Ухвала суду № 77787871, 13.11.2018, Господарський суд Чернівецької області

Дата ухвалення
13.11.2018
Номер справи
926/1867/18
Номер документу
77787871
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, тел. 55-09-34

У Х В А Л А

п р о в і д м о в у у в и д а ч і с у д о в о г о н а к а з у

13 листопада 2018 року

Справа № 926/1867/18

Суддя Господарського суду Чернівецької області Ніколаєв М.І., розглянувши

заяву стягувача акціонерного товариства «Чернівціобленерго» (58008, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, код ЄДРПОУ 00130760)

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю «Арома Парфюм» (58000, м. Чернівці, вул. О. Гончара, 12, код ЄДРПОУ 32572871)

про видачу судового наказу про стягнення заборгованості у сумі 12568,09 грн.

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство «Чернівціобленерго» звернулось до Господарського суду Чернівецької області із заявою про видачу судового наказу про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Арома Парфюм» заборгованості в сумі 12568,09 грн., що виникла на підставі договору про постачання електричної енергії від 10.05.2013 року №1180/8.

Подана заява обґрунтовується тим, що стягувач згідно умов вищезазначеного договору постачав боржнику електричну енергію, проте останній в порушення умов договору за поставлену активну електроенергію не розрахувався, що призвело до виникнення заборгованості за жовтень 2018 року в сумі 12568,09 грн. та звернення з відповідною заявою до суду.

Розглянувши вищевказану заяву, суд дійшов висновку про відмову у видачі судового наказу, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 150 Господарського процесуального кодексу України заява про видачу судового наказу подається до суду у письмовій формі та підписується заявником.

У заяві повинно бути зазначено:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника (для фізичних осіб - громадян України), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців), а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;

3) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання;

4) вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;

5) перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.

До заяви про видачу судового наказу додаються:

1) документ, що підтверджує сплату судового збору;

2) документ, що підтверджує повноваження представника, - якщо заява підписана представником заявника;

3) копія договору, укладеного в письмовій (в тому числі електронній) формі, за яким пред’явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості;

4) інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.

Суд, дослідивши матеріали заяви про видачу судового наказу, встановив, що вказана заява не відповідає вимогам п.1 ч.3 ст. 150 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно із ст.ст.1, 2 Закону України «Про судовий збір» судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду.

Статтею 4 вказаного Закону України встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

За приписами статті 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (176 грн. 20 коп.)

Однак, як вбачається з матеріалів заяви про видачу судового наказу, заявником не додано жодних належних та допустимих доказів сплати судового збору у встановлених Законом України «Про судовий збір» порядку та розмірі.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що заява акціонерного товариства «Чернівціобленерго» про видачу судового наказу не відповідає вимогам, встановленим ст.150 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.152 Господарського процесуального кодексу України, суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо заяву подано з порушенням вимог статті 150 цього кодексу.

За приписами ч.2 ст.154 Господарського процесуального кодексу України за результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

Відповідно до ч.2 ст.152 Господарського процесуального кодексу України про відмову у видачі судового наказу суддя постановляє ухвалу не пізніше десяти днів з дня надходження до суду заяви про видачу судового наказу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 150, 152, 153, 154, 155, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Чернівецької області, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви акціонерного товариства «Чернівціобленерго» про видачу судового наказу відмовити.

Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в порядку та строки встановлені ст.ст.255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано - "13" листопада 2018 року.

Суддя М.І. Ніколаєв

Попередній документ : 77787868
Наступний документ : 77787873