Ухвала суду № 76755412, 27.09.2018, Одеський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
27.09.2018
Номер справи
916/1052/18
Номер документу
76755412
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

__________________

У Х В А Л А

про залишення апеляційної скарги без руху

27 вересня 2018 року м. ОдесаСправа № 916/1052/18Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого Діброви Г.І.

суддів Принцевської Н.М., Ярош А.І.

за апеляційною скаргою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДІЛВЕСТ", м.Дніпро

на ухвалу Господарського суду Одеської області від 27.08.2018 року про зупинення провадження, м. Одеса, суддя Щавинська Ю.М.., повний текст складено 03.09.2018 року

у справі № 916/1052/18

за позовом Національного банку України, м. Київ

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ГАДЖИБЕЙ", с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_2 товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", м. Київ

про звернення стягнення на предмет іпотеки

24.09.2018 року до Одеського апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДІЛВЕСТ", м. Дніпро на ухвалу Господарського суду Одеської області від 27.08.2018 року про зупинення провадження у справі № 916/1052/18.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що наведена апеляційна скарга не відповідає вимогам ОСОБА_3 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України за наступними підставами.

Статтею 258 Господарського процесуального кодексу України встановлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги. Відповідно до частини 2 статті 258 Господарського процесуального кодексу України в апеляційній скарзі мають бути зазначені: 1)найменування суду, до якого подається скарга; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); 4) рішення або ухвала, що оскаржується; 5) у чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо); 6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції; 7) клопотання особи, яка подала скаргу; 8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується; 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Відповідно до частини 3 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги додаються: 1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень; 2) докази сплати судового збору; 3) докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі; 4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.

Апеляційна скарга ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДІЛВЕСТ", м.Дніпро підписана представником за довіреністю ОСОБА_4

Водночас, судова колегія зазначає, що 30.09.2016 року набрав чинності Закон України від 02.06.2016 року № 1401-VIII "Про внесення змін до ОСОБА_5 України (щодо правосуддя)".

Відповідно до частини 3 статті 131-2 ОСОБА_5 України (в редакції Закону №1401- VIII) виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

За приписами розділу XV "Перехідні положення" ОСОБА_5 України (в редакції Закону № 1401) представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї ОСОБА_5 виключно прокурорами або адвокатами у судах апеляційної інстанції здійснюється з 1 січня 2018 року.

Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до ОСОБА_5 України (щодо правосуддя)", здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, - до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.

Провадження у справі № 916/1052/18 порушено в 2018 році, тобто після 30.09.2016 року.

Статтею 8 ОСОБА_5 України встановлено, що ОСОБА_5 України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі ОСОБА_5 України і повинні відповідати їй. ОСОБА_5 України є нормами прямої дії.

Отже, з 01.01.2018 року представництво в судах апеляційної інстанції у провадженнях, розпочатих після 30.09.2016 року, має здійснюватися адвокатами.

Відповідно до частини 4 статті 60 Господарського процесуального кодексу України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Згідно з частиною 1 статті 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4)доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до частини 3 статті 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

При цьому підписання та/або подання апеляційної скарги є процесуальними формами реалізації повноважень з представництва.

Однак, в порушення вищенаведених законодавчих норм, до апеляційної скарги не додано доказів того, що ОСОБА_4 уповноважений представляти інтереси скаржника як адвокат, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДІЛВЕСТ", м. Дніпро не є учасником справи, матеріали справи не містять відповідних доказів, на підтвердження повноважень представника, а з доданої до апеляційної скарги довіреності не вбачається укладення договору про надання правової допомоги між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДІЛВЕСТ", м. Дніпро і ОСОБА_4

Також в даному випадку відсутні підстави для застосування положень частини 2 статті 58 Господарського процесуального кодексу України та норм Перехідних положень щодо представництва за довіреностями в апеляційних судах до 01.01.2020 року органами державної влади і місцевого самоврядування.

З матеріалів справи та документів, доданих до апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції позбавлений можливості перевірити повноваження представника скаржника як адвоката, який підписав апеляційну скаргу.

Частиною 2 статті 260 Господарського процесуального кодексу встановлено, що апеляційна скарга, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 Господарського процесуального кодексу підлягає залишенню без руху.

З врахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що скаржником не виконано вимоги частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до вимог статті 260 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення апеляційної скарги без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Керуючись статтями 174, 234, 258, 260, Господарського процесуального кодексу України, Одеський апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДІЛВЕСТ", м.Дніпро на ухвалу Господарського суду Одеської області від 27.08.2018 року про зупинення провадження у справі № 916/1052/18 на 13 аркушах – залишити без руху.

2. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДІЛВЕСТ", м. Дніпро усунути встановлені при поданні апеляційної скарги недоліки: надати докази на підтвердження повноважень ОСОБА_4 як адвоката протягом 2 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

3. Роз'яснити ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ДІЛВЕСТ", м. Дніпро, що при невиконанні вимог даної ухвали, апеляційна скарга вважається неподаною та повертається скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя ОСОБА_3Судді ОСОБА_6 ОСОБА_7

Часті запитання

Який тип судового документу № 76755412 ?

Документ № 76755412 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76755412 ?

Дата ухвалення - 27.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76755412 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76755412 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 76755412, Одеський апеляційний господарський суд

Судове рішення № 76755412, Одеський апеляційний господарський суд було прийнято 27.09.2018. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 76755412 відноситься до справи № 916/1052/18

Це рішення відноситься до справи № 916/1052/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 76755406
Наступний документ : 76755416