Рішення № 78106975, 21.11.2018, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
21.11.2018
Номер справи
520/8722/18
Номер документу
78106975
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

Справа № 520/8722/18

Провадження № 2/520/5344/18

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2018 року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого – судді Петренка В.С.

за участю секретаря – Шевчук В.О.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за позовом

Акціонерного товариства ОСОБА_2 банк «Приватбанк»

до ОСОБА_3

про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2018року АТ КБ «Приватбанк» звернулося до Київського районного суду м. Одеси з позовною заявою до ОСОБА_3, в якій просить суд стягнути з відповідача - ОСОБА_3на користь АТ КБ «Приватбанк» заборгованість за кредитним договором № б/н від 17.03.2010року у розмірі 50 015,78грн., яка складається з: 6 151,92грн. – тіло кредиту, 24 948,64грн. – нараховані відсотки за користування кредитом, 16 057,33грн. – нарахована пеня, 500,00грн. – штраф (фіксована частина) та 2 357,89грн. – штраф (процентна складова), а також судові витрати у розмірі 1762,00грн.

В обґрунтування заявленого позову представник позивача посилається на те, що між ПАТ КБ «Приватбанк» та відповідачем – ОСОБА_3було укладено кредитний договір №б/н від 17.03.2010року, відповідно до умов якого, відповідач – ОСОБА_3отримала кредит у розмірі 1000,00грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

Порушення відповідачем зобов’язань по укладеному кредитному договору № б/н від 17.03.2010року щодо своєчасного погашення кредиту зумовило звернення АТ КБ «Приватбанк» до суду із відповідним позовом.

Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», 21.05.2018року Публічне акціонерне товариство ОСОБА_2 банк «Приватбанк» змінило назву на Акціонерне товариство ОСОБА_2 банк «Приватбанк».

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільну справу було розподілено судді Петренко В.С.

Ухвалою судді Київського районного суду м. Одеси Петренка В.С. від 25.07.2018року було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження по цивільній справі за позовною заявоюПублічного акціонерного товариства ОСОБА_2 банк «Приватбанк» до ОСОБА_3про стягнення заборгованості. Призначено справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні.

У судове засідання 21.11.2018року представник позивача не з’явився, однак одночасно з подачею позову звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути справу у його відсутність, проти винесення заочного рішення не заперечував, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач – ОСОБА_3про час та місце судових засідань повідомлялася належним чином шляхом надсилання судової ухвали та повісток на адресу, зазначену у позовній заяві, яка не змінювалася, про що свідчить довідка з відділу адресно – довідкової роботи Головного управління державної міграційної служби України в Одеській області, у судові засідання не з'явилась, про поважність причин відсутності не повідомила, відзив на позовну заяву не надала.

При цьому суд зазначає, що відповідно до п.2 ч.7 ст. 128 ЦПК України у разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається: фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.

Відповідно до п.4 ч. 8 ст. 128 ЦПК України днем вручення судової повістки є, зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Приймаючи до уваги, що судові відправлення були повернуті поштою із відміткою «за закінченням встановленого терміну зберігання», суд вважає за можливе розглядати справу без участі відповідача за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ст.ст. 280, 281 ЦПК України за згодою представника позивача Київським районним судом м. Одеси постановлена ухвала про заочний розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судом у судовому засіданні, 17.03.2010року відповідач - ОСОБА_4звернулася до позивача із анкетою-заявою про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у ПриватБанку, відповідно до якої, банк надає позичальнику кредит у розмірі 1000,00грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок, зі сплатою відсотків за користування кредитом. Обов’язковий щомісячний платіж 7% від заборгованості, однак не менше 50,00грн. та не більше залишку заборгованості. Строк внесення щомісячного платежу до 25 числа місця, наступного за звітнім.

Банк нараховує відсотки за користування кредитом в розмірі, встановленому «Тарифами Банк» з розрахунку 365/366 календарних днів на рік, що підтверджується п. 2.1.1.12.6 «Умовами та правилами надання банківських послуг».

Відповідно до п.п. 2.1.1.5.5., 2.1.1.5.6. умов надання споживчого кредиту фізичним особам, позичальник зобов’язується погашати заборгованість по кредиту, відсотків за його використання, по перевитратам платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених даним договором. У разі невиконання зобов’язань по договору на вимогу банку виконати зобов’язання по поверненню кредиту (у тому числі простроченого кредиту та овердрафту), оплаті винагороди банку.

Відповідно до п. 2.1.1.7.6. умов надання споживчого кредиту фізичним особам, при порушенні клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов’язань, передбачених даним договором більш ніж на 30 днів, клієнт зобов’язаний сплатити банку штраф у розмірі 500 грн. + 5% від суми заборгованості по кредитному ліміту з урахуванням нарахованих та прострочених процентів та комісій.

П. 2.1.1.12.6.1. умов надання споживчого кредиту фізичним особам передбачено, що у разі виникнення прострочених зобов’язань на суму від 100грн., клієнт сплачує банку пеню, відповідно до встановлених тарифів. Пеня нараховується в день нарахування відсотків по кредиту.

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з умоваминадання споживчого кредиту фізичним особам та правилами, тарифами складає між ним та банком договір про надання банківських послуг, про що свідчить його підпис у анкеті-заяві.

Невиконання відповідачем своїх зобов’язань по вищезазначеному договору щодо своєчасного погашення кредиту, зумовило звернення ПАТ КБ «Приватбанк» до суду із відповідним позовом.

З матеріалів справи вбачається, що 23.08.2016року ОСОБА_4 зареєструвала шлюб з ОСОБА_5, після укладення шлюбу ОСОБА_4 змінила прізвище «Сказецька».

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ч.1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов’язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і з неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Так, відповідно до ст.ст. 1046, 1047 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 , ч. 1 ст. 1049 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Згідно ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 5 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Як вбачається із наданого представником позивача розрахунку заборгованості станом на 13.06.2018року (а.с.8-9), у відповідача наявна заборгованість за кредитним договором №б/н від 17.03.2010року, яка дорівнює 50 015,78грн., та складається з: 6 151,92грн. – тіло кредиту, 24 948,64грн. – нараховані відсотки за користування кредитом, 16 057,33грн. – нарахована пеня, 500,00грн. – штраф (фіксована частина) та 2 357,89грн. – штраф (процентна складова).

Доказів сплати зазначеної суми відповідачем, в порушення вимог ст. 81 ЦПК України, суду не надано.

Відповідно до ч.1 ст.549, п.3 ч.1 ст.611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов’язання настають наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки – грошової суми, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі порушення ним зобов’язання.

Згідно ч. 2 ст. 549 Цивільного кодексу України, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Відповідно до п. 2.1.1.7.6. умов надання споживчого кредиту фізичним особам, при порушенні клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов’язань, передбачених даним договором більш ніж на 30 днів, клієнт зобов’язаний сплатити банку штраф у розмірі 500 грн. + 5% від суми заборгованості по кредитному ліміту з урахуванням нарахованих та прострочених процентів та комісій.

П. 2.1.1.12.6.1. умов надання споживчого кредиту фізичним особам передбачено, що у разі виникнення прострочених зобов’язань на суму від 100грн., клієнт сплачує банку пеню, відповідно до встановлених тарифів. Пеня нараховується в день нарахування відсотків по кредиту.

З урахуванням викладеного, вимоги позивача про стягнення 6 151,92грн. – тіло кредиту, 24 948,64грн. – нараховані відсотки за користування кредитом, 16 057,33грн. – нарахована пеня, 500,00грн. – штраф (фіксована частина) та 2 357,89грн. – штраф (процентна складова), заявлені на підставі розрахунку, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору в сумі 1762,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 10, 12, 19, 81, 141, 258-260, 263-265, 274-279, 280-282 ЦПК України, ст. 509, 525, 526, 530, 536, 599, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, -

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства ОСОБА_2 банк «Приватбанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_3 (22.01.1980року народження, ІПН НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній проспект Маршала Жукова)АДРЕСА_1, паспорт серії ОК №021280, виданий 28 вересня 2016року Київським у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області) на користь Акціонерного товариства ОСОБА_2 «Приватбанк» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, р/р 29092829003111) заборгованість за кредитним договором № б/н від 17.03.2010року у розмірі 50 015 (п’ятдесят тисяч п'ятнадцять) грн. 78 коп., яка складається з:

-6 151 (шість тисяч сто п’ятдесят одна) грн. 92 коп. – тіло кредиту;

-24 948 (двадцять чотири тисячі дев’ятсот сорок вісім) грн. 64 коп. – нараховані відсотки за користування кредитом;

-16 057 (шістнадцять тисяч п’ятдесят сім) грн. 33 коп. – нарахована пеня;

-500 (п’ятсот) грн. 00 коп. – штраф (фіксована частина);

-2 357 (дві тисячі триста п’ятдесят сім) грн. 89 коп. – штраф (процентна складова).

Стягнути з ОСОБА_3 (22.01.1980року народження, ІПН НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній проспект Маршала Жукова)АДРЕСА_1, паспорт серії ОК №021280, виданий 28 вересня 2016року Київським у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області на користь Акціонерного товариства ОСОБА_2 «Приватбанк» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, р\р 29092829003111) витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду повністю або частково.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його складення.

Датою складення судового рішення є 23 листопада 2018 року.

Суддя Петренко В. С.

Попередній документ : 78106957
Наступний документ : 78106997