Ухвала суду № 77742963, 02.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.10.2018
Номер справи
757/48188/18-к
Номер документу
77742963
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48188/18-к

У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. від 24.09.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) №26004000160925, №26005013060925, №26050013060925;ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26007000161136, №26008013061136, №26053013061136; ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» (код ЄДРПОУ 41517161) №26000013060726, №26009000160726, №26055013060726; ТОВ «ФАЙЛЕН МІЛД» (код ЄДРПОУ 40697824) №26001013052272, №26002001052272, №26056013052272; ТОВ «УКРЕКСП» (код ЄДРПОУ 41272646) №26001000162647, №26002013062647, №26057013062647; ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА «КАСТА» (код ЄДРПОУ 41504299) №26001000160445, №26002013060445, №26057013060445; ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 40979156) №26008000155259, №26009013055259, №26054013055259; ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40979769) №26007013054047, №26008001054047, №26052013054047; ТОВ «СТРОЙЕКСПЕРТ-2000»(код ЄДРПОУ 41211541) №26057013060263, №26001000160263, №26002013060263; ТОВ «СКАЙЛЕР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41201219) №26001000161109, №26002013061109, №26057013061109; ТОВ «СЕМЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41567888) №26059013062269, №26003000162269, №26004013062269; ТОВ «САДАЛМЕЛІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 40928096) №26004000155651, №26005013055651, №26050013055651; ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) №26002000164923, №26003013064923, №26058013064923;ТОВ «РИБДЕРЖСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40055689) №26005013055093, №26006001055093, №26050013055093; ТОВ «РЕГОР-ПРО» (код ЄДРПОУ 40930959) №26006013055337, №26007001055337, №26051013055337; ТОВ «ПРОФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40407098) №26000001051985, №26009013051985, №26054013051985; ТОВ «ПРОЕКТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 41068128) №26009000160931, №26000013060931, №26055013060931; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26001000160393, №26002013060393, №26057013060393; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26000013060890, №26009000160890, №26055013060890; ТОВ «ПРОВІДЕНС АССІСТ» (код ЄДРПОУ 41485245) №26000000161735, №26056013061735, №26001013061735; ТОВ «ПРИСТЕН» (код ЄДРПОУ 41508948) №26006000160923, №26007013060923, №26052013060923; ТОВ «ПАН ОГОРОДА» (код ЄДРПОУ 41146923) №26055013060919, №26009000160919, №26000013060919; ТОВ «ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41270759) №26000000161478, №26001013061478, №26056013061478; ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41567762) №26002000162226, №26003013062226, №26058013062226; ТОВ «МІНХОР» (код ЄДРПОУ 41573053) №26057013062045, №26001000162045, №26002013062045; ТОВ «МІЛАДЕН» (код ЄДРПОУ 41585430) №26000013062274, №26009000162274, №26055013062274; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26004000160884, №26005013060884, №26050013060884; ТОВ «МАРІОТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40385174) №26005013051611, №26006001051611, №26050013051611;ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583475) №26000000162217, №26001013062217, №26056013062217; ТОВ «ЛІЛІ-РОУЗ» (код ЄДРПОУ 40604394) №26006013051610, №26007001051610, №26051013051610; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26001000160735, №26002013060735, №26057013060735; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26000013053959, №26001001053959; №26055013053959; ТОВ «КРОСВЕЙН» (код ЄДРПОУ 41654247) №26004000162440, №26005013062440, №26050013062440, №26101000162440; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26000013061479, №26009000161479, №26055013061479; ТОВ «КК «ДАЙДЖЕСТ» (код ЄДРПОУ 41626377) №26006000162192, №26007013062192, №26052013062192, №26103000162192; ТОВ «КАСТЛ КОМ'ЮНІТІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41111323) №26002000160767, №26003013060767, №26058013060767; ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ» (код ЄДРПОУ 41504744) №26008000160437, №26009013060437, №26054013060437; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) №26003000160670, №26004013060670, №26059013060670; ТОВ «ІМПЕРІАЛ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40638250) №26001013053958, №26002001053958, №26056013053958; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26004000160475, №26005013060475, №26050013060475; ТОВ «ЄВРО-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40982546) №26004013054051, №26005001054051, №26059013054051;ТОВ «ЕНТЕРПРЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40759859) №26008000161221, №26054013061221, №26009013061221; ТОВ «ЕНЕРДЖИ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40980182) №26001000155160, №26002013055160, №26057013055160; ТОВ «ЕЛІЗАРД» (код ЄДРПОУ 41567940) №26000000162165, №26001013062165, №26056013062165; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26002000161216, №26003013061216, №26058013061216; ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411) №26001000160683, №26002013060683, №26057013060683; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26005000160128, №26006013060128, №26051013060128; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266) №26006000160183, №26007013060183, №26052013060183; ТОВ «ВІРАЙН» (код ЄДРПОУ 40877403) №26003013052184, №26004001052184, №26058013052184; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106) №26005000160399, №26006013060399, №26051013060399; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26000000160297, №26001013060297, №26056013060297; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАЙТЕКС» (код ЄДРПОУ 41510077) №26056013060952, №26001013060952, №26000000160952; ТОВ «БУД МАГІСТР» (код ЄДРПОУ 41503892) №26007000160665, №26008013060665, №26053013060665; ТОВ «БРЕНД СТАР» (код ЄДРПОУ 39729077) №26006013044616, №26007001044616, №26051013044616; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) №26008000160136, №26009013060136, №26054013060136; ТОВ «АСАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40978278) №26003013053666, №26058013053666, №26004001053666; ТОВ «АЛКО МАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41505973) №26007000160483, №26008013060483, №26053013060483; ТОВ «АЙВОРІЯ» (код ЄДРПОУ 41585446) №26008000162305, №26009013062305, №26054013062305; ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (код ЄДРПОУ 40979376) №26005013054049, №26006001054049, №26050013054049;ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098) №26001000160207, №26002013060207, №26057013060207; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №26001000165183, №26002013065183, №26057013065183; ТОВ «ШАІЛД ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40532629) №26007013065683, №26052013065683, №26006000165683; ТОВ «ЧАС ПІК 2018» (код ЄДРПОУ 41858973) №26050013064835, №26005013064835, №26004000164835; ТОВ «ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41856929) №26006000165241, №26007013065241, №26052013065241; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) №26052013066723, №26006000166723, №26007013066723; ТОВ «ХІЛАРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41915795) №26000013067439, №26009000167439, №26055013067439; ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) №26000013067882, №26009000167882, №26055013067882; ТОВ «ФРУКТОВИЙ ПАН» (код ЄДРПОУ 41293630) №26054013059921, №26008000159921, №26009013059921; ТОВ «ФРЕШЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41519174) №26005000163482, №26006013063482, №26051013063482; ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41645646) №26007000165273, №26008013065273, №26053013065273; ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204) №26003000159960, №26059013059960, №26004013059960; ТОВ «ФІЛІН ОУЛ» (код ЄДРПОУ 41854848) №26006000166217, №26007013066217, №26052013066217; ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761) №26005000166962, №26006013066962, №26051013066962; ТОВ «ФАКТОРІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41723011) №26053013066670, №26008013066670, №26007000166670; ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673) №26000000164282, №26001013064282, №26056013064282; ТОВ «УКРЛЮКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39972786) №26004000165533, №26005013065533, №26050013065533; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147) №26052013065508, №26006000165508, №26007013065508; ТОВ «ТОРГЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 41583213) №26006000163373, №26007013063373, №26052013063373; ТОВ «ТОРГ ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41133558) №26007000157593, №26008013057593, №260530130575934; ТОВ «ТОП МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445) №26003000167190, №26004013067190, №26059013067190; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) №26007000165819, №26008013065819, №26053013065819; ТОВ «ТИРЕЛЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41695807) №26008000164217; №26009013064217; №26054013064217; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947) №26053013060115, №26007000160115, №26008013060115; ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40944296) №26008000166561, №26009013066561, №26054013066561; ТОВ «ТД ЛУКРУМ» (код ЄДРПОУ 41702159) №26005000163824, №26006013063824, №26051013063824; ТОВ «ТАЙФУН ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 41693899) №26000013064250, №26009000164250, №26055013064250; ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40883904) №26007000166506, №26008013066506, №26053013066506; ТОВ «СТАРКОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 41504393) №26005000163578, №26006013063578, №26051013063578; ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40703298) №26000023058546, №26005000258546, №26055023058546, №26008000158546, №26009013058546, №26054013058546; ТОВ «СОРУС+» (код ЄДРПОУ 41558276) №26006000166994, №26007013066994, №26052013066994; ТОВ «СОЛПАК» (код ЄДРПОУ 41296908) №26006000163759, №26007013063759, №26052013063759; ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (код ЄДРПОУ 41684507) №26002000165148, №26003013065148, №26058013065148; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26000000156029, №26001013056029, №26056013056029; ТОВ «СКАТИЯ» (код ЄДРПОУ 41403639) №26008000159396, №26054013059396, №26009013059396; ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715) №26008000167214, №26009013067214, №26054013067214; ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) №26000013065185, №26009000165185, №26055013065185; ТОВ «СІЛЕНА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41679874)№26002000163902, №26003013063902, №26058013063902; ТОВ «СІДЛЕР» (код ЄДРПОУ 41971399) №26003000166414, №26004013066414, №26059013066414; ТОВ «СЕЛІН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41972015) №26004000165919, №26050013065919; ТОВ «СЕВРАС» (код ЄДРПОУ 41581284) №26004000163290, №26005013063290, №26050013063290; ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41147764) №26055023058580, №26008000158580, №26009013058580, №26054013058580, №26000023058580, №26005000258580; ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (код ЄДРПОУ 41788880) №26003000165910, №26004013065910, №26059013065910;ТОВ «РОУЗВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 40717578) №26008000165700, №26054013065700, №26009013065700; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956) №26007000156475, №26008013056475, №26053013056475; ТОВ «РОВАНІ» (код ЄДРПОУ 41851742) №26056013066666, №26001013066666, №26000000166666; ТОВ «РІВАНТ» (код ЄДРПОУ 41177511) №26004000157068, №26050013057068, №26005013057068; ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193) №26003000159669, №26004013059669, №26059013059669;ТОВ «РЕМСТРОЙТЕХІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34908941) №26006000156959, №26007013056959, №26052013056959; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) №26007000164490, №26008013064490, №26053013064490; ТОВ «РАЙМОНДАС» (код ЄДРПОУ 41697867) №26003000166997, №26004013066997,№26059013066997; ТОВ «ПРОФІ-УНІКО» (код ЄДРПОУ 41704313) №26008000163917, №26009013063917, №26054013063917; ТОВ «ПРОФІЛЬНА ТОРГІВЛЯ» (код ЄДРПОУ 41863145) №26004000164761, №26050013064761, №26005013064761; ТОВ «ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС» (код ЄДРПОУ 41857550) №26005000165123, №26006013065123, №26051013065123; ТОВ «ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018» (код ЄДРПОУ 41857409) №26001000165224, №26002013065224, №26057013065224; ТОВ «ПРОДКОМБУД» (код ЄДРПОУ 41075968) №26003013056351, №26058013056351, №26002000156351; ТОВ «ПРІМЕРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41697338) №26000000168277, №26001013068277, №26056013068277; ТОВ «ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41993098) №26008000166323, №26009013066323, №26054013066323; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛОСАТИЙ КІТ» (код ЄДРПОУ 41858575) №26008000165227, №26009013065227, №26054013065227; ТОВ «ПЕОРІЯ» (код ЄДРПОУ 40719947) №26001013062961, №26056013062961, №26000000162961; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЧОРНА ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 41856887) №26000000165184, №26001013065184, №26056013065184; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) №26050013065113; ТОВ «ОУК-26» (код ЄДРПОУ 41754830) №26001000163969, №26002013063969, №26057013063969; ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (код ЄДРПОУ 41854565) №26054013066130; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26000013059748, №26009000159748, №26055013059748; ТОВ «НЕСТІКОМ» (код ЄДРПОУ 41624453) №26002000163753, №26003013063753, №26058013063753; ТОВ «МОРСЬКА ПРОДУКЦІЯ АЗОВУ» (код ЄДРПОУ 41302125) №26008013059881, №26053013059881, №26007000159881; ТОВ «МОНТАНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077326) №26000000157697, №26056013057697, №26001013057697; ТОВ «МІФРОН АГРО» (код ЄДРПОУ 41785062) №26054013065777, №26009013065777, №26008000165777; ТОВ «МІЛУОКІ-ТК» (код ЄДРПОУ 40717363) №26003000162827, №26059013062827, №26004013062827; ТОВ «МІКСЕТ» (код ЄДРПОУ 40087967) №26052013064888, №26007013064888, №26006000164888; ТОВ «МІКСБІ» (код ЄДРПОУ 41698897) №26056013067137, №26000000167137, №26001013067137; ТОВ «МЕДІА СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40947900) №26058013066330, №26003013066330, №26002000166330; ТОВ «МЕД АСК» (код ЄДРПОУ 40954718) №26052013055886, №26007013055886, №26006000155886; ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41443521) №26006000159741, №26007013059741, №26052013059741; ТОВ «МАСТЕР ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41972256) №26004000166714, №26050013066714, №26005013066714; ТОВ «МАРКЕТ.ЮА» (код ЄДРПОУ 41971315) №26000000165913, №26001013065913, №26056013065913; ТОВ «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585) №26007000165013, №26053013065013, №26008013065013; ТОВ «МАЕСТРО-БІЗ» (код ЄДРПОУ 40945064) №26006000165746, №26052013065746, №26007013065746; ТОВ «ЛОФТБУД» (код ЄДРПОУ 41075596) №26005000156574, №26006013056574, №26051013056574; ТОВ «ЛИГА ЮГ» (код ЄДРПОУ 41385861) №26006000166110, №26007013066110, №26052013066110; ТОВ «ЛЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41573535) №26006000165939, №26007013065939, №26052013065939; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26007000159643, №26008013059643, №26053013059643; ТОВ «ЛАЙНІТ» (код ЄДРПОУ 41512289) №26002000163935, №26003013063935, №26058013063935; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480) №26006000159967, №26007013059967, №26052013059967; ТОВ «КОРП АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41567872) №26003000162894, №26004013062894, №26059013062894; ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (код ЄДРПОУ 41269832) №26003000159829, №26004013059829, №26059013059829; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) №26001000156415, №26002013056415, №26057013056415; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26006000159707, №26007013059707, №26052013059707; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №26004000165298, №26005013065298, №26050013065298; ТОВ «КОЛОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41568567) №26051013063783, №26006013063783, №26005000163783; ТОВ «КЛЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 41697757) №26058013067180; ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41561467) №26053013067914, №26007000167914, №26008013067914; ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41708978) №26058013066749; ТОВ «ІНВІТАР» (код ЄДРПОУ 41518830) №26000013062780, №26009000162780, №26055013062780; ТОВ «ІНВЕСОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188) №26000013066009, №26055013066009, №26009000166009; ТОВ «ЗЕРНО СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41090516) №26053013063565, №26007000163565, №26008013063565; ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41383356) №26008000160084, №26009013060084, №26054013060084; ТОВ «ЄВРО-ТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 41685694) №26005000164243, №26006013064243, №26051013064243; ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763) №26007000166164, №26008013066164, №26053013066164; ТОВ «ЕХО КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 41578072) №26003000163020, №26004013063020, №26059013063020; ТОВ «ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41054872) №26003000155760, №26004013055760, №26059013055760; ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40944139) №26000000166592, №26001013066592, №26056013066592; ТОВ «ЕЗЕРІУМ» (код ЄДРПОУ 41502160) №26000013064885, №26009000164885, №26055013064885; ТОВ «ДРАБЛЕЙН» (код ЄДРПОУ 41581200) №26059013063202; ТОВ «ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 41857676) №26007000165080, №26008013065080, №26053013065080; ТОВ «ДОНАУ» (код ЄДРПОУ 41265639) №26005000162728, №26006013062728, №26051013062728; ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 41054293) №26007000155744, №26008013055744, №26053013055744; ТОВ «ДОМІНОН» (код ЄДРПОУ 41386509) №26055013064528; ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41787410) №26007000166056, №26008013066056, №26053013066056; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26003000159670, №26004013059670, №26059013059670; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993) №26006000160105, №26007013060105, №26052013060105; ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40818442) №26007000166487, №26008013066487, №260530130664874; ТОВ «ДЕНАТЕК» (код ЄДРПОУ 39523149) №26005000163589, №26006013063589, №26051013063589; ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41916008) №26006000166530, №26052013066530, №26007013066530; ТОВ «ДЕЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41645619) №26007000164423, №26008013064423, №26053013064423; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) №26007000168355, №26008013068355, №26053013068355; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26000000159792, №26001013059792, №26056013059792; ТОВ «ДАБЕКС» (код ЄДРПОУ 41549020) №26004000165146, №26005013065146, №26050013065146; ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС» (код ЄДРПОУ 41857325) №26007000164962, №26053013064962, №26008013064962; ТОВ «ГРОС-ВЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 40942372) №26003000156822, №26004013056822, №26059013056822, №26005023056822, №26000000256822, №26050023056822; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) №26005000159645, №26006013059645, №26051013059645; ТОВ «ГЕРАБУД» (код ЄДРПОУ 41684245) №26000013063284, №26009000163284, №26055013063284; ТОВ «ГЕОЛОГІЯ ТА БУДІВНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41863082) №26054013066334, №26009013066334, №26008000166334; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) №26004000168336, №26005013068336, №26050013068336; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085) №26002000156931, №26003013056931, №26058013056931; ТОВ «ВЕСНАТОРГ» (код ЄДРПОУ 41857477) №26058013065074, №26002000165074, №26003013065074; ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41446688) №26007000159999, №26008013059999, №26053013059999; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОБСІДІАН» (код ЄДРПОУ 40715214) №26006000156573, №26007013056573, №26052013056573; ТОВ «БРЕНД СТОР» (код ЄДРПОУ 41972570) №26005000166218, №26051013066218, №26006013066218; ТОВ «БРЕЙНКАМ» (код ЄДРПОУ 41596835) №26002000163742, №26003013063742, №26058013063742; ТОВ «БОЛИВАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 41816194) №26002000163913, №26058013063913, №26003013063913; ТОВ «БІЛД СТОР» (код ЄДРПОУ 41653840) №26003000166544, №26004013066544, №26059013066544; ТОВ «БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41024253) №26000000165816, №26001013065816, №26056013065816; ТОВ «БІЗНЕС ЛІД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41581635) №26053013065701, №26008013065701, №26007000165701; ТОВ «БІЗНЕС ІНСЕТ» (код ЄДРПОУ 41011129) №26006000166745, №26007013066745, №26052013066745; ТОВ «БИЗНЕС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979) №26007000166733, №26053013066733, №26008013066733; ТОВ «БЕРНАРДА» (код ЄДРПОУ 41024269) №26003000167219, №26004013067219, №26059013067219; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №26002000157383, №26003013057383, №26058013057383; ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583124) №26001000163248, №26002013063248, №26057013063248; ТОВ «БАРТОН К» (код ЄДРПОУ 41386467) №26000000164505, №26001013064505, №26056013064505; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26057013066461; ТОВ «БАЗА ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41928982) №26056013066622, №26000000166622, №26001013066622; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) №26005000166542, №26051013066542, №26006013066542; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) №26059013057348, №26003000157348, №26004013057348, №26004013057348; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) №26007000155755, №26008013055755, №26053013055755; ТОВ «АРИОН» (код ЄДРПОУ 41696711) №26005000164179, №26006013064179, №26051013064179; ТОВ «АНТАЛЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41971522) №26000000166417, №26001013066417, №26056013066417; ТОВ «АЛЬФАІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41641332) №26000000167881, №26001013067881, №26056013067881; ТОВ «АЛКО М» (код ЄДРПОУ 41302240) №26000013059276, №26009000159276, №26055013059276; ТОВ «АЛКО БУМ» (код ЄДРПОУ 41443179) №26000013059704, №26009000159704, №26055013059704; ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371) №26001000166018, №26057013066018, №26002013066018; ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938) №26006000163823, №26007013063823, №26052013063823; ТОВ «АВЕРС ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41630975) №26005000167949, №26006013067949, №26051013067949; ТОВ «РЕН АЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 42167174) №26002000169445, №26058013069445, №26003013069445; ТОВ «ЕЛЬДАКО ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42166846) №26007000169406, №26008013069406, №26053013069406 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) №2600138050, №2605118828;ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №2600336272, №2605118222;ТОВ «ТИХИЙ ЯР» (код ЄДРПОУ 41846989) №2600047053, №2600846993; ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) №2600446133, №2605922896, №2600346246; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №2600035254; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №2600222214, №2605112938; ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593) №2600648250; ТОВ «ІМПЕРІАЛ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40638250) №2600616530; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) №2605219815, №2600539965; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №2600844038; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) №2600144204; ТОВ «АСАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40978278) №2600528934; ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (код ЄДРПОУ 40979376) №2600129320; ТОВ «АВІТОН-ПРО» (код ЄДРПОУ 42214695) №2600450116; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) №2600545799; ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) №2600846108, №2600245318, №2605022448; ТОВ «ФЕРМОНД» (код ЄДРПОУ 41645761) №2600446289; ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673) №2600846267, №2600546264, №605822970; ТОВ «УКРЛЮКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39972786) №2600627688; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147) №2600940570, №2605020121; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) №2600046155; ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40944296) №2600147520; ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) №2600148024; ТОВ «СІЛЕНА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41679874) №2600944358; ТОВ «СІДЛЕР» (код ЄДРПОУ 41971399) №2600945748; ТОВ «СЕЛІН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41972015) №2600245493; ТОВ «СЕВРАС» (код ЄДРПОУ 41581284) №2600442023, №2605420792; ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (код ЄДРПОУ 41788880) №2600445929; ТОВ «РЕМСТРОЙТЕХІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34908941) №2600645875; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) №2600146361, №2600846355; ТОВ «ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41993098) №2600744617; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЧОРНА ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 41856887) №2600850396; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) №2600549519; ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (код ЄДРПОУ 41854565) №2600644560; ТОВ «МАРОККО СХОДУ» (код ЄДРПОУ 41685689) №2600244973; ТОВ «МАРКЕТ.ЮА» (код ЄДРПОУ 41971315) №2600745296; ТОВ «МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 41887585) №2600846007; ТОВ «ЛЯ-РОШЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 40381431) №2600227727, №2600128103; ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (код ЄДРПОУ 41269832) №2600135255; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №2600437546, №2605818577; ТОВ «ІНВЕСОЛ» (код ЄДРПОУ 41972188) №2600045550; ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763) №2600444627; ТОВ «ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41054872)№2600039670, №2605219642; ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40944139) №2600946141; ТОВ «ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 41857676) №2600150517; ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41787410) №2600848180; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) №2600149166; ТОВ «ВОЛАНТ ЛОДЖІСТИКС» (код ЄДРПОУ 40950205) №2600448258; ТОВ «БРЕНД СТОР» (код ЄДРПОУ 41972570) №2600445235; ТОВ «БІЛД СТОР» (код ЄДРПОУ 41653840) №2600347186, №2600147054, №2605523338; ТОВ «БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41024253) №2600646278; ТОВ «БІЗНЕС ЛІД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41581635) №2600445440; ТОВ «БИЗНЕС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 41996979) №2600045707; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №2600028362; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) №2600045387; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) №2600127683, №2600228104; ТОВ «АНТАЛЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41971522) №2600245103; ТОВ «АКЦЕНТ А» (код ЄДРПОУ 41972371) №2600845558; ТОВ «НЕОКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41697940) №2600045345, №2605822462; ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334) №2600238224, №2605218904; ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622) №2600551291, №2605625467; ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41497769) №2600447187, №2600647059, №2605623342; ТОВ «ГЕРІОНС» (код ЄДРПОУ 42041992) №2600047183, №2600947111, №2605023362; ТОВ «АСТЕРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916647) №2600746921, №2600246900; ТОВ «ЮК «АРГУМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40478682) №2600649422, №2605824532; ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683) №2600248256; ТОВ «АНЕКСУС» (код ЄДРПОУ 41699005) №2600746093, №2605722878, №2600846371; ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41708040) №2600846586; ТОВ «ІВЕНТА-М» (код ЄДРПОУ 41697778) №2600246144, №2600545308, №2605422439; ТОВ «ЄВРОТРАНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41701600) №2600046588; ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250) №2605320704; ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389) №2600546105, №2600645484, №2605622532; ТОВ «СД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41698698) №2605722618, №2600745616, №2600046171; ТОВ «МЕЛИСАНДРА» (код ЄДРПОУ 41697825) №2600150445; ТОВ «ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41916700) №2600346927, №2600346871; ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046) №2600748307; ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777) №2600144884, №2600746859 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) №26008101017482; ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41445134) №26004102017311; ТОВ «СОЛПАК» (код ЄДРПОУ 41296908) №26003101018464; ТОВ «СІЛЬГОСПЗАКУПКА» (код ЄДРПОУ 41857723) №26002101020185; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) №26004101018526; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) №26005102019880; ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41708978) №26008101019985; ТОВ «ЗЕРНО СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41090516) №26006101020103; ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41916008) №26007101017546 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) №26006302206521, №26007301206521, №26008300206521; ТОВ «ЮНТЕД КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41230941) №26000301203758, №26001300203758, №26009302203758;ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26009300841703; ТОВ «ПРОЕКТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 41068128) №26004300193586; ТОВ «БРЕНД СТАР» (код ЄДРПОУ 39729077) №26004300693763; ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673) №26004300368924; ТОВ «СОРУС+» (код ЄДРПОУ 41558276) №26008300356396; ТОВ «ДЕЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41645619) №26005300369483; ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622) №26005300459672 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

- ТОВ «ТИХИЙ ЯР» (код ЄДРПОУ 41846989) №26003300425082; ТОВ «НОРЛАНД КО» (код ЄДРПОУ 42046550) №26002300294708;ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) №26004300350736; ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216) №26009300463435; ТОВ «ФРЕШЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41519174) №26009300361689; ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41645646) №26000300345596; ТОВ «ТОП МАДЕРА» (код ЄДРПОУ 42014445) №26001300316591; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) №26006300392424; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) №26002300425072; ТОВ «РАЙМОНДАС» (код ЄДРПОУ 41697867) №26000300411635; ТОВ «ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС» (код ЄДРПОУ 41857550) №26003300361254; ТОВ «ПРІМЕРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41697338) №26009300457968; ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (код ЄДРПОУ 41854565) №26002300394868; ТОВ «МІКСБІ» (код ЄДРПОУ 41698897) №26009300318052; ТОВ «МАРОККО СХОДУ» (код ЄДРПОУ 41685689) №26004300389666; ТОВ «МАЕСТРО-БІЗ» (код ЄДРПОУ 40945064) №26007300389179; ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763) №26007300302190; ТОВ «ДОМІНОН» (код ЄДРПОУ 41386509) №26001300330845; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) №26007300423154; ТОВ «ВЄГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517) №26005300389494; ТОВ «БІЗНЕС ЛІД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41581635) №26008300414300; ТОВ «БАРТОН К» (код ЄДРПОУ 41386467) №26009300352201; ТОВ «БАЗА ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41928982) №26001300395233; ТОВ «ГЕРІОНС» (код ЄДРПОУ 42041992) №26001300506732; ТОВ «АНЕКСУС» (код ЄДРПОУ 41699005) №26006300450719; ТОВ «ІВЕНТА-М» (код ЄДРПОУ 41697778) №26007300429783; ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389) №26007300344857; ТОВ «СД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41698698) №26004300460057; ТОВ «ОРІОН ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41700874) №26000300367790; ТОВ «МЕЛИСАНДРА» (код ЄДРПОУ 41697825) №26002300318264; ТОВ «ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41916700) №26002300391214; ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046) №26002300431174; ТОВ «АЛІЯ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916610)№26006300294135 відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48;

- ТОВ «ПРОФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40407098) №26000300724587; ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41567762) №26009300747974;ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26007300701224; ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583475) №26002300748787; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) №26004300745379; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26008300719624; ТОВ «ВІРАЙН» (код ЄДРПОУ 40877403) №26004300736065; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26005300693851; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №26005300738727; ТОВ «ЦИКЛУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41997904) №26002301812902, №26003300812902; ТОВ «ФАКТОРІАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41723011) №26001300770228; ТОВ «СТРОНГ КОМ'ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 41859097) №26007300762865; ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40883904) №26000300766396; ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (код ЄДРПОУ 41684507) №26007300761930; ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715) №26009300812702; ТОВ «СІЛЕНА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41679874) №26006300747922; ТОВ «СЕВРАС» (код ЄДРПОУ 41581284) №26002300763483; ТОВ «РОВАНІ» (код ЄДРПОУ 41851742) №26003300771021; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №26008300745342; ТОВ «ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018» (код ЄДРПОУ 41857409) №26000300815593, №26009301815593; ТОВ «МЕДІА СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40947900) №26002300760033; ТОВ «ЛАЙНІТ» (код ЄДРПОУ 41512289) №26005300733313; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26007300696168; ТОВ «КЛЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 41697757) №26002300807703, №26056301807703; ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41561467) №26004300736515; ТОВ «ДРАБЛЕЙН» (код ЄДРПОУ 41581200) №26004300732962; ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40818442) №26007300765691; ТОВ «ВЕСНАТОРГ» (код ЄДРПОУ 41857477) №26007300794963; ТОВ «Б`ЮТІ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41997553) №26056301799219, №26002300799219; ТОВ «АРИОН» (код ЄДРПОУ 41696711) №26006300749373; ТОВ «АЛЬФАІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41641332) №26008300735578; ТОВ «АВЕРС ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41630975) №26006300770825; ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777) №26007300827023 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

- ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26009001058175; ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 40979156) №26009001051666;ТОВ «СКАЙЛЕР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41201219) №26009001058056; ТОВ «ПРОВІДЕНС АССІСТ» (код ЄДРПОУ 41485245) №26005001059899; ТОВ «ПАН ОГОРОДА» (код ЄДРПОУ 41146923) №26008001052558; ТОВ «ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41270759) №26001001056603; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26008001056769; ТОВ «МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 41212849) №26003001054421; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26004001048856; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26003001056601; ТОВ «ІМПЕРІАЛ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40638250) №26004001048823; ТОВ «ЄВРО-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40982546) №26004001051650; ТОВ «ЕНТЕРПРЕЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40759859) №26005001059822; ТОВ «ЕНЕРДЖИ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40980182) №26005001051604; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480)№26006001054150; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26004001055913; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26006001055698; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) №26006001054280; ТОВ «АСАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40978278) №26001001050223; ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098) №26007001054052; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №26001001058496; ТОВ «ФРУКТОВИЙ ПАН» (код ЄДРПОУ 41293630) №26006001055706; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26003001058728; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №26002001059698; ТОВ «МОРСЬКА ПРОДУКЦІЯ АЗОВУ» (код ЄДРПОУ 41302125) №26001001055422; ТОВ «ЛЯ-РОШЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 40381431) №26006001050466; ТОВ «ЛОФТБУД» (код ЄДРПОУ 41075596) №26007001055686; ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (код ЄДРПОУ 41269832) №26008001056930; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) №26006001056329; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №26005001058544; ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 41054293) №26007001058940; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №26005001050683; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26007001058401; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) №26009001050441; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) №26008001058002; ТОВ «АЛКО М» (код ЄДРПОУ 41302240) №26001001055637 відкритих в АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2;

- ТОВ «ПРОЕКТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 41068128) №26004455044299;ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26000455044657; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26004455044608; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26000455044828; ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ» (код ЄДРПОУ 41504744) №26000455045269; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26003455044568; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26005455044618; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №260064550443054;ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266) №26004455044501; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106) №26001455044656; ТОВ «БУД МАГІСТР» (код ЄДРПОУ 41503892) №26007455044478; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) №26009455044205; ТОВ «АЛКО МАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41505973) №26000455045247; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №26003455045136; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №26009455044896; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26001455044515; ТОВ «ЛЯ-РОШЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 40381431) №26008455029500; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26003455044676; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №26008455044972; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26003455044739; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993) №26000455044152; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26005455044362; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) №26000455044798; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26001455045202; ТОВ «АЛКО М» (код ЄДРПОУ 41302240) №26003455044074; ТОВ «АЛКО БУМ» (код ЄДРПОУ 41443179) №26007455044304; ТОВ «ГРУПКОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 41651445) №26002455057631; ТОВ «ЄВРОАВТОМАШ» (код ЄДРПОУ 41651356) №26008455057624; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) №26004455045975 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

- ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» (код ЄДРПОУ 41517161) №26001741769001; ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА «КАСТА» (код ЄДРПОУ 41504299) №26000764714001;ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 40979156) №26002567306001; ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40979769) №26002567544001, №26001567544002; ТОВ «ПРОФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40407098) №26009509538001; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26000751404001; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26005745824001; ТОВ «ПРИСТЕН» (код ЄДРПОУ 41508948) №26009766304001; ТОВ «ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41270759) №26005693095001; ТОВ «МАРІОТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40385174) №26005549945001; ТОВ «ЛІЛІ-РОУЗ» (код ЄДРПОУ 40604394) №26008546257001; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26001738932001; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26006573868001; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26002693087001; ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ» (код ЄДРПОУ 41504744) №26006769489001; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) №26002763898001; ТОВ «ІМПЕРІАЛ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40638250) №26001577546001; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26005748274001; ТОВ «ЄВРО-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40982546) №26005568766001; ТОВ «ЕНЕРДЖИ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40980182) №26001568351001; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) №26000642502001; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26004781908001; ТОВ «БУД МАГІСТР» (код ЄДРПОУ 41503892) №26005750035001; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) №26008747465001; ТОВ «АЛКО МАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41505973) №26002745355001; ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (код ЄДРПОУ 40979376) №26004568864001; ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204) №26005698498001; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947) №26003750736001; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26005576112001; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956) №26001585174001; ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193) №26007695013001; ТОВ «РЕМСТРОЙТЕХІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34908941) №26006832327001; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26005695004001; ТОВ «МОНТАНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077326) №26007583857001; ТОВ «ЛЯ-РОШЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 40381431) №26003618094001; ТОВ «ЛОФТБУД» (код ЄДРПОУ 41075596) №26006584181001; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26003699820001; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480) №26005700041001; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) №26003583152001; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26006700932001; ТОВ «ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41054872) №26007575713001; ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 41054293) №26004576094001; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26008699847001; ТОВ «ДАКСИЗБУД» (код ЄДРПОУ 41684271) №26002787841001; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26005746845001; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) №26001697266001; ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329) №26005787202001; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085) №26003593119001; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №26004612312001; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) №26000609664001; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41055061) №26008575972001; ТОВ «АЛКО М» (код ЄДРПОУ 41302240) №26006695014001; ТОВ «АЛКО БУМ» (код ЄДРПОУ 41443179) №26003694988001; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) №26009792099001 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ «СТРОЙЕКСПЕРТ-2000»(код ЄДРПОУ 41211541) №26003055722139, №26048055705122, №26056055713247; ТОВ «КК «ДАЙДЖЕСТ» (код ЄДРПОУ 41626377) №26006055733084, №26005055749659, №26009055742146 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «РЕГОР-ПРО» (код ЄДРПОУ 40930959) №26004052248705 відкритих в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

- ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651) №26005053151855 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

- ТОВ «СКАЙЛЕР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41201219) №26009000339301; ТОВ «ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41270759) №26005000331002; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26003000322701; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26004000309701, №26003090309701; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26003000325601; ТОВ «КАСТЛ КОМ'ЮНІТІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41111323) №26009000326002; ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (код ЄДРПОУ 41269832) №26006000335201 відкритих в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

- ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) №26003025188001; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116) №26009025725101; ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40703298) №26006020863801; ТОВ «СОЛПАК» (код ЄДРПОУ 41296908) №26001023982201; ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (код ЄДРПОУ 41684507) №26008025224001; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230) №26003025743101; ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334) №26001025125301; ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41497769) №26006025813801; ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42110683) №26008025677001, №26042025677001; ТОВ «ІВЕНТА-М» (код ЄДРПОУ 41697778) №26007025700601; ТОВ «ОРІОН ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41700874) №26004025559101; ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046) №26005025644101 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995) №26008500312168; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) №26009500312264 відкритих в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;

- ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26008924416785; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РАЙТЕКС» (код ЄДРПОУ 41510077) №26008924429802; ТОВ «ОУК-26» (код ЄДРПОУ 41754830) №26056924438232, №26002924432572 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26004011969199, №26004011969218, №26009011969235, №26057011969265; ТОВ «ІМПЕРІАЛ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40638250) №26002011994939 відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ТОВ «КРОСВЕЙН» (код ЄДРПОУ 41654247) №26009000001166; ТОВ «КК «ДАЙДЖЕСТ» (код ЄДРПОУ 41626377) №26009000000929;ТОВ «ДАСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41418411) №26003000001418 відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

- ТОВ «КК «ДАЙДЖЕСТ» (код ЄДРПОУ 41626377) №26004010024946, №26008010030947, №26009010024662 відкритих в АТ «А - БАНК» (МФО 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11;

- ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26003001072744; ТОВ «ГРУПКОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 41651445) №26004001074581; ТОВ «ЄВРОАВТОМАШ» (код ЄДРПОУ 41651356) №26004001074611; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) №26002001072121 відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

- ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40703298) №26007000000260, №26051000000056 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

- ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892) №2600413490401; ТОВ «ЗЕРНО СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41090516) №2600513539901; ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41446688) №2600212048201; ТОВ «АЛКО М» (код ЄДРПОУ 41302240) №2600211981301; ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827) №2600813299101 відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

- ТОВ «ОУК-26» (код ЄДРПОУ 41754830) №26009010050992, №26057000051953 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- ТОВ «ОУК-26» (код ЄДРПОУ 41754830) №26007878822218, №26005878821727 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «ЕЗЕРІУМ» (код ЄДРПОУ 41502160) №26004261201 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30;

- ТОВ «ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42100413) №26007060100149, №26008060100148 відкритих в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8;

- ТОВ «ГРУПКОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 41651445) №26001011190338; ТОВ «ЄВРОАВТОМАШ» (код ЄДРПОУ 41651356) №26009011190136 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- ТОВ «ЄВРОАВТОМАШ» (код ЄДРПОУ 41651356) №26005024276001 відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий

Попередній документ : 77742960
Наступний документ : 77742973