Ухвала суду № 77514255, 18.10.2018, Апеляційний суд Одеської області

Дата ухвалення
18.10.2018
Номер справи
520/6610/13-ц
Номер документу
77514255
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Номер провадження: 22-ц/785/3015/18

Номер справи місцевого суду: 520/6610/13-ц

Головуючий у першій інстанції Маломуж А. І.

Доповідач Заїкін А. П.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

18.10.2018 року м. Одеса

Справа № 520/6610/13-ц

Апеляційний суд Одеської області у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

- головуючого судді - Заїкіна А.П.,

- суддів: - Калараш А.А., Таварткіладзе О.М.,

за участю секретаря - Драганової Ю.С.,

учасники справи:

- позивач - товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»,

- відповідачі - 1) ОСОБА_4, 2) ОСОБА_5, 3) приватне підприємство «Алекс 17-26»,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 про витребування доказів та цивільної справи,

встановив:

У травні 2013 року товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» звернулося до суду з уточненим у жовтні 2013 року позовом до ОСОБА_4, ОСОБА_5, приватного підприємства «Алекс 17-26», в якому остаточно просить стягнути з відповідачів: 1) як солідарних боржників на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованість у розмірі - 4 711 931,85 грн. (що еквівалентно 589507,44 доларів США), з яких: - залишок заборгованості за кредитом - 95 579,00 доларів США; - несплачені відсотки за користування кредитом - 37 194,74 доларів США; - сума пені за прострочення виконання зобов'язань - 456 733,56 доларів США; 2) судовий збір у розмірі - 3 441,00 гривень у рівних частинах.

Заочним рішенням Київського районного суду м. Одеси області від 29.10.2013 р. вищезазначений позов задоволено частково.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), Приватного підприємства «Алекс 17-26» ( код ЄДРПОУ 33568321) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» суму боргу за кредитним договором №СМ-SME502/018/2007 від 14.12.2007 року у розмірі - 228 352,74 доларів США, що еквівалентно - 1 825 223,45 (один мільйон вісімсот двадцять п'ять тисяч двісті двадцять три) грн. за офіційним курсом Національного банку України станом на 07.05.2013 року за 1 долар - 7,993 грн..

Стягнуто в рівних частинах з ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), Приватного підприємства «Алекс 17-26» ( код ЄДРПОУ 33568321) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» судовий збір у розмірі 3441,00 гривень (три тисячі чотириста сорок одну гривню).

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 22.07.2015 р. заява ОСОБА_4 від 19.05.2015 р. про перегляд вищевказаного заочного рішення залишена без задоволення.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 16.01.2018 року заява ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), Приватного підприємства «Алекс 17-26» від 31.10.2017 року про перегляд вищевказаного заочного рішення залишена без задоволення.

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ПП «Алекс 17-26» в апеляційних скаргах просять заочне рішення суду першої інстанції визнати нечинним. Ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Апеляційні скарги обґрунтовани тим, що рішення ухвалено судом першої інстанції при невідповідності висновків суду обставинам справи, з порушенням норм процесуального права та неправильному застосуванні норм матеріального права.

Апелянти вказують, зокрема, що заочним рішенням Київського районного суду м. Одеси області від 29.10.2013 р. стягнуто прострочену кредитну заборгованість, не врахувавши сплачений борг відповідачем в сумі - 95 000 доларів США.

В судовому засіданні ОСОБА_5, представник ОСОБА_4 та ПП «Алекс 17-26» заявив клопотання про витребування доказів з товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», а саме - розрахунок заборгованості ОСОБА_4 за кредитним договором № СМ-SME502/018/2017 від 14 грудня 2007 року станом на 07 травня 2013 року, у тому числі, по пені з її нарахуванням по відповідним періодам у національній валюті України - гривні. А також витребувати з Київського районного суду м. Одеси цивільну справу № 1512/1744/2012 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_4, ОСОБА_5, приватного підприємства «Алекс 17-26» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

ОСОБА_6, представник товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», в судовому засіданні не заперечував проти вищевказаного клопотання.

Згідно із частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Заслухавши суддю-доповідача, вислухавши пояснення учасників справи, які прийняли участь у судовому засіданні, обговоривши доводи клопотання про витребування доказів, дослідивши матеріали цивільної справи, колегія суддів зазначає наступне.

Суд першої інстанції, задовольняючи позов Банку, виходив з того, що з у зв'язку порушенням зобов'язань за кредитним договором сума заборгованості відповідачів станом на 07.05.2013 року складає 4711931,85 грн, що складає еквівалент 589507,44 доларів США по курсу 7,993 на 07.05.2013 р., з яких залишок заборгованості за кредитом - 95579,00 доларів США, несплачені відсотки за користування кредитом - 37194,74 доларів США, сума пені за прострочення виконання зобов'язань за період з 07.05.2012 р. по 07.05.2013 р. - 456733,56 доларів США. Врахувавши той факт, що розмір пені за вищевказаним кредитним договором, майже у п'ять разів перевищує залишок заборгованості, суд вважає стягнути з відповідачів суму пені у розмірі 95579,0 доларів США, суму несплачених відсотків за користування кредитом - 37194,74 доларів США та залишок заборгованості за кредитним договором у розмірі 95579.00 доларів США. Загальну суму заборгованості у розмірі 228352,74 доларів США, що еквівалентно 1825223,45 грн. (а. с. 117 - 121).

Відповідно до ст. ст. 12, 13, 77 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Законом.

Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

За правилами, передбаченими ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 та 5 ст. 263 ЦПК України, чинного на час розгляду справи апеляційним судом, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним та обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються яка на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Колегія суддів вважає, що для встановлення дійсних обставин по справі, їх з'ясування потрібні докази, які у матеріалах справи відсутні.

Визначаючи розмір заборгованості станом на 07.05.2013 р., ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від загального розміру заборгованості відраховує заборгованість стягнуту рішенням суду від 07.05.2012 р..

Колегія вважає що для визначення дійсного розміру заборгованості цього недостатньо.

Виходячи з вищевказаного, у колегії суддів виникають сумніви щодо добросовісного здійснення ТОВ «ОТП Факторинг Україна» своїх процесуальних прав, виконанні обов'язків щодо сприяння своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи, подання усіх наявних у нього доказів, наданні суду повних і достовірних пояснень з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні (ст. 43 ЦПК України).

Колегія суддів вважає, що для перевірки доводів позовної заяви ТОВ, заперечень проти позову та апеляційної скарги необхідно витребувати з: 1) товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» розрахунок заборгованості ОСОБА_4 за кредитним договором № СМ-SME502/018/2017 від 14 грудня 2007 року станом на 07 травня 2013 року, у тому числі, по пені з її нарахуванням по відповідним періодам у національній валюті України - гривні; 2) Київського районного суду м. Одеси цивільну справу № 1512/1744/2012 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_4, ОСОБА_5, приватного підприємства «Алекс 17-26» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Таким чином, клопотання ОСОБА_5 про витребування доказів підлягає задоволенню.

Вищевказані розрахунок та цивільну справу надати у строк - до 01 грудня 2018 року.

Керуючись ст. ст. 84, 367, 368 ЦПК України, апеляційний суд Одеської області у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ,

ухвалив:

Клопотання ОСОБА_5 про витребування доказів та цивільної справи - задовольнити.

Витребувати з товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» розрахунок заборгованості ОСОБА_4 за кредитним договором № СМ-SME502/018/2017 від 14 грудня 2007 року станом на 07 травня 2013 року, у тому числі, по пені з її нарахуванням по відповідним періодам у національній валюті України - гривні.

Витребувати з Київського районного суду м. Одеси цивільну справу № 1512/1744/2012 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_4, ОСОБА_5, приватного підприємства «Алекс 17-26» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Вищевказані розрахунок та цивільну справу надати у строк - до 01 грудня 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повна ухвала складена 29 жовтня 2018 року.

Головуючий суддя: А. П. Заїкін

Судді: А. А. Калараш

О.М. Таварткіладзе

Попередній документ : 77514245
Наступний документ : 77514265