазначено у наданому позивачем Розрахунку заборгованості за договором №б/н від 12.05.2011 р. станом на 31-05-2018.

З наданого позивачем Розрахунку заборгованості вбачається, що проценти за користування кредитними коштами нараховувалися позивачем по 30.04.2017 р.

Проте, згідно із умовами Кредитного договору кредит надавався відповідачу з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки, тобто до 28.02.2015 р. (а.с.61).

Нарахування процентів після закінчення строку дії кредитного договору суд вважає неправомірним, оскільки після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред'явлення до позичальника вимог згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється. Права та інтереси кредитодавця в охоронних правовідносинах забезпечуються частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання.

Така позиція відповідає висновку, викладеному Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 28 березня 2018 року в цивільній справі №444/9519/12, який згідно з ч.4 ст.263 ЦПК України та ч.6 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має враховуватися судами.

З огляду на наведене, розмір заборгованості за цією складовою визначений судом в розмірі 8808,61 грн. - сумі, розрахованій позивачем станом на 28.02.2015 р. у відповідності до наданого Розрахунку.

Тож, в цій частині позов підлягає частковому задоволенню.

Загальний розмір заборгованості ОСОБА_2 за Кредитним договором станом на 31.05.2018 р. визначений судом в розмірі 20699,28 грн.:

- 11890,67 грн. - заборгованість за кредитом,

- 8808,61 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом станом на 28.02.2015 р.

Тож позов підлягає частковому задоволенню.

У зв'язку із частковим задоволенням позову суд присуджує позивачеві з відповідача понесені ним судові витрати по сплаті судового збору пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, що дорівнює 1762,00 грн.

Керуючись ст.ст. 259, 263-265, 279, 280-282, 141 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - 14360570)

до ОСОБА_2 (АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 11.03.2009 р.)

«про стягнення заборгованості» задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» заборгованість за Кредитним договором без номеру від 12.05.2011 р. станом на 31.05.2018 р. в розмірі 20699 (двадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять) грн. 28 коп., з яких: 11890 (одинадцять тисяч вісімсот дев'яносто) грн. 67 коп. - заборгованість за кредитом, 8808 (вісім тисяч вісімсот вісім) грн. 61 коп. - заборгованість по процентам за користування кредитом станом на 28.02.2015 р., а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) гривні 00 копійок.

Заочне рішення суду може бути переглянуто Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області за письмовою заявою відповідача, яка може бути ним подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 78183265 ?

Документ № 78183265 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 78183265 ?

Дата ухвалення - 29.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78183265 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 78183265 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 78183252
Наступний документ : 78183282