Рішення № 76843724, 02.10.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
02.10.2018
Номер справи
233/5119/18
Номер документу
76843724
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/5119/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року м. Костянтинівка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі: головуючого судді Каліуш О. В., за участі секретаря судового засідання Франчук А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівка цивільну справу за заявою ОСОБА_1, ОСОБА_2, в інтересах яких діє адвокат ОСОБА_3, заінтересована особа Костянтинівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області про встановлення факту народження дитини,-

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив рішення про таке:

1.Виклад позиції заявника та заінтересованої особи.

1. 02 жовтня 2018 року ОСОБА_1, ОСОБА_2 звернулись до суду із заявою, в якій просять встановити факт народження громадянкою України ОСОБА_1 06 травня 2018 року в місті Донецьку дитини жіночої статі – ОСОБА_4, вказуючи на те, що встановлення зазначеного факту необхідно їм для подальшої реєстрації факту народження дитини в органах РАЦС.

2.Представник заінтересованої особи Костянтинівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області відзив на заяву не надав.

ОСОБА_5 (клопотання) учасників справи.

3.Заявники, представник заявника у судове засідання не з’явились, надавши суду заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Ш. Інші процесуальні дії у справі.

4. Представник заінтересованої особи, будучи належним чином повідомленим про час, дату, місце розгляду справи, у судове засідання не з’явився, причини неявки не повідомив, тому суд на підставі ч.1 ст.223 ЦПК України розглядає справу за відсутності представника заінтересованої особи.

5. Судом на підставі частини другої статті 247 ЦПК України, у зв’язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

1V. Фактичні обставини, встановлені судом та зміст правовідносин.

6.Судом встановлено, що заявниками у даній справі є:

- громадянка України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується копією паспорта серії ВС 431599, виданим 31 жовтня 2000 року Петровським РВ ДМУУМВС України в Донецькій області (а.с.8-9);

- громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, що підтверджується копією паспорта серії ВК 423773, виданим 23 жовтня 2007 року Ясинуватським МРВГУМВС України в Донецькій області (а.с.11-12).

7. 06 травня 2018 року в Україні у м. Донецьку у медичному закладі громадянка України ОСОБА_1 народила дитину жіночої статі – дочку ОСОБА_6. На підтвердження факту народження дитини заявниками надані: свідоцтво про народження ОСОБА_4, видане 30.05.2018 року Ясинуватським міськрайонним відділом ЗАЦС (а.с.7); копія медичного свідоцтва про народження №809 від 07 травня 2018 року, виданого Донецьким центром охорони материнства та дитинства (а.с.14); копія обмінної карти полового будинку, полового відділення лікарні, відомості про вагітну ОСОБА_1 (а.с.16-28).

8. Відповідно до Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року, ратифікованою постановою ВРУ № 789-ХП від 27.02.1991 року, дитина має бути зареєстрована одразу після народження і з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування. Держави – учасниці забезпечують здійснення цих прав згідно з їх національним законодавством та виконання їх зобов’язань за відповідними міжнародними документами у цій галузі, зокрема, у випадку, коли б інакше дитина не мала громадянства.

9. Відповідно до ч.1 ст. 144 СК України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

10. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження (ч.3). Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я документи, що підтверджують факт народження (абз.1 ч.4) та за відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження (абз.5 ч.4).

V. Оцінка Суду.

11. Відповідно до ст. 317 ЦПК України, заява про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь - якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника (ч.1). Справи про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду (ч.2).У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків (ч.3). Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню. Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання (ч.4). Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи (ч.5).

12. 24 лютого 2018 року набрав чинності Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, абз. 3 ст. 2 якого встановлено, що діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, які додаються відповідно до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви про державну реєстрацію смерті особи.

Проте, на теперішній час зміни до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» в частині переліку документів, на підставі яких провадить державна реєстрація народження не внесені, а отже дана справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

13. Отже, враховуючи положення ст.2 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також ключове значення, яке має встановлення факту народження дитини для реалізації особистих немайнових прав заявника, суд визнає належним та допустимим доказом свідоцтво про народження ОСОБА_4 від 30 травня 2018 року, та вважає, що заявлені вимоги слід задовольнити, встановивши факт народження 06 травня 2018 року у м.Донецьку Україна громадянкою України ОСОБА_1 від громадянина України ОСОБА_2 дитини жіночої статі – ОСОБА_4, що надасть заявникам можливість отримати видане державним органом України свідоцтво про народження дитини.

З цих підстав, керуючись ст.ст. 317, 319 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1.Заяву ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, в інтересах яких діє адвокат ОСОБА_3, адреса: АДРЕСА_1, заінтересована особа Костянтинівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, ЄДРПОУ 21969099, юридична адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна, 5, про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України задовольнити.

2.Встановити факт народження 06 травня 2018 року у м. Донецьку Україна громадянкою України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженкою ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, від громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, дитини жіночої статі ОСОБА_4.

3. Повний текст рішення складено 02 жовтня 2018 року.

4. Допустити негайне виконання судового рішення.

5. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя: О.В.Каліуш

Часті запитання

Який тип судового документу № 76843724 ?

Документ № 76843724 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 76843724 ?

Дата ухвалення - 02.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76843724 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 76843724 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 76843722
Наступний документ : 76843727