Ухвала суду № 77472381, 25.10.2018, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
25.10.2018
Номер справи
5011-44/15861-2012
Номер документу
77472381
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

25.10.2018справа № 5011-44/15861-2012

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант"

до закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Рокада"

(ідентифікаційний код 20005459)

про банкрутство

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника не з'явились,

від боржника не з'явились.

В судовому засіданні приймав участь: Поліщук Р.М. - предст. за дов. ТОВ "Інтеграл-П".

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.11.12 порушено провадження у справі.

Ухвалою попереднього засідання господарського суду міста Києва від 17.07.13 затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою господарського суду міста Києва від 01.07.15 визнано боржника банкрутом та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Бойка А.І.

У зв'язку із закінченням строку повноважень судді господарського суду міста Києва Івченко А.М. справа передана на повторний автоматичний розподіл, в результаті якого, справа передана судді господарського суду міста Києва Паську М.В.

07.07.16 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про скасування обмежень щодо розпорядження акціями публічного акціонерного товариства "Київпроект".

Враховуючи, що станом на 27.07.16 від ліквідатора боржника не надійшло звіту та ліквідаційного балансу на затвердження, а також закінчився строк ліквідаційної процедури у справі, розгляд справи призначено на 08.09.16.

07.09.16 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури у справі та його повноважень на шість місяців.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.09.16 продовжено строк ліквідаційної процедури у справі № 5011-44/15861-2012 та повноваження ліквідатора боржника на шість місяців, тобто до 08.03.17.

24.07.18 від Головного управління пенсійного фонду України у місті Києві надійшло клопотання про заміну кредитора у справі.

25.07.18 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про дострокове припинення його повноважень.

25.07.18 від арбітражного керуючого Янчука О.М. надійшла заява про участь у справі.

Враховуючи викладене вище, розгляд справи призначено на 18.09.18.

18.09.18 судове засідання не відбулось.

Враховуючи викладене вище, розгляд справи призначено на 25.10.18.

У судовому засіданні, розглянувши клопотання Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві про заміну кредитора у справі № 5011-44/15861-2012, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві є правонаступником Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Згідно ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України однією із підстав заміни кредитора у зобов'язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки вимог законодавство не містить.

Відповідно до положень ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Пунктом 51 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про банкрутство" № 15 від 18.12.09 визначено, що Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Вказаної правової позиції дотримається також Вищий господарський суд України у постановах № 5/173/б від 09.06.11, № 10/52-05 від 07.07.11, № 1/82-Б від 07.12.11.

Враховуючи, що подане клопотання обґрунтоване об'єктивними причинами, суд визнав за необхідне його задовольнити.

Також, у судовому засіданні, розглянувши клопотання ліквідатора боржника про дострокове припинення його повноважень , суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", арбітражний (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду крім випадків, передбачених цим Законом.

Враховуючи, що протоколом комітету кредиторів боржника № 2/2018 від 02.07.18 погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Янчука О.М. для призначення його на посаду ліквідатора боржника, суд визнав за доцільне припинити повноваження ліквідатора боржника арбітражного керуючого Бойка А.І. та призначити ліквідатором боржника арбітражного керуючого Янчука О.М. кандидатура якого відповідає всім необхідним вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та заява якого, надійшла до суду 25.07.18.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 103, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання Головного управління Пенсійного Фонду України про заміну кредитора у справі.

2.Замінити кредитора у справі Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві його правонаступником - Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (ідентифікаційний код 42098368).

3.Достроково припинити повноваження ліквідатора закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Рокада" арбітражного керуючого Бойка А.І.

4.Призначити ліквідатором закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Рокада" арбітражного керуючого Янчука О.М. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 137 від 06.02.13).

5.Зобов'язати арбітражного керуючого Бойка А.І. передати ліквідатору боржника арбітражному керуючому Янчуку О.М. всю документацію та інші матеріали, що стосуються ліквідації закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "Рокада"

6.Ухвала набрала чинності негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в установленому законом порядку.

Суддя М.В. Пасько

Повний текст ухвали складено 30.10.18

Інформацію у справі можна отримати за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/.

Попередній документ : 77472379
Наступний документ : 77472383