Ухвала суду № 78164526, 19.11.2018, Ленінський районний суд м. Кіровограда

Дата ухвалення
19.11.2018
Номер справи
405/7051/18
Номер документу
78164526
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 405/7051/18

1-кс/405/3650/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №32018120010000054, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000054 від 04.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ухвали Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.10.2018, якою зобов’язано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві ОСОБА_1 від 27.07.2017, відповідно до якої встановлено, що в період 2016-2017 років службові особи ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375, АДРЕСА_1) під час здійснення страхової діяльності, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток та інших платежів в особливо великих розмірах.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375).

Так, для здійснення своєї діяльності ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) використовувала (використовує) наступний розрахунковий рахунок: №26500085157001 (українська гривня), відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України №492 від 12.11.2003, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред’явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України.

Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов’язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Відповідно до вимог ст.69 ПКУ банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття). В свою чергу, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов'язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок декларування у власній податковій звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій.

Крім того, значимість документів пов’язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об’єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа – його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Згідно ст.5 Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” № 2599-ІУ від 31.05.2005 визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-IIIвід 05.04.2001 передбачено, що подання електронних розрахункових документів може здійснюватися клієнтом як особисто на носіях інформації, так і за допомогою наданих йому обслуговуючим банком програмно-технічних засобів, які забезпечують зв'язок з програмно-технічними засобами цього банку. Програмно-технічні засоби з вбудованою в них системою захисту інформації мають відповідати вимогам, що встановлюються Національним банком України.

Обслуговуючий платника банк зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунка платника і його коду та приймати цей документ до виконання тільки у разі їх збігу. Крім цього, обслуговуючий платника банк перевіряє повноту, цілісність та достовірність цього розрахункового документа в порядку, встановленому Національним банком України.

Електронні документи на переказ, розрахункові документи та документи за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, що містять банківську таємницю, під час їх передавання засобами телекомунікаційного зв'язку повинні бути зашифровані згідно з вимогами відповідної платіжної системи, а за їх відсутності - відповідно до законів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Для адресації комп’ютерів чи пристроїв у комп’ютерних мережах, що побудовані з використанням протоколу ТСР/ІР (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) використовується ідентифікатор (унікальний числовий номер) – ІР-адреса (Internet Protocol address), яка призначається користувачем у налаштуваннях пристрою або призначається автоматично при підключенні пристрою до мережі і не може бути присвоєна іншому пристрою. В даному випадку такий тип підключення є постійним, тобто ІР-адреса є незмінною і не залежить від часу підключення та тривалості сесій використання мережі.

Інформація про електронне ім’я користувача, дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання) та ІР-адреса враховуються в протоколах системи «Клієнт-Банк». Зазначена інформація в обов’язковому порядку зберігається на сервері банківської установи так як все існуюче програмне забезпечення передбачає обов’язкове ведення LOG файлів, тобто файл який хронологічно фіксує всі маніпуляції, які здійснюються за допомогою сервера, в тому числі час та ІР-адреси.

Тобто, зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку, роздруківки протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу для надання на ухвалу слідчого судді.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) №26500085157001 (українська гривня), який відкритий та зберігається в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6.

Учасники на розгляд клопотання не з’явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПуАТ «КБ «Акордбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об’єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375), які перебувають у володінні ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) №26500085157001 (українська гривня);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТДВ «Страхова компанія «Енергія» (код ЄДРПОУ 40367375) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в копіях.

Строк дії ухвали визначити до 19.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8

Попередній документ : 78126713
Наступний документ : 78164537