Ухвала суду № 77247114, 16.10.2018, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
16.10.2018
Номер справи
910/9549/15
Номер документу
77247114
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

16.10.2018Справа №910/9549/15За позовом Приватного акціонерного товариства "Страхове товариство "Іллічівське"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталекс МК"

про відшкодування шкоди у розмірі 58 232,97 грн., -

За розглядом заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркс.Капітал"

про заміну сторони виконавчого провадження, -

Суддя Морозов С.М.

За участю представників учасників справи:

від позивача: не з'явились;

від відповідача: Нагайченко В.С. (представник за дорученням від 27.08.2018р.);

від ТОВ "Маркс.Капітал": не з'явились.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "Іллічівське" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталекс МК" (відповідач) про відшкодування шкоди у розмірі 58 232, 97 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.04.2017р. у справі № 910/9549/15 позовні вимоги задоволено частково та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталекс МК" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Факторинг Про" шкоду в порядку регресу в розмірі 13 109,74 грн. та судовий збір у розмірі 411,30 грн. В іншій частині в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.09.2017р. рішення Господарського суду міста Києва від 11.04.2017р. у справі №910/9549/15 скасовано та прийнято нове рішення. Відмовлено в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанії "Факторинг Про" про заміну позивача у справі його правонаступником. Позов задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталекс МК" на користь Приватного акціонерного товариства "Страхове товариство "Іллічівське" 35 240 грн. 40 коп. відшкодування збитків, 1 600 грн. 00 коп. судового збору. Стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Страхове товариство "Іллічівське" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталекс МК" 880 грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги.

29.09.2017р. на виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 13.09.2017р. у справі № 910/9549/15 Господарським судом міста Києва видано накази.

Постановою Верховного Суду від 28.03.2018р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.09.2017р. у справі №910/9549/15 залишено без змін.

09.10.2018р. до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркс.Капітал" про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2018р. розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркс.Капітал" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/9549/15 призначено на 16.10.2018р.

16.10.2018р. до суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду заяви про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/9549/15, в якому також останній заперечує проти заяви ТОВ "Маркс.Капітал".

В судове засідання 16.10.2018р. представники позивача та заявника не з'явились, про час та місце розгляду заяви повідомлялись належним чином та відповідно до положень ст. 334 ГПК України їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Судом було розглянуто клопотання відповідача у судовому засіданні 16.10.2018р. та відмовлено у його задоволенні, про що було зазначено у протоколі судового засідання.

Дослідивши матеріали справи, подану до суду заяву про заміну сторони виконавчого провадження та заслухавши пояснення представника відповідача, який заперечував проти задоволення заяви, суд дійшов висновку про те, що в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркс.Капітал" слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно ст. 124 Конституції України та ст. 115 ГПК України (в редакції станом на дату прийняття рішення суду у даній справі) рішення господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Аналогічні положення містяться у ст. ст. 326, 327 чинного процесуального кодексу.

Оскільки виконання судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя, заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та законом України "Про виконавче провадження".

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркс.Капітал" мотивована тим, що 06.02.2017р. між позивачем (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторинг Про» (фактор) було укладено договір про надання фінансових послуг факторингу № 02/06.02.17, відповідно до п. 1.1. якого клієнт передає Фактору (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторинг Про») усі права вимоги за грошовими зобов'язаннями, що перейшли до Клієнта як страховика, який виплатив страхове відшкодування за договорами страхування (регресні вимоги).

За умовами п. 1.2. договору Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) по всім Регресним вимогам Клієнта згідно Додатку №1 до Договору, у тому числі право одержання від боржників сум основного боргу, відсотків, неустойок у повному обсязі. Права за Регресними вимогами переходять від Клієнта до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором.

Згідно п. 1 №6 у Додатку №1 до Договору про надання фінансових послуг факторингу № 02/06.02.17 від 06.02.2017р. до регресних вимог, що передаються за договором до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторинг Про» віднесено вимоги до ТОВ "Сталекс МК" у справі №910/9549/15 у розмірі 58 322, 97 грн.

Окрім того, в подальшому між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторинг Про» (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Маркс. Капітал» (фактор) було укладено договір про надання фінансових послуг факторингу № 02/26.01.2018 від 26.01.2018р., відповідно до якого Клієнт передає Фактору, а Фактор приймає і зобов'язується оплатити Клієнтові права вимоги за грошовими зобов'язаннями згідно Додатку №1 до цього Договору, які перейшли до Клієнта як Фактора за Договорами про надання фінансових послуг факторингу, що зазначені в Додатку №1 (надалі - основні договори факторингу).

Відповідно до п. 1.2. договору, за цим Договором Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) в зобов'язаннях згідно Додатку №1, що виникли із Основних договорів факторингу, у тому числі права одержання від боржників сум основного боргу, відсотків, неустойки у повному обсязі. Права вимоги переходять від Клієнта до Фактора з моменту набрання чинності цим Договором.

Згідно з п. 10 у Додатку №1 до Договору про надання фінансових послуг факторингу № 02/26.01.18 від 26.01.2018р. до регресних вимог, які передаються за договором до Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркс. Капітал» віднесено вимоги до Товариства з обмеженою відподальністю «Сталекс МК» за рішенням суду у справі №910/9549/15 в розмірі 58 322, 97 грн.

Як передбачено в ч. ч. 1, 2 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

У відповідності до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов'язок щодо виконання рішення

Частиною 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Статтею 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Статтею 514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Тобто, особа, яка звертається до суду із відповідною заявою, зокрема, про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження у справі на його правонаступника у зв'язку з переходом до останнього права вимоги за договором відповідно до договору факторингу, повинна довести належними та допустимими доказами, за яким саме правочином до неї перейшли права вимоги відносно боржника і який обсяг цих прав.

Суд звертає увагу, що передання особою (кредитором) своїх прав іншій особі може відбуватись також і за договором факторингу, однак в будь-якому випадку такий правочин є похідним правочином від основного зобов'язання, оскільки відступати кредитор може лише право, яке існує, а за договором факторингу також право, яке виникне в майбутньому, у кредитора за певним зобов'язанням (правочином) відносно боржника.

Суд зазначає, що у даній справі у позивача існувало право на відшкодування шкоди в порядку регресу, тобто право, яке виникло з деліктних правовідносин та договору майнового страхування.

Як було зазначено судом, Приватним акціонерним товариством «Страхове товариство "Іллічівське» передані Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторинг Про», а останнім передані Товариству з обмеженою відповідальністю «Маркс. Капітал» вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталекс МК» за рішенням суду у справі №910/9549/15 в розмірі 58 322,97 грн.

Разом з тим, суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 1191 ЦК України особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

Статтею 993 ЦК України передбачено, що до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.

Тобто, суд звертає увагу, що регресна вимога виникає не на підставі подання позовної заяви та розгляду справи, яка знаходиться у суді, регресна вимога згідно чинного законодавства виникає лише як наслідок відшкодування завданої шкоди та виконання відповідно до ст. 990-993 ЦК України іншого (основного) зобов'язання за договором майнового страхування, а тому змістом регресного зобов'язання є право стягнення сплаченої на підставі певного правочину суми.

Проте, ні в договорі, ні в додатку до договору не визначено правочину, виконання якого Приватним акціонерним товариством «Страхове товариство «Іллічівське» стало підставою виникнення права регресу до боржника (відповідача), також не зазначено деліктного зобов'язання, яке стало підставою для сплати Приватним акціонерним товариством «Страхове товариство «Іллічівське» страхового відшкодування потерпілому, та право відшкодування шкоди за яким було відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторинг Про», яке потім відступило вже Товариству з обмеженою відповідальністю «Маркс. Капітал».

Відповідно до п. 1.2. договору факторингу та додатку до нього Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторинг Про» замінило Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «Іллічівське» по регресній вимозі, яка ідентифікована за номером судової справи (№910/9549/15). Тобто за договором факторингу Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «Іллічівське» фактично передало не право вимоги у зобов'язанні (деліктному та пов'язаному з виконанням договору майнового страхування, укладеному з потерпілою особою), а передало саме позовну вимогу, заявлену у даній справі до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталекс МК».

А тому при укладенні договору факторингу 06.02.2017р. позивач уступив не право вимоги, яке виникло у зв'язку з заподіянням шкоди та виконанням договору страхування, укладеного з потерпілою внаслідок ДТП особою, а фактично уступив своє право позивача у справі, що чинним законодавством не передбачено.

Отже враховуючи викладене, за відсутності підстав для здійснення заміни позивача, суд дійшов висновку відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркс.Капітал".

Також суд відзначає, що питання щодо заміни сторони виконавчого провадження у даній справі вже було предметом розгляду у суді.

Так, постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.09.2017р. рішення Господарського суду міста Києва від 11.04.2017р. у справі №910/9549/15 було скасовано та прийнято нове рішення, яким відмовлено в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанії «Факторинг Про» про заміну позивача у справі його правонаступником. Позов задоволено повністю.

Крім того, ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2018р. з аналогічних підстав відмовлено у задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства "Страхове товариство "Іллічівське" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/9549/15.

Названі судові рішення набрали законної сили та є чинними, у встановленому законом порядку компетентним судом не скасовані.

Між тим, суд також звертає увагу, що відповідно до оглядового листа Вищого господарського суду України від 28.01.2016 № 01-06/131/16 заміна стягувача на стадії виконавчого провадження шляхом укладення цивільно-правового договору без заміни кредитора у зобов'язанні чинним законодавством не передбачено (постанова Вищого господарського суду України від 25.09.2014 у справі № 923/945/13).

Таким чином, приймаючи до уваги, що заміна стягувача на стадії виконавчого провадження шляхом укладення цивільно-правового договору без заміни кредитора у зобов'язанні чинним законодавством не передбачена, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркс.Капітал" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/9549/15.

Керуючись ст. ст. 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркс.Капітал" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/9549/15 відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Морозов С.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 77247114 ?

Документ № 77247114 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77247114 ?

Дата ухвалення - 16.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77247114 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 77247114 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 77247113
Наступний документ : 77247118