Рішення № 77581717, 01.11.2018, Волинський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
01.11.2018
Номер справи
0340/1595/18
Номер документу
77581717
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року ЛуцькСправа № 0340/1595/18

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Плахтій Н.Б.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у Волинській області до Приватного підприємства «Транслогістик» про арешт коштів на рахунках платника податків,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДФС у Волинській області (далі - ГУ ДФС у Волинській області, заявник) звернулося з адміністративним позовом до Приватного підприємства «Транслогістик» (далі - ПП «Транслогістик»), відповідач, підприємство) про арешт коштів на рахунках платника податків.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 08.08.2018 року ГУ ДФС у Волинській області було прийнято наказ №2918 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Транслогістик», згідно з яким призначено позапланову перевірку відповідача з 09.08.2018 року тривалістю 5 робочих днів, з метою дослідження питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2017 по 28.02.2018. На підставі вказаного наказу та направлень на перевірку від 08.08.2018 №№3625, 3626 працівниками ГУ ДФС у Волинській області 09.08.2018 здійснено виїзд за юридичною адресою ПП «Транслогістик», однак у зв’язку з відсутністю посадових осіб відповідача та підприємства складено відповідний акт. 10.08.2018 було повторно здійснено виїзд за місцезнаходженням ПП «Транслогістик», однак представник товариства ОСОБА_1 повідомив про недопуск працівників ГУ ДФС у Волинській області до проведення перевірки у зв’язку з відсутністю правових підстав для проведення останньої, про що складено відповідний акт. У зв’язку з відмовою ПП «Транслогістик» у допуску посадових осіб ГУ ДФС у Волинській області до проведення документальної позапланової виїзної перевірки позивач згідно з вимогами підпункту 94.6.2 пункту 94.6 статті 94 Податкового кодексу України просить суд накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Транслогістик».

Відповідач відзив на позов не подав, хоча копія ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у адміністративній справі була вручена відповідачу 04.10.2018 (а.с.27).

Згідно із частиною шостою статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відтак справу вирішено на підставі наявних у ній матеріалів.

Враховуючи вимоги статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) судом розглянуто дану справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Дослідивши письмові докази, суд приходить до висновку, що позовні вимоги слід задовольнити повністю з огляду на наступне.

Судом встановлено, що ПП «Транслогістик» зареєстроване як юридична особа та перебуває на обліку в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області як платник податків, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.4-5).

ГУ ДФС у Волинській області прийнято наказ від 08.08.2018 №2918 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Транслогістик» з 09.08.2018 тривалістю 5 робочих днів, з метою дослідження питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2017 по 28.02.2018 (а.с.6).

08.08.2018 на підставі вищевказаного наказу видані направлення на перевірку головному державному ревізору-інспектору ОСОБА_2 та начальнику відділу ОСОБА_3 №№3625, 3626 відповідно (а.с.7-8).

09.08.2018 при виїзді на підприємство посадовими особами контролюючого органу встановлено, що за юридичною адресою ПП «Транслогістик» та посадові особи підприємства відсутні, а тому вручення вищевказаних документів щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки неможливе, про що складено акт перевірки місцезнаходження посадових осіб ПП «Транслогістик» від 09.08.2018 №465/14-04/41277691 (а.с.11).

10.08.2018 на підставі вказаного наказу тими ж посадовими особами повторно здійснено виїзд за юридичною адресою відповідача та встановлено, що представник ПП «Транслогістик» ОСОБА_1 (а.с.13) не допустив до проведення документальної позапланової виїзної перевірки у зв’язку з відсутністю правових підстав для її проведення, про що складено акт від 10.08.2018 №467 (а.с.12).

17.08.2018 заступником начальника ГУ ДФС у Волинській області прийнято рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків (а.с.14).

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до підпунктів 16.1.9 та 16.1.13 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платник податків зобов’язаний не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи; допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.

Згідно пункту 78.5 статті 78 ПК України допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 81.1 статті 81 ПК України посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки; копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред’явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці п’ятому цього пункту, не дозволяється.

Пунктом 94.1 статті 94 ПК України передбачено, що адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом. Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин, зокрема, платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу (підпункт 94.2.3 статті 94 Податкового кодексу України).

Згідно пункту 94.4 статті 94 ПК України арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

При цьому, відповідно до підпункту 94.6.2 пункту 94.6 статті 94 ПК України арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.

Як вбачається з матеріалів справи, контролюючим органом було проведено аналіз інформаційних баз даних, за результатами якого встановлено здійснення за 2017 рік ПП «Транслогістик» операцій з придбання в ПП «Трак Експрес» транспортних засобів. В ході проведеного аналізу ЄРПН встановлено відсутність інформації щодо реєстрації податкових накладних на реалізацію транспортних засобів, що свідчить про заниження податкових зобов’язань за період з 01.01.2017 по 28.02.2018.

27.03.2018 ГУ ДФС у Волинській області надіслало відповідачу запит №4869/10/03-20-14-04-11 про необхідність надання інформації (пояснень та документальних підтверджень) протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту з приводу придбання та реалізації транспортних засобів (а.с.9-10).

За таких обставин на позивача покладався обов’язок щодо надання інформації, про надання якої і складено запит від 27.03.2018 №4869/10/03-20-14-04-11 податкового органу.

Натомість, як вбачається з матеріалів справи, підприємство листом від 18.05.2018 №18-05/18 повідомило позивача про ненадання документів у зв’язку відсутністю підстав для їх подання за вищевказаним запитом (а.с.33-34).

Отже, позивач не виконав вимог контролюючого органу та не відреагував на запит про надання запитуваної інформації (пояснень та документів на їх підтвердження).

У свою чергу в контролюючого органу є право на оцінку пояснень і їх документальних підтверджень. Якщо ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена відповідно до статті 75 ПК України та у даному випадку - підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78.

Так, 08.08.2018 ГУ ДФС у Волинській області на підставі пункту статті 75, підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПК України видано наказ №2918 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Транслогістик» (а.с.6). На підставі вказаного наказу були виписані направлення на перевірку від 08.08.2018 №№3625,3626 (а.с.7-8)

Також з матеріалів справи слідує, що 09.08.2018 головним державним ревізором - інспектором перевірок з питань, ризикових платників та моніторингу ризикових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 та начальником відділу перевірок з окремих питань, ризикових платників та моніторингу ризикових операцій управління аудиту Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 на підставі наказу ГУ ДФС у Волинській області від 08.08.2018 №2918 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Транслогістик» здійснено вихід за юридичною адресою ПП «Транслогістик» - Волинська обл., м. Луцьк, вул.Карбишева, 1/401, з метою вручення посадовим особам підприємства направлень на перевірку та копії наказу. За результатами виїзду встановлено, що за даною адресою знаходиться офісний кабінет 401 без будь-якої вивіски, двері якої були зачинені. На момент виїзду встановлено відсутність за юридичною адресою ПП «Транслогістик» та посадової особи – директора та головного бухгалтера ОСОБА_4, про що складений акт неможливості вручення направлень на перевірку, копії наказу (а.с.11).

10.08.2018 тими самими посадовими особами ГУ ДФС у Волинській області було здійснено повторний виїзд за вказаною адресою відповідача з метою проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Транслогістик» у зв’язку з виявленням недостовірності даних у податковій звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток за результатами здійснення господарських операцій з ПП «Трак Експерт», ненаданням ПП «Транслогістик» пояснень та їх документального підтвердження, які спростовують виявлені недостовірності даних на запит від27.03.2018 №4869/10103-20-14-04-11. Проте представник ПП «Транслогістик» відмовив у допуску до проведення виїзної перевірки відповідача у зв’язку з відсутністю правових підстав, що підтверджується актом не допуску до перевірки ПП «Транслогістик» від 10.08.2018 №467 (а.с.12).

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що посадовими особами ГУ ДФС у Волинській області дотримані вимоги щодо підстав та порядку проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Транслогістик», з огляду на що твердження представника відповідача, зазначені у акті про не допуск до перевірки, про відсутність правових підстав для її проведення, суд вважає необґрунтованими.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що станом на день розгляду даної справи наказ ГУ ДФС у Волинській області від 08.08.2018 №2918 «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ПП «Транслогістик» в установленому порядку не скасований, отже на даний час є чинним.

Оскільки Податковим кодексом України на платника податків покладено обов’язок у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення, тому в разі такого протиправного не допуску, платник податків несе відповідальність, зокрема, у вигляді арешту коштів на рахунках.

Відповідно до підпункту 20.1.33 пункту 20.1 статті 20 ПК України контролюючий орган має право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Отже, чинним законодавством передбачено два види арешту майна залежно від підстав та порядку його застосування: арешт на кошти та інші цінності платника податків, що перебувають у банку, який застосовується за рішенням суду як спосіб забезпечення погашення податкового боргу, підставою для застосування якого є відсутність або недостатність у платника податків майна для погашення податкового боргу; адміністративний арешт майна, в тому числі коштів на банківському рахунку, як спосіб забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом (не виключно обов’язку сплатити податкове зобов’язання), який застосовується за адміністративним або судовим рішенням (залежно від виду майна).

При цьому, право у контролюючого органу для звернення до суду з вимогою про застосування арешту коштів на рахунку платника податків виникає, якщо: 1) у платника податків наявний податковий борг; 2) у платника податків відсутнє майно для погашення цього податкового боргу та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Аналогічна правова позиція висвітлена у постанові Верховного Суду від 06.02.2018 у справі №813/4401/16 (адміністративне провадження №К/9901/944/17).

З матеріалів справи вбачається, що станом на 24.10.2018 за відповідачем рахується податковий борг в загальному розмірі 9420 грн. Згідно з витягом з реєстру обтяжень рухомого майна та витягом з реєстру речових прав на нерухоме майно – майно відсутнє, що підтверджується службовою запискою (а.с.29).

Таким чином, у відповідача наявний податковий борг та відсутнє майно для погашення податкового боргу.

З врахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на кошти відповідача у зв’язку з порушенням ПП «Транслогістик» норм чинного законодавства України, а саме: не допущення до проведення документальної позапланової виїзної перевірки, наявність податкового боргу та відсутність майна для його погашення, а тому позов підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 243, 245, 246, 255, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Накласти арешт на кошти на рахунках Приватного підприємства «Транслогістик» (43000, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Карбишева, будинок 1, офіс 401, код ЄДРПОУ 41277691).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

ОСОБА_5Плахтій

Часті запитання

Який тип судового документу № 77581717 ?

Документ № 77581717 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 77581717 ?

Дата ухвалення - 01.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77581717 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 77581717 ?

В Волинський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 77581712
Наступний документ : 77581718