Ухвала суду № 76755330, 28.09.2018, Одеський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
28.09.2018
Номер справи
916/1223/18
Номер документу
76755330
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

__________________

У Х В А Л А

про залишення апеляційної скарги без руху

28 вересня 2018 року м. ОдесаСправа № 916/1223/18Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

судді-доповідача ОСОБА_1,

суддів В.В. Бєляновського, Т.А. Величко,

розглянувши апеляційну скаргу Управління соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради

на рішення господарського суду Одеської області від 20.08.2018р. (суддя С.Ф.Гут, м. Одеса, повний текст складено 29.08.2018р.)

у справі №916/1223/18

за позовом Публічного акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Одеської філії ПАТ "Укртелеком"

до Управління соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради

про стягнення 271 371,54 грн.,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2018р. до Одеського апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга Управління соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради на рішення господарського суду Одеської області від 20.08.2018р. (суддя С.Ф.Гут, м. Одеса, повний текст складено 29.08.2018р.) у справі №916/1223/18 за позовом Публічного акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Одеської філії ПАТ "Укртелеком" до Управління соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради про стягнення 271 371,54 грн.

До апеляційної скарги апелянтом не додано документів, що підтверджують сплату судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Водночас скаржником заявлено клопотання про стягнення судового збору з позивача у зв'язку з відсутністю коштів у міському бюджеті на сплату скаржником судового збору за подання апеляційної скарги.

Розглянувши вказане клопотання, судова колегія зазначає наступне.

За приписами статті 8 Закону України "Про судовий збір" суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Згідно з ч. 3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Отже, особа яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

Статтею 129 Конституції України однією із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, отже, в тому числі й бюджетних установ. Тому самі лише обставини, пов'язані з фінансуванням установи чи організації з Державного бюджету України та відсутністю у ньому коштів, призначених для сплати судового збору, не можуть вважатися підставою для звільнення від такої сплати.

Скаржником при поданні апеляційної скарги до клопотання про стягнення судового збору з позивача у зв'язку з відсутністю відповідних коштів у апелянта, не надано жодних доказів на підтвердження обставин, на які він посилається в обґрунтування клопотання, а також чинним законодавством не передбачено перенесення обов'язку сплатити судовий збір при поданні апеляційної скарги з апелянта на іншу сторону судового процесу, у зв’язку з чим суд апеляційної інстанції не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Пунктом 2 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України визначено, що до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Порядок і розмір сплати судового збору в Україні встановлено ЗУ «Про судовий збір».

Згідно з ч.1 ст.4 Закону України «Про судовий збір» (зі змінами від 18.01.2018р.) судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду,-у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. (На 1 січня 2018р. розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить - 1762 грн.).

Відповідно до підпунктів 1,2 пункту 2 частини 2 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру розмір судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За подання позовної заяви немайнового характеру розмір судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підпунктом 4 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що розмір ставки за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при подання позовної заяви.

Предметом даного спору є стягнення 271 371,54 грн.

При поданні позовної заяви позивачем у відповідності до вимог Закону України "Про судовий збір" підлягав сплаті судовий збір у розмірі 4070,57 грн. (271 371,54:1,5%).

Отже, за подання та розгляд апеляційної скарги на рішення суду скаржник повинен був сплатити судовий збір у сумі 6105,85 грн. (4070,57:150%).

Судовий збір за розгляд апеляційної скарги Одеським апеляційним господарським судом підлягає сплаті за наступними платіжними реквізитами:

Отримувач коштів УК у м.Одесі/м.Одеса/22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38016923

Банк отримувача Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача (МФО) 899998

Рахунок отримувача 34315206082017

Код класифікації доходів бюджету 22030101

Призначення платежу *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Одеський апеляційний господарський суд (назва суду, де розглядається справа).

Проте, скаржником до апеляційної скарги не надано докази сплати судового збору за подання апеляційної скарги.

Згідно з ч. 2 ст. 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

За змістом ч. 2 ст. 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що скаржником не виконані вимоги статті 258 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до вимог статті 260 Господарського процесуального кодексу України - є підставою для залишення апеляційної скарги без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Керуючись ст. ст. 174, 234, 258, 260 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Апеляційну скаргу Управління соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради на рішення господарського суду Одеської області від 20.08.2018р. у справі №916/1223/18 залишити без руху.

2.Встановити Управлінню соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради строк для усунення недоліків, встановлених при поданні апеляційної скарги, протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

3.Роз’яснити Управлінню соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради, що якщо не будуть усунуті недоліки у строк, встановлений судом, апеляційна скарга вважається неподаною і повертається скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

ОСОБА_2 ОСОБА_1

Суддя В.В. Бєляновський

Суддя Т.А. Величко

Часті запитання

Який тип судового документу № 76755330 ?

Документ № 76755330 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76755330 ?

Дата ухвалення - 28.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76755330 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76755330 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 76755330, Одеський апеляційний господарський суд

Судове рішення № 76755330, Одеський апеляційний господарський суд було прийнято 28.09.2018. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 76755330 відноситься до справи № 916/1223/18

Це рішення відноситься до справи № 916/1223/18. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 76755327
Наступний документ : 76755331