Ухвала суду № 77176063, 16.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
16.10.2018
Номер справи
766/21451/17
Номер документу
77176063
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №766/21451/17

н/п 1-кс/766/14303/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), а саме: відомості щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів за період з 01.01.2014 по 03.08.2018 щодо рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України, ЕС 855024, виданий Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_1.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) майору юстиції ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015010000000098, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 353 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянка України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, після тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим, з квітня 2014 по вересень 2014 виконувала обов’язки начальника т.з. «Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю», з вересня 2014 по теперішній час працює в окупаційному органі влади РФ на посаді т.зв. «начальника Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю». На вищевказаній посаді ОСОБА_3 брала безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території півострова Крим, в порушення чинного законодавства України сприяла підпорядкуванню системи по нагляду за захистом прав споживачів та благополуччя людини на території АР Крим нелегітимній владі Російської Федерації, чим унеможливила проведення державної діяльності України на тимчасово окупованій території, таким чином вчинила державну зраду.

Слідчим відділом Головного управління 23.07.2018 від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) за № 204-00/3923 від 16.07.2018 отримано відповідь на запит щодо відсутності правових підстав для надання відповіді на запит, окрім як в порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

У зв’язку з вказаним, отримання даної інформації можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015010000000098, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 353 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянка України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, після тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим, з квітня 2014 по вересень 2014 виконувала обов’язки начальника т.з. «Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю», з вересня 2014 по теперішній час працює в окупаційному органі влади РФ на посаді т.зв. «начальника Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю». На вищевказаній посаді ОСОБА_3 брала безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території півострова Крим, в порушення чинного законодавства України сприяла підпорядкуванню системи по нагляду за захистом прав споживачів та благополуччя людини на території АР Крим нелегітимній владі Російської Федерації, чим унеможливила проведення державної діяльності України на тимчасово окупованій території, таким чином вчинила державну зраду.

Слідчим відділом Головного управління 23.07.2018 від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) за № 204-00/3923 від 16.07.2018 отримано відповідь на запит щодо відсутності правових підстав для надання відповіді на запит, окрім як в порядку, визначеному нормами законодавства України.

У зв’язку з вказаним, отримання даної інформації можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме: відомостей щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів за період з 01.01.2014 по 03.08.2018 щодо рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України, ЕС 855024, виданий Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_1.

Встановити строк дії ухвали до 16.11.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12

Часті запитання

Який тип судового документу № 77176063 ?

Документ № 77176063 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77176063 ?

Дата ухвалення - 16.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77176063 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 77176063 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 77176063, Херсонський міський суд Херсонської області

Судове рішення № 77176063, Херсонський міський суд Херсонської області було прийнято 16.10.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 77176063 відноситься до справи № 766/21451/17

Це рішення відноситься до справи № 766/21451/17. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 77176054
Наступний документ : 77176072