Ухвала суду № 78017306, 29.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
29.08.2018
Номер справи
201/9265/18
Номер документу
78017306
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 201/9265/18

Провадження № 1-кс/201/5594/2018

УХВАЛА

29 серпня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкова С.В. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкова С.В. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №1201704003000033, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ "ПРИВАТБАНК, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме тимчасовий доступ до належним чином засвідченого витягу зі «Звіту за результатами аналізу потреби ПАТ «Приватбанк» у капіталі від 19.03.2017 року (стор. 1-6, 44-50 включно ( етап 5 аналіз коректності відображення зобов'язань Банку у зв'язку із проведенням конвертації певних зобов'язань у капітал - «bail-in» станом на 31 грудня 2016 року), за яким проведено аналіз потреби банку у капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні слідчого зазначено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), знаходячись в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, зловживаючи службовим становищем, 22.12.2016 провели незаконні операції по списанню грошових коштів з рахунків вкладників, чим заподіяли шкоду останнім в особливо великих розмірах.

Підставами для реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали заяви вкладників ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в яких останні повідомляли, що при перевірці рахунків депозитних вкладів та карткових рахунків в приват-24 останнім стало відомо про безпідставне списання банком коштів з їх рахунків 22.12.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для списання грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, став наказ тимчасової адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 №44 від 21.12.2016.

Згідно ст. 52 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у пунктах 1-9 частини першої цієї статті, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв'язків із банком.

Відповідно до ст. 41-1ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до здійснення внеску до статутного капіталу Фонд: має право розпорядитися необтяженими грошовими зобов'язаннями банку перед пов'язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов'язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб шляхом обміну зазначених зобов'язань на акції додаткової емісії банку.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11 показали, що їх рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» обтяжені майновими правами третіх осіб.

Згідно наказу №44 від 21.12.2016 року грошові кошти з рахунків пов'язаних з банком осіб перераховано на такі рахунки в МФО 305299: № 37397820000101(UAH); №37395820000136 (RUR); № 37390820000131 (EUR); № 37392820000151 (GBR); № 37393820000150 (СZК); № 37399820000121 (USD).

Таким чином, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» зловживаючи службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби здійснили безпідставний переказ грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банку, обтяжених майновими правами третіх осіб, в результаті чого, було завдано матеріальні збитки вкладникам в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» банки виконують міжбанківські та внутрішньобанківські перекази на підставі міжбанківських розрахункових документів - меморіального ордеру.

У зв'язку з зазначеним, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №12017040030000033 виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12017040030000033 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: завірені копії аудиторського звіту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» (ЄДРПОУ 33306921), які знаходяться у володінні (розпорядженні) АТ КБ "ПРИВАТБАНК, м. Дніпро, Н. Перемоги, 50 (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570.

До суду від прокурора надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкову С.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Іпатову О.В. тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №1201704003000033, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ "ПРИВАТБАНК, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме тимчасовий доступ до належним чином засвідченого витягу зі «Звіту за результатами аналізу потреби ПАТ «Приватбанк» у капіталі від 19.03.2017 року (стор. 1-6, 44-50 включно ( етап 5 аналіз коректності відображення зобов'язань Банку у зв'язку із проведенням конвертації певних зобов'язань у капітал - «bail-in» станом на 31 грудня 2016 року), за яким проведено аналіз потреби банку у капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк».

Надати довідку стосовно наявності в АТ КБ "ПРИВАТБАНК оригіналу витягу зі «Звіту за результатами аналізу потреби ПАТ «Приватбанк» у капіталі від 19.03.2017 року (стор. 1-6, 44-50 включно ( етап 5 аналіз коректності відображення зобов'язань Банку у зв'язку із проведенням конвертації певних зобов'язань у капітал - «bail-in» станом на 31 грудня 2016 року), за яким проведено аналіз потреби банку у капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк».

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040030000033.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев

Часті запитання

Який тип судового документу № 78017306 ?

Документ № 78017306 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78017306 ?

Дата ухвалення - 29.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78017306 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 78017306 ?

В Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
Попередній документ : 78017290
Наступний документ : 78017311