Рішення № 77881230, 13.11.2018, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
13.11.2018
Номер справи
910/12599/18
Номер документу
77881230
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.11.2018Справа № 910/12599/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Кирилюк Т.Ю., при секретарі судового засідання Максимець В.О., розглянувши матеріали господарської справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін

за позовом приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі"

до фізичної особи-підприємця Чуланової Лариси Василівни

про стягнення 27 964,79 грн.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські електромережі" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до фізичної особи-підприємця Чуланової Лариси Василівни про стягнення 27 964, 79 грн. - вартості самовільно спожитої електричної енергії внаслідок порушення правил користування електричною енергією.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач в порушення умов чинного законодавства здійснював бездоговірне, безоплатне споживання електричної енергії.

Відповідно до частини першої статті 250 Господарського процесуального кодексу України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/12599/18. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору, суд ухвалою встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов. Однак, відповідач не скористався своїм правом та не подав письмовий відзив на позов.

Відповідно до частини дев'ятої статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідач про розгляд справи повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 07350337.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для підготовки до судового засідання, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, закріплені пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України, статтями 76 та 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд вважає, що ним в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів у справі та є підстави для розгляду справи за наявними у ній матеріалами, у відповідності до положень статті 165 названого Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

Публічним акціонерним товариством "Київенерго», правонаступником якого є позивач складено акти № 048479 від 27.10.2017, № 050193 від 30.01.2018, № 050159 від 27.11.2017, № 050184 від 29.12.2017, № 050218 від 28.02.2018, № 050273 від 03.05.2018, № 050241 від 28.03.2018 порушень правил користування електричною енергією, відповідно до яких відповідач у порушення пункту 4.13 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктів 1.3, 5.1, 6.40. 10.2 правил користування електричною енергією здійснив самовільне підключення струмоприймачів павільйону до електричних мереж РЕМ «Південний» з метою без облікового споживання електроенергії за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 92 (торгівельний павільйон «Продукти»).

Згідно статті 174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність, з акту управління господарською діяльністю, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать, внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав, у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Згідно частини першої статті 277 Господарського кодексу України абоненти користуються енергією з додержанням правил користування енергією відповідного виду. Правила користування енергією, якщо інше не передбачено законом, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У пункті 1.2 Правил дано визначення споживача електричної енергії як особи, що використовує її для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.

Водночас зі змісту підпункту 1 пункту 10.2, вбачається, що даний термін необхідно застосовувати в значно ширшому значенні, оскільки він також розповсюджується і на осіб, які використовують електричну енергію без укладення договору на електропостачання.

Згідно з підпунктами 15 та 16 пункту 8.1 Правил постачальник електричної енергії має право контролювати додержання споживачами та субспоживачами вимог цих Правил відповідно до умов укладених договорів, а також складати акти про невідповідність дій (бездіяльності) споживача умовам договору про постачання електричної енергії та порушення вимог законодавства України в електроенергетиці.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про електроенергетику» споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії зобов'язаний додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії.

Згідно положень пункту 5.1 правил користування електричною енергією договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін. Споживання електричної енергії без договору не допускається.

Пунктом 6.41 правил користування електричною енергією передбачено, що у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень. В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень.

Згідно з пунктом 6.42 правил користування електричною енергією на підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків. Споживач має бути повідомлений про час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до призначеного дня засідання і має право бути присутнім на засіданні комісії. Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії та/або збитків.

З матеріалів справи вбачається, що на підставі акту порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії проведено засідання комісії. Протоколами засідань комісії № 2011 від 20.12.2017, № 89 від 24.01.2018, № 209 від 22.02.2018, № 352 від 20.03.2018, № 701 від 30.05.2018 з розгляду актів про порушення правил користування електричною енергією затверджено обсяг недорахованої електричної енергії за період з 28.10.2017 по 03.05.2018.

Копії актів порушень № 048479 від 27.10.2017, № 050193 від 30.01.2018, № 050159 від 27.11.2017, № 050184 від 29.12.2017, № 050218 від 28.02.2018, № 050273 від 03.05.2018, № 050241 від 28.03.2018, копії протоколів засідання комісії № 2011 від 20.12.2017, № 89 від 24.01.2018, № 209 від 22.02.2018, № 352 від 20.03.2018, № 701 від 30.05.2018 по розгляду актів про порушення, розрахунки вартості електроенергії спожитої без обліку (договору) за актами порушень Правил користування електричною енергією та рахунки № 94001746/12акт050159 від 20.12.2017 на суму 3 104, 74 грн., № 94001746/1/акт050184 від 24.01.2018 на суму 3 960, 58 грн., № 94001746/2/акт050193 від 22.02.2018 на суму 12 217, 09 грн., № 94001746/акт050218 від 20.03.2018 на суму 4 529, 90 грн., № 94001746/акт050273 від 30.05.2018 на суму 6 338, 72 грн., виставлених для оплати недоврахованої електричної енергії та інформаційні повідомлення надіслано відповідачу, що підтверджується копіями фіскальних чеків та описами вкладення від 21.12.2017, від 25.01.2018, від 23.02.2018, від 22.03.2018, від 04.06.2018.

Відповідно до підпунктів 1-3 пункту 2.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, остання застосовується на підставі акта про порушення, складеного в порядку, установленому цією Методикою, з урахуванням вимог ПКЕЕ та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕ, зокрема, пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів (у разі підтвердження факту встановлення та передачі на збереження споживачу цього індикатора), використання фазозсувного трансформатора тощо).

Згідно пункту 6.43 правил користування електричною енергією споживач має оплатити розрахункові документи за недовраховану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

Відповідач в порушення вищезазначених положень, кошти за недовраховану електричну енергію згідно виставлених позивачем рахунків в 30 денний термін у повному обсязі не сплатив, у зв'язку з чим виникла заборгованість в розмірі 27 964, 79 грн.

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства.

Статтею 27 Закону України «Про електроенергетику» встановлено відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику. Зокрема, правопорушеннями в електроенергетиці є: крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку.

Частиною першою статті 216 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

У відповідності до вимог статті 235 Господарського кодексу України за порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог та наявності підстав для стягнення з відповідача 27 964,79 грн. заборгованості за спожиту електроенергію, у зв'язку з чим, позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 129, 233, 238, 241-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі" до фізичної особи-підприємця Чуланової Лариси Василівни про стягнення 27 964,79 грн. задовольнити повністю.

2. Стягнути з фізичної особи-підприємця Чуланової Лариси Василівни (03191, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1) на користь на користь приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, ідентифікаційний код 41946011) 27 964 (двадцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят чотири) грн. 79 коп. - основного боргу та 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. - витрати по сплаті судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 13.11.2018.

Суддя Т.Ю. Кирилюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 77881230 ?

Документ № 77881230 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 77881230 ?

Дата ухвалення - 13.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77881230 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 77881230 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 77881229
Наступний документ : 77881231