Ухвала суду № 76842833, 27.09.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
27.09.2018
Номер справи
233/5517/17
Номер документу
76842833
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

233 № 233/5517/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Міросєді А. І., ознайомившись зі скаргою ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 12017050380001212 від 25 вересня 2017 року, -

в с т а н о в и в :

26 вересня 2018 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшла вказана скарга ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, в якій просив визнати недопустимим доказом протокол огляду місця події від 23 березня 2018 року.

Вивчивши зміст клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень п.5 ч.1 ст. 3 та ст. 283 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Порядок та строки досудового розслідування кримінального провадження визначені главами 19 - 24 Розділу ІІІ КПК України.

Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною ОСОБА_1 України, вимог інших актів законодавства (ч.1 ст. 9 КПК України).

Пунктом 18 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Наведені положення ст. 3 КПК України співпадають із загальними положеннями закінчення досудового розслідування, викладеними у ст. 283 КПК України.

За положеннями частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що саме на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора.

З наведеного вбачається, що коли у кримінальному провадженні закінчено досудове розслідування, внаслідок направлення до суду обвинувального акта, не може бути оскаржена бездіяльність прокурора та слідчого та зобов’язано їх вчинити певні процесуальні дії.

Разом з тим, згідно з практикою Європейського суду з прав людини у справі «Мельник проти України» право доступу до суду не є абсолютним, воно може бути обмеженим, особливо щодо умов прийнятності скарги. Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними між використаними засобами та досягнутими цілями.

За частиною 4 статті 304 КПК України слідчий суддя вважає, що у відкритті провадження по вказаній скарзі необхідно відмовити з наступних підстав.

Частиною 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування; 2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; 3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником; 4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; 5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою; 6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником; 8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником; 9-1) рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування - особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, законним представником чи захисником; 10) повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Згідно з положеннями частини 2 статті 303 КПК України скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314 - 316 цього Кодексу.

Згідно з ч.4 ст. 304 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження лише у разі якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не підпадає оскарженню.

За положеннями частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що саме на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора.

З наведеного вбачається, що коли у кримінальному провадженні закінчено досудове розслідування, внаслідок направлення до суду обвинувального акта, не може бути оскаржена бездіяльність прокурора, слідчого у кримінальному провадженні № 12017050380001212 від 25 вересня 2017 року.

У зв’язку з чим слідчий суддя вважає необхідним повернути заявнику скаргу та роз’яснити право на повторне звернення до суду зі скаргою на підготовчому судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 283 290, 303, 304, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Відмовити у відкритті провадження за скаргою ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, в якій просив визнати недопустимим доказом протокол огляду місця події від 23 березня 2018 року у кримінальному провадженні № 12017050380001212 від 25 вересня 2017 року.

Повернути ОСОБА_1 скаргу на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 12017050380001212 від 25 вересня 2017 року, в якій просив визнати недопустимим доказом протокол огляду місця події від 23 березня 2018 року, в порядку статті 303 КПК України.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження та повернення скарги невідкладно надіслати особі, яка подала скаргу, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 76842833 ?

Документ № 76842833 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76842833 ?

Дата ухвалення - 27.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76842833 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76842833 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 76842211
Наступний документ : 76842837