Рішення № 77482973, 30.10.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
30.10.2018
Номер справи
233/3323/18
Номер документу
77482973
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/3323/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року м. Костянтинівка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі: головуючого судді Каліуш О. В., за участі секретаря судового засідання Франчук А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Костянтинівка цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

26 червня 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (далі ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія») звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1, в якому просить стягнути з відповідача на його користь заборгованість за Кредитним договором № R52120297813В від 30.07.2012 року у розмірі 59038,91 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач послався на те, що 30 липня 2012 року між Публічним акціонерним товариство «ВТБ Банк» (далі – Банк) та ОСОБА_2 укладено Кредитний договір № R52120297813В (далі – Кредитний договір), відповідно до якого відповідач отримав кредит в сумі 49410,00 грн., зі строком повернення кредитних коштів до 30.07.2017 року із нарахуванням процентів за користування кредитними коштами у розмірі 18,69 % річних (п. 3.3.1 Кредитного договору).

Відповідно до п. 3.8 Кредитного договору, виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором забезпечується заставою транспортного засобу: авто міль марки - Gelly, модель - CK 1.5L, тип легковий седан, 2012 р.в., колір – сірий, реєстраційний номер АН 6481НР, номер - L6T7524S1CN02499, що належить ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САО 038043, виданого ВРЕР № 1 м. Донецька УДАІ ГУМВСУ в Донецькій області 25.07.2012 року.

Відповідно до п. 5.2.4 Кредитного договору, у випадку порушення Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором, Банк має право без отримання додаткової письмової згоди Позичальника за власним вибором здійснити будь-які дії, направлені на виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором, у тому числі звернути стягнення на заставне майно за Договором забезпечення у будь-який спосіб та/або одержати відшкодування з майна Позичальника, та/або звернутися до поручителів/майнових поручителів/гарантів та /або звернутися до колекторського агентства, відповідно до вимог чинного законодавства України та умов Договорів забезпечення.

22 червня 2015 року між Банком та ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» укладено Договір відступлення прав вимоги грошових зобов’язань за фінансовими кредитами № 220615нв (далі – Договір відступлення). Відповідно до якого, позивач набув право Нового кредитора до відповідача за Кредитним договором.

22 червня 2015 року між Банком та ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» укладено Договір відступлення прав вимоги за договорами застави № 220615зп.

У зв’язку з невиконанням відповідачем умов Кредитного договору утворилась заборгованість у розмірі 40629,19 грн., яку було відступлено Банком позивачу.

Відповідно до ч.1 ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Згідно із ч.2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановлено індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розмір 3% річних від простроченої суми становить 3657,00 грн., розмір інфляційного збільшення становить 14752,72 грн.

У зв’язку з невиконанням зобов’язань відповідачем по поверненню кредитним коштів, по Кредитному договору налічується заборгованість у розмірі 59038,91 грн., з яких : заборгованість за кредитом – 34474,56 грн.; заборгованість по відсотках – 6154,63 грн.; а також з урахуванням індексу інфляції та 3 % річних у відповідності до ст. 625 ЦК України, що станом на 21.06.2018 року становить 18409,72 грн.

Представник позивача ОСОБА_3, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з’явилась, надавши суду заяву про повне підтримання позовних вимог ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» та про розгляд справи у її відсутність.

Відповідач ОСОБА_1, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з’явився, причини неявки не повідомив, відзив на позовну заяву не подав, у зв’язку з чим судом 30.10.2018 року постановлено ухвалу про заочний розгляд справи.

Судом на підставі частини другої статті 247 ЦПК України, у зв’язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши всі обставини у справі та перевіривши їх доказами, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч.1). Виконання зобов’язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов’язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов’язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін (ч.2).

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що 30 липня 2012 року між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та ОСОБА_2 укладено Кредитним договором № R52120297813В від 30.07.2012 року, відповідно до умов якого, Банк зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти в порядку та на умовах, зазначених в цьому Договорі, а Позичальник зобов’язується прийняти Кредит, використати його за цільовим призначенням, повернути банку кредит, а також сплатити проценти за користування кредитом, комісійну винагороду та інші платежі в порядку, на умовах та у строки, що встановленим Договором (п.1.1.) – а.с.3-7.

Сума та валюта кредиту становить 49410,00 грн. (п.3.1 Кредитного договору), строк кредитування 30 липня 2017 року або достроково у випадках, передбачених цим Договором (п.3.2 Кредитного договору), зі сплатою процентів у розмірі 18,69 % річних за користування кредитом з урахуванням можливості їх автоматичного збільшення або зменшення згідно з відповідними підпунктами п.3.3 цього Договору.

Відповідно до п. 4.6 Кредитного договору, повернення Кредиту та Процентів за Кредитом здійснюється щомісячно згідно з Графіком. Сума щомісячного анутієнтного платежу розраховується таким чином, що протягом строку кредитування, вказаного в п.3.2 цього Договору, сума Кредиту, вказаного в п. 3.1 цього Договору, та нараховані Проценти повертаються в повному обсязі рівними частинами.

Відповідно до п.5.3.1 Кредитного договору, Позичальник зобов’язався сплатити комісійну винагороду, повернути Банку отриманий Кредит та сплатити нараховані Проценти за користування Кредитом у повному обсязі, виконувати інші зобов’язання в порядку та в строки, встановлені Договором.

ПАТ «ВТБ Банк» виконав взяті на себе зобов’язання за Кредитним договором № R52120297813В від 30.07.2012 року, а саме надав відповідачу кредит у розмірі 49410,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 53553 від 30.07.2012 року (а.с.11).

Проте, ОСОБА_1 взяті на себе зобов’язання за кредитним договором не виконав. Дана обставина відповідачем не спростована.

Відповідно до п. 4.10 Кредитного договору, за наявності прострочення виконання зобов’язань Позичальником за Договором, розмір Платежів збільшується на суму комісійної винагороди, неустойки та інших платежів (якщо такі мають місце та/або матимуть місце), у т.ч. відшкодування витрат та збитків Банку, пов’язаних з неналежним виконанням Позичальником цього договору.

22 червня 2015 року між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» укладено Договір про відступлення права вимоги грошових зобов’язань за фінансовими кредитами № 220615нв, згідно із яким у відповідності до умов договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до Боржників, а Новий кредитор набуває Права вимоги первісного кредитора за Кредитними договорами та Договорами забезпечення та сплачує первісному кредитору відступлення права вимоги грошові кошти у сумі, що дорівнює ціні договору у порядку та строку, що встановлені цим договором (а.с.24-28).

Відповідно до пп.3.1.1 Договору про відступлення, права вимоги відступаються (передаються) в розмірі заборгованості боржників перед первісним кредитором.

Згідно із пп.1.1.4 Договору відступлення, заборгованість – невиконані боржником грошові зобов’язання перед первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов кредитного договору, станом на день підписання сторонами цього Договору.

Згідно із пп. 3.1.3 Договору відступлення, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок первісного кредитора, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованостей по кредитним договором та їх зобов’язань по Договорам забезпечення, що не засвідчені нотаріально, а також по відношенню до поручителів, майнових поручителів стосовно їх зобов’язань по Договорам забезпечення.

Пунктом 1 частини 1 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до Реєстру права вимоги № 1 до Договору про відступлення права вимоги грошових зобов’язань за фінансовими кредитами № 220615нв від 22 червня 2015 року (а.с.22) ПАТ «ВТБ Банк» відступило, а ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» набуло права грошової вимоги до ОСОБА_1 у розмірі заборгованості за Кредитним договором № R52120297813В від 30.07.2012 р., яка станом на 22.06.2015 року становила 40629,19 грн., з яких : сума основного боргу за кредитом – 25883,00 грн.; сума простроченого основного боргу за кредитом – 8591,56 грн.; сума нарахованих процентів 246,70 грн., сума прострочених процентів – 5907,93 грн.

Частиною 1 ст. 1050 ЦК України передбачено, що якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахування встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розмір 3% річних від простроченої суми становить 3657,00 грн., розмір інфляційного збільшення становить 14752,72 грн. (а.с.2,23).

Отже, загальний розмір заборгованості ОСОБА_1 за Кредитним договором становить: 59038,91 грн., з яких:

-сума основного боргу за кредитом – 25883,00 грн.;

-сума простроченого основного боргу за кредитом – 8591,56 грн.;

-сума нарахованих процентів – 246,70 грн.,

-сума прострочених процентів – 5907,93 грн.;

-3% річних від простроченої суми – 3657,00 грн.;

-індекс інфляції – 14752,72 грн.

За таких обставин, суд вважає необхідним стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за Кредитним договором № R52120297813В від 30 липня 2012 року у загальному розмірі 59038,91 грн.

Тож, позов слід задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ст. 141 ЦПК України, суд стягує з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 1762,00 грн.

Керуючись ст.ст. 141, 263-265,280 ЦПК України, суд –

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», код ЄДРПОУ 38750239, юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд.8, до ОСОБА_1, РНОКПП 194912772, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239) заборгованість за Кредитним договором № R52120297813В від 30липня 2012 року у розмірі 59038 (п’ятдесят дев’ять тисяч тридцять вісім ) грн. 91 коп., з яких:

-сума основного боргу за кредитом – 25833 (двадцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят три) грн. 00 коп.;

-сума простроченого основного боргу за кредитом – 8591 (вісім тисяч п’ятсот дев’яноста одна) грн. 56 коп.;

-сума нарахованих процентів – 246 (двісті сорок шість) грн. 70 коп.,

-сума прострочених процентів – 5907 (п’ять тисяч дев’ятсот сім) грн. 93 коп.;

-3% річних від простроченої суми – 3657 (три тисячі шістсот п’ятдесят сім) грн. 00 коп.;

-індекс інфляції – 14752 (чотирнадцять тисяч сімсот п’ятдесят дві) грн. 72 коп.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239) судовий збір у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.

Повний текст рішення складено 30 жовтня 2018 року.

Заочне рішення може бути переглянуто Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має прав на поновлення пропущеного строку для подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя: О.В. Каліуш

Часті запитання

Який тип судового документу № 77482973 ?

Документ № 77482973 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 77482973 ?

Дата ухвалення - 30.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77482973 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 77482973 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 77482963
Наступний документ : 77482976