Рішення № 77755289, 06.11.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
06.11.2018
Номер справи
233/4892/18
Номер документу
77755289
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/4892/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/М о т и в о в а н е/

06 листопада 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого - судді Наумик О.О.,

за участі секретаря Клугер Т.А.,

позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

представника третьої особи – ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Комунальної установи «Центральна районна лікарня», третя особа - Костянтинівська міська рада Донецької області, -

«про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку»,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Комунальної установи «Центральна районна лікарня», підтриманим ним в судовому засіданні, в якому просить стягнути з відповідача на його користь грошову компенсацію за невикористану відпустку в розмірі 78768,48 грн., посилаючись на таке:

У період з 07.10.2003 по 30.12.2017 р. він знаходився у трудових відносинах з Комунальною установою охорони здоров'я «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка» (КУОЗ «КМСП») на посаді головного лікаря.

30.12.2017 р. згідно з розпорядженням Костянтинівського міського голови від 29.12.2017 р. №179 його було звільнено за ст.38 КЗпП України (за власним бажанням).

В день його звільнення 30.12.2017 р. в порушення вимог ст.ст.47 ч.1, 116 ч.1, 83 ч.ч.1,2 КЗпП України роботодавець не провів з ним повний розрахунок, не компенсувавши невикористану ним відпустку кількістю днів 204 к. д., виходячи з його середньоденної заробітної плати в розмірі 386,12 грн., в загальному розмірі 78768,48 грн.

Відповідно до рішення Костянтинівської міської ради від 14.09.2017 №6/78-1424 «Про приєднання юридичних осіб до Комунальної установи «Центральна районна лікарня» (КУ «ЦРЛ») КУОЗ «КМСП» шляхом реорганізації була приєднана до КУ «ЦРЛ» з передачею основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, яка в розумінні положень ст.ст.104,107 ЦК України є правонаступником та відповідальною особою за зобов'язаннями КУОЗ «КМСП».

Суму компенсації за невикористану відпустку просить стягнути з відповідача як правонаступника КУОЗ «КМСП».

Судовою ухвалою від 05 жовтня 2018 року було відкрите провадження в цивільній справі №233/4892/18 за позовом ОСОБА_1 до Комунальної установи «Центральна районна лікарня», третя особа - Костянтинівська міська рада Донецької області, - «про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку» за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін, справу призначено у судове засідання для розгляду по суті.

Відповідач надав відзив на позовну заяву (а.с.62-65), в якому проти позову заперечував за таких підстав:

ОСОБА_1 перебував у трудових відносинах з Комунальною установою охорони здоров'я «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка» Костянтинівської міської ради (КУОЗ «КМСП», колишня МСП № 1) на посаді головного лікаря з 07.10.2003 р. на підставі розпорядження міського голови №191 від 06.10.2003 р., заробітну плату отримував у КУОЗ «КМСП» за місцем роботи.

30.12.2017 р., на день звільнення ОСОБА_1 на підставі розпорядження Костянтинівського міського голови № 179 від 29.12.2017 р. за власним бажанням відповідно до ст.38 КЗпП України бухгалтерія КУОЗ «КМСП» не мала можливості виплатити ОСОБА_1 компенсацію за невикористані дні відпусток, тому що у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до КУ «ЦРЛ» заробітна плата співробітників КУОЗ «КМСП» була вже виплачена 22.12.2017 р., а рахунки установи станом на 30.12.2017 р. були закриті з балансом 00 грн. Перед приєднанням до КУ «ЦРЛ» всі залишки асигнувань КУОЗ «КМСП» були зараховані на рахунки фінансового управління Костянтинівської міської ради 28.12.2017 р.

Бухгалтерія КУОЗ «КМСП» не повідомила письмово КУ «ЦРЛ» про юридичне зобов'язання на суму компенсації за невикористану відпустку при звільненні ОСОБА_1 та не зверталася письмово до КУ «ЦРЛ» як до правонаступника у подальшому із клопотанням про задоволення зазначеного зобов'язання, що становить суму в 78768 грн. 48 коп.

ОСОБА_1 звільнювався із займаної посади головного лікаря КУОЗ «КМСП» за розпорядженням Костянтинівського міського голови, запис у трудовій книжці про звільнення зроблено відділом кадрів Костянтинівської міської ради.

Зауважив на тому, що вимогу про проведення повного розрахунку та виплату компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_1 пред'явив до виконавчого комітету Костянтинівської міської ради 10.09.2018 р.

Водночас повідомив, що з 30.12.2017 р. та по теперішній час до КУ «ЦРЛ» не надходило жодних письмових вимог про розрахунок та виплату компенсації від ОСОБА_1 особисто.

Тому, вважає, не можна стверджувати, що КУ «ЦРЛ» порушила чинне законодавство про працю, а саме ч.1 ст.116 КЗпП України.

Отже, оскільки під час приєднання КУ «ЦРЛ» не отримувала від КУОЗ «КМСП» ані фінансового забезпечення (переведення відповідних грошових коштів) за виниклими зобов'язаннями, ані письмового клопотання про задоволення зобов'язання на суму 78768 грн. 48 коп., а також не отримувала письмової вимоги від ОСОБА_1 про проведення розрахунку та виплату компенсації за невикористану відпустку, КУ «ЦРЛ», як правонаступник КУОЗ «КМСП», не мала підстав для виплати компенсації ОСОБА_1

Також вважає, що, оскільки Костянтинівська міська рада була роботодавцем головного лікаря КУОЗ «КМСП» ОСОБА_1, тому саме вона повинна була забезпечити проведення з ним розрахунку за невикористані дні відпусток у сумі 78768 грн. 48 коп. при звільненні в день реєстрації припинення шляхом приєднання КУОЗ «КМСП» з нульовим балансом до КУ «ЦРЛ».

У судовому засіданні представник відповідача відзив підтримала за наведених у ньому підстав, в питанні ухвалення рішення поклалася на розсуд суду.

Представник третьої особи – Костянтинівської міської ради в питанні ухвалення рішення поклався на розсуд суду, пояснивши в судовому засіданні, що Костянтинівська міська рада є засновником закладів охорони здоров’я міста, яка мала здійснювати прийом головних лікарів. Проте, головним розпорядником коштів були юридичні особи закладів охорони здоров’я, зокрема Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка, головним лікарем якої був позивач, з повноваженнями по нарахуванню, відрахуванню заробітної плати. Тож, саме Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка мала обов’язок по виплаті відповідних компенсаційних виплат її працівникам, в тому числі позивачу.

За процедурою звільнення позивача як головного лікаря Костянтинівської міської стоматологічної поліклініки, Міський голова за заявою позивача надав розпорядження про його звільнення, яке було направлено до бухгалтерії Поліклініки.

У теперішній час по обов’язках Костянтинівської міської стоматологічної поліклініки має відповідати її правонаступник - Центральна районна лікарня.

З’ясувавши всі обставини справи та перевіривши їх доказами, суд дістає такого висновку:

ОСОБА_1 з 07.10.2003 р. по 30.12.2017 р. перебував у трудових відносинах з Комунальною установою охорони здоров'я «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка» (КУОЗ «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка») на посаді головного лікаря, що підтверджується відповідними записами в його трудовій книжці (а.с.6-11).

30.12.2017 р. позивача за ст.38 КЗпП України звільнено з займаної посади за власним бажанням на підставі розпорядження Костянтинівського міського голови від 29.12.2017 №179 «Про звільнення ОСОБА_1О.» (а.с.4).

На дату звільнення ОСОБА_1 не використана щорічна тарифна відпустка в кількості 204 календарних дні на 29.12.2017 р., сума компенсації якої склала 78768,48 грн., що підтверджено відповідними довідками КУ «Центральна районна лікарня» № 01-13/2211 від 04.10.2018 р. (а.с.29), №01-13/1982 від 11.09.2018 р. (а.с.30) і не спростовано стороною відповідача.

Як передбачено ч.1 ст.47 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Згідно з ч.1 ст.83 КЗпП України, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Заклад охорони здоров’я - КУОЗ «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка», з яким позивач перебував у трудовий правовідносинах, рішенням Костянтинівської міської ради від 14.09.2017 р. №6/78 реорганізований шляхом приєднання до Комунальної установи «Центральна районна лікарня» (а.с.128), яка за своїм Статутом (затверджений Рішенням міської ради 27.01.2011 № 6/4-85 (в редакції рішення міської ради від 25.01.2018 № 6/82-1522)) є правонаступником КУОЗ «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка» Костянтинівської міської ради (а.с.54-58).

Тож на відповідача має бути покладений обов’язок по виплаті позивачу компенсації за невикористану відпустку в заявленій позивачем сумі, розрахованій у відповідності до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженому постановою КМ України від 08.02.1995 р. №100.

При цьому доводи відповідача щодо того, що обов’язок по виплаті такої компенсації позивачу має бути покладений на третю особу за тих підстав, що ОСОБА_1 звільнений з займаної посади головного лікаря КУОЗ «КМСП» за розпорядженням Костянтинівського міського голови, запис у його трудовій книжці про звільнення зроблено відділом кадрів Костянтинівської міської ради, суд не приймає до уваги за таких підстав:

Відповідно до ч.4 ст.91 ЦК України, цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з ч.1 ст.92 ЦК України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

За ст.104 ЦК України, юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників (ч.1). Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення (ч.4).

З огляду на наведене, моментом переходу прав і обов’язків до правонаступника юридичної особи слід вважати дату внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, передбаченому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, за яким припинення вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття (виключення з Єдиного державного реєстру відомостей про реорганізовану юридичну особу).

Тобто до внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи її цивільна правоздатність не припиняється.

До правонаступника (у разі припинення шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) переходять усі права та обов’язки припиненої юридичної особи з моменту внесення такого запису.

Юридична особа Комунальної установи охорони здоров’я «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка» Костянтинівської міської ради припинена внесенням 30.12.2017 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису за №12691120017004752.

З цього часу цивільна правоздатність КУОЗ «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка» Костянтинівської міської ради припинена, всі її обов’язки перейшли до правонаступника - Комунальної установи «Центральна районна лікарня».

З огляду на ту обставину, що позивач перебував у трудових правовідносинах з КУОЗ «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка» Костянтинівської міської ради як самостійною юридичною особою, що підтверджено відповідним записом у його трудовій книжці, а не з Костянтинівською міською радою, то відповідачки за невиконаними зобов’язаннями КУОЗ «Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка» Костянтинівської міської ради має її правонаступник, яким є Комунальна установа «Центральна районна лікарня».

За таких обставин, позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 259, 263-265, 141 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов

ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) до

Комунальної установи «Центральна районна лікарня» (85114 Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова,161),

третя особа - Костянтинівська міська рада Донецької області (85114 Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого,260), -

«про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку» задовольнити.

Стягнути з Комунальної установи «Центральна районна лікарня» на користь ОСОБА_1 компенсацію за невикористану відпустку в розмірі 78768 (сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят вісім) грн. 48 коп.

Стягнути з Комунальної установи «Центральна районна лікарня» судовий збір на рахунок спеціального фонду Державного бюджету України у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн.

Повний текс рішення складено 09 листопада 2018 року.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 77755289 ?

Документ № 77755289 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 77755289 ?

Дата ухвалення - 06.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77755289 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 77755289 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 77755289, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Судове рішення № 77755289, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області було прийнято 06.11.2018. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 77755289 відноситься до справи № 233/4892/18

Це рішення відноситься до справи № 233/4892/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 77755288
Наступний документ : 77755304