Ухвала суду № 77627345, 05.11.2018, Волинський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.11.2018
Номер справи
803/1362/16
Номер документу
77627345
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про залишення позову без розгляду

05 листопада 2018 року ЛуцькСправа № 803/1362/16

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого – судді Димарчук Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Гуцалюк І.О.,

представника відповідача ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому засіданні адміністративну справу за позовом Приватного підприємства «Імпортавто» до Луцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство “Імпортавто” (далі ПП «Імпортавто», позивач) звернулося в суд із адміністративним позовом до Луцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області (далі Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, відповідач) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 05.04.2016 №0000811402, №0000821402, №0000841402, №0000861402, від 26.05.2016 №0001442200.

Постановою Волинського окружного адміністративного суду від 09.12.2016, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 24.04.2017, позовні вимоги ПП «Імпортавто» задоволені частково. Визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області від 05.04.2016 №0000811402, №0000821402, №0000841402, у задоволені решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 26.06.2018 скасовано у задоволеній частині позовних вимог постанову Волинського окружного адміністративного суду від 09.12.2016 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 24.04.2017 у даній справі, а справу направлено на новий розгляд до Волинського окружного адміністративного суду.

30.08.2018 вказана справа надійшла до Волинського окружного адміністративного суду та автоматизованою системою документообігу суду визначено головуючого суддю для її розгляду ОСОБА_2

Ухвалою суду від 04.09.2018 прийнято вказану справу до провадження за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 12:00 02 жовтня 2018 року (а.с. 230).

У підготовче засідання, призначене на 02.10.2018 представник позивача не прибув, хоча повістка про виклик до суду була вручена позивачу належним чином в розумінні частини 11 статті 126 КАС України, у зв’язку з чим підготовче засідання було відкладене на 24.10.2018.

У підготовче засідання призначене на 24.10.2018 представник позивача не прибув повторно. При цьому, поштове відправлення із повісткою про виклик повернулось до суду «за закінченням терміну зберігання», тобто з незалежних від суду причин. Згідно з частиною 11 статті 126 КАС України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином. У зв’язку з неявкою представника позивача у підготовче засідання, призначене на 24.10.2018, воно було відкладене на 05.11.2018.

У судове засідання, призначене на 05.11.2018 представник позивача не прибув утретє, про поважність причин неприбуття у судове засідання суд не повідомив, заяви про розгляд справи за відсутності його представника не подав.

Перевіривши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позов слід залишити без розгляду з таких мотивів і підстав.

Відповідно до частини другої статті 44 КАС України учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

При цьому, суд також зазначає, що Європейський суд з прав людини у своїй практиці виходить з того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право подати до суду будь-який позов, що стосується його цивільних прав і обов'язків. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави, шляхом встановлення певної процедури розгляду справи.

Європейський суд з прав людини дотримується позиції, що проявляти ініціативу щодо своєчасного розгляду справи повинен саме позивач.

Так Європейський суд з прав людини в рішенні від 07 липня 1989 у справі "Юніон Аліментаріа ОСОБА_3 проти Іспанії" зазначив, що заявник зобов'язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосереднього його, утримуватися від використання прийомів, які пов'язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Тобто, обов’язок щодо вжиття заходів для прискорення розгляду справи покладено на позивача як ініціатора спору.

Отже, позивач, будучи ініціатором судового розгляду справи, в першу чергу має активно, не зловживаючи, використовувати власні процесуальні права, тобто здійснювати їх з метою, з якою такі права були надані. Під добросовісністю необхідно розуміти таку реалізацію прав і виконання обов'язків, що передбачають користування правами за призначенням, здійснення обов'язків в межах, визначених законом, недопустимість посягання на права інших учасників адміністративного процесу, заборона зловживати наданими правами.

При цьому, визначальними процесуальними обов'язками позивача є виконання процесуальної дії у встановлені законом або судом строки, в тому числі і забезпечення представництва власних інтересів при розгляді адміністративної справи, дотримання процесуальних строків.

Суд зазначає, що справа була призначена до розгляду у загальному позовному провадженні. При цьому, згідно з частиною 4 статті 173 КАС України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Процесуальні права і обов'язки будь-якої особи, яка бере участь у справі, не можуть визнаватися більш або менш важливими, ніж права і обов'язки іншої особи, яка бере участь у справі. Тобто, право на розгляд справи судом протягом розумного строку належить як позивачу, так і відповідачу.

Відповідно до пункту 23 рішення Європейського суду з прав людини від 06 вересня 2007 року, заява №3572/03 у справі "Цихановський проти України", національні суди мають створювати умови для того, щоб судове провадження було швидким та ефективним. Зокрема, національні суди мають вирішувати, чи відкласти судове засідання за клопотанням сторін, а також, чи вживати якісь дії щодо сторін, чия поведінка спричинила невиправдані затримки у провадженні.

На думку суду, наведені вище обставини, які характеризують поведінку позивача, свідчать про відсутність у позивача інтересу до розгляду справи, що перешкоджає розгляду справи у строки, встановлені КАС України.

За загальним правилом, встановленим частиною першою статті 205 КАС України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Разом з тим, частиною п'ятою статті 205 КАС України визначено, що у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів. До позивача, який не є суб’єктом владних повноважень, положення цієї частини застосовуються лише у разі повторної неявки.

Від позивача заява про розгляд справи за відсутності його представника не надходила, що перешкоджає розгляду справи судом.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 240 КАС України суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб'єктом владних повноважень) у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

Принципи адміністративного процесу - змагальність та диспозитивність - надають кожному учаснику процесу можливість самостійно розпоряджатися наданими йому законом процесуальними правами, в тому числі і правом брати участь в судових засіданнях.

З системного аналізу частини п'ятої статті 205, пункту 4 частини першої статті 240 КАС України вбачається те, що законодавець безпосередньо пов'язує участь позивача в судових засіданнях з рухом судового процесу. Дії суду залежать від дій позивача. Неявка позивача в судове засідання є його волевиявленням, проявом дії принципу диспозитивності.

В цьому контексті повторна неявка належним чином повідомленого позивача є конклюдентними діями, якими робиться заява про залишення позову без розгляду, а також є правовим наслідком нездійснення позивачем права брати участь у судовому засіданні. Таким чином, законодавець передбачив баланс захисту прав як позивача, який повторно не з'явився у судове засідання, так і відповідача, який розраховує на визначеність правовідносин у зв'язку із судовим провадженням.

Враховуючи повторні неприбуття у судове засідання представника позивача (02.10.2018, 24.10.2018, 05.11.2018), неповідомлення ним про причини неприбуття у судове засідання, а також неподання позивачем заяви про розгляд справи за відсутності його представника, суд дійшов висновку, що позов ПП «Імпортавто» до Луцької ОДПІ ГУ ДФС про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 05.04.2016 №0000811402, №0000821402, №0000841402 необхідно залишити без розгляду на підставі пункту 4 частини першої статті 240 КАС України.

Керуючись пунктом 4 частини першої статті 240, статтями 248, 256, 295 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Позов Приватного підприємства “Імпортавто” до Луцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 05.04.2016 №0000811402, №0000821402, №0000841402 залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили в порядку та строки, визначені статтею 256 КАС України, та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд протягом п’ятнадцяти днів з дня її складення.

Повний текст ухвали суду складено 06 листопада 2018 року.

Суддя Т.М. Димарчук

Попередній документ : 77627338
Наступний документ : 77627353