Рішення № 77183196, 09.10.2018, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
09.10.2018
Номер справи
910/10935/18
Номер документу
77183196
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

м. Київ

09.10.2018Справа № 910/10935/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М., розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/10935/18

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕР ГАЗ», м. Київ,

про стягнення 657 718,26 грн.,

за участю представників:

позивача - Сергєєва П.О. (довіреність від 17.07.2018 № 1);

відповідача - не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

16.08.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (далі - Товариство) до товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕР ГАЗ» (далі - ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ») про стягнення: заборгованості за договором поставки скрапленого газу від 01.08.2017 №211/2017 (далі - Договір): 523 188 грн. основного боргу; 47 964,91 грн. втрат від інфляції; 72 901,35 грн. пені та 13 664 грн. 3% річних, а всього 657 718,26 грн.

Товариство обґрунтовує позовні вимоги таким:

- 01.08.2017 Товариством (постачальник) і ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ» (покупець) укладено Договір, за умовами якого постачальник зобов'язується поставити та передати у власність, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити скраплений газ (газ скраплений ДСТУ 4047-2001), в асортименті, кількості і за цінами відповідно до умов Договору;

- Товариство свої зобов'язання протягом усього строку дії Договору виконувало належним чином, жодних зауважень від ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ» не надходило;

- ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ» свої зобов'язання щодо оплати вартості поставленого товару виконало неналежним чином, оплативши лише частину вартості товару, що підтверджується банківськими виписками, що додані до позовної заяви;

- станом на дату подання позовної заяви до суду заборгованість ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ» перед Товариством становить 523 188 грн.;

- 14.06.2018 Товариство направило на адресу ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ» вимогу щодо сплати заборгованості №115, проте надіслана вимога була залишена без відповіді;

- крім суми заборгованості позивачем нараховано відповідачу 47 964,91 грн. втрат від інфляції; 72 901,35 грн. пені та 13 664 грн. 3% річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 20.09.2018; встановлено:

- позивачу строк у п'ятнадцять днів:

з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду: на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту (положення); документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи; оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви (для огляду);

з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини;

- відповідачу строк у п'ятнадцять днів:

з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду: відзиву на позов з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини; на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи;

з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини.

Ухвалу суду від 17.08.2018 було надіслано відповідачу на адресу, зазначену у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується відміткою канцелярії суду на звороті такої ухвали; до матеріалів справи долучено конверт-повернення з адреси місцезнаходження відповідача з відміткою відділення поштового зв'язку «за закінченням терміну зберігання».

Згідно з пунктом 5 частини шостої статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Разом з тим, відповідач у строк, встановлений Господарським процесуальним кодексом України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/10935/18 до судового розгляду по суті на 09.10.2018.

Представник відповідача у судове засідання 09.10.2018 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив; до матеріалів справи долучено конверт-повернення з адреси місцезнаходження відповідача з відміткою відділення поштового зв'язку «за закінченням встановленого строку зберігання».

Представник позивача у судовому засіданні 09.10.2018 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Суд, заслухавши вступне слово представника позивача, з'ясувавши обставини, на які посилаються учасники справи, дослідив в порядку статей 209-210 Господарського процесуального кодексу України докази у справі.

Після закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представник позивача виступив з промовою (заключним словом), в якій посилався на обставини і докази досліджені у судовому засіданні.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

01.08.2017 Товариством (постачальник) і ТОВ «АЛЬТЕР ГАЗ» (покупець) укладено Договір, за умовами якого:

- постачальник зобов'язується поставити та передати у власність, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити скраплений газ (газ скраплений. ДСТУ 4047-2001) в асортименті, кількості і за цінами відповідно до умов Договору (пункт 1.1 Договору);

- сторони домовилися, що оплата продукції здійснюється покупцем на умовах попередньої оплати, у розмірі 100% ціни партії продукції протягом 1 (одного) робочого (банківського) дня на підставі виставленого постачальником рахунку-фактури; сторони можуть змінити умови та порядок розрахунків додатковою угодою до Договору (пункт 2.1 Договору);

- остаточні розрахунки сторін за Договором по кожній поставці продукції здійснюються на підставі видаткової накладної (пункт 2.3 Договору);

- у випадку прострочення оплати за поставлену продукцію згідно з умовами Договору, покупець сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу (пункт 4.3 Договору);

- Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.201_року, а в частині взаєморозрахунків - до їх повного виконання; у випадку, якщо протягом 30 календарних днів з моменту закінчення цього строку жодна із сторін не повідомить протилежну сторону про свою відмову від продовження цього строку, цей строк щоразу автоматично пролонговується (продовжується) ще на 1 (один) календарний рік (пункт 7.1 Договору).

Частинами першою і другою статті 712 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 ЦК України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

На виконання умов Договору позивач впродовж червня - вересня 2017 року здійснив поставку скрапленого газу відповідачу на загальну суму 1 949 823 грн., що підтверджується підписаними уповноваженими представниками сторін та скріпленими печатками сторін видатковими накладними, а саме: від 23.06.2017 №1902 на суму 23 937 грн.; від 25.07.2017 №2490 на суму 45 080 грн.; від 26.07.2017 №2491 на суму 44 100 грн.; від 27.07.2017 №2709 на суму 44 100 грн.; від 30.07.2017 №2545 на суму 59 780 грн.; від 12.08.2017 №2797 на суму 67 410 грн.; від 12.08.2017 №2799 на суму 53 500 грн.; від 14.08.2017 №2817 на суму 67 410 грн.; від 15.08.2017 №2832 на суму 29 746 грн.; від 15.08.2017 №2916 на суму 21 400 грн.; від 17.08.2017 №2919 на суму 24 600 грн.; від 18.08.2017 №2927 на суму 24 800 грн.; від 19.08.2017 №2924 на суму 62 000 грн.; від 22.08.2017 №3026 на суму 42 600 грн.; від 22.08.2017 №3291 на суму 42 600 грн.; від 23.08.2017 №3027 на суму 44 225 грн.; від 24.08.2017 №2981 на суму 58 000 грн.; від 24.08.2017 №3028 на суму 43 500 грн.; від 24.08.2017 №3281 на суму 58 000 грн.; від 25.08.2017 №3029 на суму 72 500 грн.; від 25.08.2017 №3030 на суму 43 500 грн.; від 26.08.2017 №3031 на суму 37 700 грн.; від 26.08.2017 №3032 на суму 60 900 грн.; від 30.08.2017 №3178 на суму 188 500 грн.; від 01.09.2017 №3229 на суму 82 360 грн.; від 02.09.2017 №3224 на суму 80 940 грн.; від 02.09.2017 №3228 на суму 56 800 грн.; від 03.09.2017 №3225 на суму 42 600 грн.; від 04.09.2017 №3286 на суму 41 100 грн.; від 05.09.2017 №3307 на суму 61 650 грн.; від 05.09.2017 №3308 на суму 82 200 грн.; від 09.09.2017 №3365 на суму 78 600 грн.; від 13.09.2017 №3573 на суму 36 900 грн.; від 14.09.2017 №3514 на суму 46 000 грн.; від 15.09.2017 №3530 на суму 47 035 грн.; від 17.09.2017 №3534 на суму 33 750 грн.

Позивачем було виставлено відповідачу рахунки на оплату на загальну суму 2 012 223 грн., а саме: від 02.06.2017 №3162 на суму 43 500 грн.; від 22.06.2017 №1831 на суму 23 937 грн.; від 25.07.2017 №2308 на суму 45 080 грн.; від 26.07.2017 №2352 на суму 44 100 грн.; від 27.07.2017 №2543 на суму 44 100 грн.; від 30.07.2017 №2414 на суму 59 780 грн.; від 14.08.2017 №2622 на суму 67 410 грн.; від 12.08.2017 №2623 на суму 53 500 грн.; від 14.08.2017 №2639 на суму 67 410 грн.; від 15.08.2017 №2654 на суму 29 746 грн.; від 15.08.2017 №2736 на суму 21 400 грн.; від 18.08.2017 №2744 на суму 24 800 грн.; від 19.08.2017 №2743 на суму 62 000 грн.; від 22.08.2017 №2805 на суму 42 600 грн.; від 22.08.2017 №3047 на суму 42 600 грн.; від 23.08.2017 №2806 на суму 44 225 грн.; від 24.08.2017 №2764 на суму 58 000 грн.; від 24.08.2017 №2807 на суму 43 500 грн.; від 24.08.2017 №3040 на суму 58 000 грн.; від 25.08.2017 №2808 на суму 72 500 грн.; від 25.08.2017 №2809 на суму 43 500 грн.; від 25.08.2017 №3070 на суму 43 500 грн.; від 26.08.2017 №2810 на суму 37 700 грн.; від 26.08.2017 №2811 на суму 60 900 грн.; від 30.08.2017 №2954 на суму 188 500 грн.; від 01.09.2017 №2984 на суму 82 360 грн.; від 02.09.2017 №2979 на суму 80 940 грн.; від 02.09.2017 №2983 на суму 56 800 грн.; від 03.09.2017 №2980 на суму 42 600 грн.; від 04.09.2017 №3044 на суму 41 100 грн.; від 05.09.2017 №3061 на суму 61 650 грн.; від 05.09.2017 №3062 на суму 82 200 грн.; від 09.09.2017 №3122 на суму 78 600 грн.; від 13.09.2017 №3292 на суму 36 900 грн.; від 14.09.2017 №3252 на суму 46 000 грн.; від 15.09.2017 №3265 на суму 47 035 грн.; від 17.09.2017 №3268 на суму 33 750 грн.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Судом встановлено, що згідно з видатковими накладними вартість поставленого позивачем і прийнятого відповідачем газу складає 1 949 823 грн., а відповідно до виставлених позивачем рахунків на оплату вартість газу складає 2 012 223 грн.

Згідно з пунктом 2.3 Договору остаточні розрахунки сторін за Договором по кожній поставці продукції здійснюються на підставі видаткової накладної.

Оскільки остаточні розрахунки за поставлений позивачем газ здійснюються на підставі видаткових накладних, то вартість поставленого і прийнято відповідачем газу становить 1 949 823 грн.

Відповідно до платіжних доручень: від 15.09.2017 №371 на суму 9 700 грн.; від 15.09.2017 №370 на суму 650 грн.; від 15.09.2017 №369 на суму 61 000 грн.; від 18.09.2017 №373 на суму 8 600 грн.; від 23.05.2018 №613 на суму 1 000 грн.; від 12.03.2018 №549 на суму 1 000 грн.; від 14.09.2017 №365 на суму 9 360 грн.; від 14.09.2017 №364 на суму 21 000 грн.; від 14.09.2017 №368 на суму 32 000 грн.; від 14.09.2017 №367 на суму 20 000 грн.; від 07.09.2017 №339 на суму 12 000 грн.; від 11.09.2017 №359 на суму 41 100 грн.; від 11.09.2017 №358 на суму 27 500 грн.; від 11.09.2017 №356 на суму 15 000 грн.; від 11.09.2017 №355 на суму 25 000 грн.; від 12.09.2017 №360 на суму 20 000 грн.; від 13.09.2017 №363 на суму 50 000 грн.; від 13.09.2017 №362 на суму 9 000 грн.; від 07.09.2017 №340 на суму 6 000 грн.; від 07.09.2017 №341 на суму 42 600 грн.; від 07.09.2017 №347 на суму 25 000 грн.; від 05.09.2017 №336 на суму 4 000 грн.; від 05.09.2017 №334 на суму 4 100 грн.; від 05.09.2017 №335 на суму 36 000 грн.; від 01.09.2017 №326 на суму 5 000 грн.; від 31.08.2017 №322 на суму 51 800 грн.; від 31.08.2017 №321 на суму 37 700 грн.; від 31.08.2017 №320 на суму 56 000 грн.; від 05.09.2017 №332 на суму 56 800 грн.; від 05.09.2017 №331 на суму 5 400 грн.; від 05.09.2017 №330 на суму 33 200 грн.; від 30.08.2017 №317 на суму 3 500 грн.; від 30.08.2017 №318 на суму 16 500 грн.; від 29.08.2017 №313 на суму 58 000 грн.; від 29.08.2017 №315 на суму 40 000 грн.; від 29.08.2017 №311 на суму 18 767 грн.; від 28.08.2017 №308 на суму 142 778 грн.; від 27.07.2017 №251 на суму 11 000 грн.; від 27.07.2017 №252 на суму 34 080 грн.; від 28.07.2017 №253 на суму 44 100 грн.; від 31.07.2017 №259 на суму 24 100 грн.; від 01.08.2017 №263 на суму 2 500 грн.; від 14.08.2017 №283 на суму 32 200 грн.; від 14.08.2017 №282 на суму 44 100 грн.; від 14.08.2017 №284 на суму 8 000 грн.; від 15.08.2017 №285 на суму 45 500 грн.; від 16.08.2017 №287 на суму 51 100 грн.; від 17.08.2017 №293 на суму 2 500 грн.; від 17.08.2017 №294 на суму 63 200 грн.; від 18.08.2017 №298 на суму 40 700 грн., відповідачем частково оплачено позивачу заборгованість за поставлений газ на загальну суму 1 410 135 грн.

Таким чином, сума непогашеної відповідачем заборгованості становить 539 688 грн.

Проте, позивачем заявлено до стягнення 523 188 грн. основного боргу.

Частиною другою статті 237 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що при ухваленні рішення суд не може виходити у рішенні за межі позовних вимог.

Отже, оскільки суд не може виходити за межі позовних вимог, то позовні вимоги в частині стягнення основного боргу підлягають задоволенню у сумі 523 188 грн.

Крім основної суми заборгованості, позивач просить стягнути з відповідача 47 964,91 грн. втрат від інфляції і 13 664 грн. 3% річних.

За приписами статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та 3 % річних в порядку статті 625 ЦК України є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

У пункті 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 №14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань" зазначено, що інфляційні нарахування на суму боргу здійснюються окремо за кожен період часу, протягом якого діяв відповідний індекс інфляції, а одержані таким чином результати підсумовуються за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання.

Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений Державною службою статистики України, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Відповідно до листа Верховного Суду України від 03.04.1997 №62-97р при застосуванні індексу інфляції слід мати на увазі, що індекс інфляції розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому за місяць; тому умовно слід вважати, що сума, яка внесена за період з 01 по 15 число відповідного місяця, наприклад травня, індексується за період з урахуванням травня, а якщо з 16 по 31 число, то розрахунок починається з наступного місяця - червня.

Перевіривши здійснені позивачем розрахунки сум втрат від інфляції і 3% річних та періоди їх нарахування, Господарський суд міста Києва дійшов висновку про те, що вони правильні.

Отже, стягненню з відповідача підлягає 47 964,91 грн. втрат від інфляції і 13 664 грн. 3% річних.

Що ж до стягнення 72 901,35 грн. пені, то слід зазначити таке.

У частині першій статті 546 ЦК України зазначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (стаття 549 ЦК України).

Разом з тим, згідно з частиною другою статті 343 Господарського кодексу України (далі - ГК України) і статтею 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Пунктом 4.3 Договору передбачено, що у випадку прострочення оплати за поставлену продукцію згідно з умовами Договору, покупець сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок суми пені та періоди її нарахування, суд дійшов висновку, що він правильний.

Таким чином, стягненню з відповідача підлягає 72 901,35 грн. пені.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідач не подав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача.

Отже, позовні вимоги є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

За приписами статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 129, 233, 236, 237, 240 та 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд.15; ідентифікаційний код 40710305) до товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕР ГАЗ» (03039, м. Київ, провулок Руслана Лужевського, 14 корпус 5, офіс 5; ідентифікаційний код 41058130) про стягнення 657 718,26 грн. задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕР ГАЗ» (03039, м. Київ, провулок Руслана Лужевського, 14 корпус 5, офіс 5; ідентифікаційний код 41058130) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд.15; ідентифікаційний код 40710305): 523 188 (п'ятсот двадцять три тисячі сто вісімдесят вісім) грн. боргу; 72 901 (сімдесят дві тисячі дев'ятсот одну) грн. 35 коп. пені; 47 964 (сорок сім тисяч дев'ятсот шістдесят чотири) грн. 91 коп. втрат від інфляції; 13 664 (тринадцять тисяч шістсот шістдесят чотири) грн. 3 % річних і 9 865 (дев'ять тисяч вісімсот шістдесят п'ять) грн. 77 коп. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 18.10.2018.

Суддя І.Д. Курдельчук

Попередній документ : 77183195
Наступний документ : 77183197