Рішення № 75977199, 09.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
09.08.2018
Номер справи
201/3833/18
Номер документу
75977199
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 201/3833/18

2/201/1598/2018

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі: головуючого судді – Федоріщева С.С.,

при секретарі – Кияшко Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом автогаражний кооператив «Південний» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

У квітня 2018 року до суду з позовом звернувся автогаражний кооператив «Південний» з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. У своєму позові, з урахуванням уточнень послались на те, що АК «Південний» утворений на підставі рішення виконкому Бабушкінської райради від 14.11.1986 року. 24.05.2000 року АК «Південний» зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних – осіб підприємців. Відповідач ОСОБА_1 є членом АК «Південний» з 1986 року і користується гаражем № 7558, але членські внески не сплачує. 20.07.2016 року гараж № 7558 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_1 у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Посилаючись на Статут автогаражного кооперативу «Південний», норми чинного законодавства, просив стягнути на свою користь з ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 2 668,32 грн. і судовий збір у розмірі 1 762 грн.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, надав заяву у якій зазначив, що позовні вимоги підтримує у повному обсязі, справу просить розглядати за його відсутністю.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про час і дату судового засідання належним чином, про причини неявки до суду не повідомив, надав суду відзив, у якому заперечив щодо позовних вимог та просив відмовити у задоволенні позову. Послався на те, що позовні вимоги безпідставні, оскільки відповідач неодноразово звертався до голови правління автогаражного кооперативу «Південний» з вимогою надати банківські реквізити для сплати членських внесків, проте йому відмовлено з посилання про необхідність внесення готівки в касу кооперативу. З вказаним ОСОБА_1 не погоджується і вважає вказане грубим порушенням податкового законодавства, тому не сплачує членські внески у готівковій формі.

Таким чином, суд вважає за можливе на підставі ч. 2 ст. 247 ЦПК України провести розгляд справи за відсутності сторін та без фіксування процесу технічними засобами.

Всебічно, повно, об'єктивно та безпосередньо дослідивши наявні у справі докази у їх сукупності, які є належними, допустимими і достовірними, судом встановлено наступні обставини та визначені відповідні до них правовідносини.

Статтею 2 Закону України «Про кооперацію» встановлено, що кооператив це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про кооперацію» метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Відповідно до довідки від 20 березня 2018 р. ОСОБА_1 є членом автогражного кооперативу «Південний» і є власником гаража № 7315, розташованому у вказаному кооперативі (а.с. 8).

Статтею 12 Закону України «Про кооперацію» передбачено, що основними обов'язками члена кооперативу є: додержання статуту кооперативу; виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу; виконання своїх зобов'язань перед кооперативом; сплата визначених статутом кооперативу внесків. Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов'язки його членів.

Рішенням зборів уповноважених членів кооперативу (протокол № 15 від 17.12.2016 року, № 03 від 11.04.2017 року, № 4 від 06.06.2017 року, № 09 від 02.11.2017 року) розмір щоквартальних членських внесків встановлений у сумі 240 грн.

Як вбачається з претензії автогаражного кооперативу «Південний», надісланої на адресу відповідача ОСОБА_1, станом на 01.02.2017 року за останній обліковується заборгованість у загальному розмірі 3 825,60 грн. (а.с. 41 – 42). При уточненні позовних вимог від 08.08.2018 року, сума заборгованості станом на 05.02.2018 року склала 3 768,12 грн., з яких 960 грн. – заборгованість по членським внескам, 2 745,60 грн. – пеня, 51,24 грн. – інфляційні втрати, 11,28 % - три відсотки річних.

Згідно з квитанцією № 40 від 06 лютого 2017 року, копію якої ОСОБА_1 надано, відповідачем сплачено на користь АК «Південний» членські внески за 2017 рік у розмірі 960 грн. а також 139,80 грн. Вказана обставина представником позивача не заперечувалась. Тому, заборгованість ОСОБА_1 перед кооперативом становить 2 668,32 грн.

Доказів, щоб спростовували розмір заборгованості відповідача перед позивачем, суду не надано.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Враховуючи вищевикладене, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позов автогаражного кооперативу «Південний» до про стягнення коштів підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, з огляду на те, що позовні вимоги позивача задоволено, то на підставі ст. 141 ЦПК України, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача слачений ним судовий збір у розмірі 1 762 грн., що підтверджується наявній в матеріалах справи платіжним дорученням (а.с. 7).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 12 Закону України «Про кооперацію», ст.ст. 526, 610, 612, ст.ст. 12, 81, 141, 258, 263-265, 274-279, 354, 355 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву автогаражний кооператив «Південний» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1) на користь автогаражного кооперативу «Південний» (код ЄДРПОУ 23076615) заборгованість за членськими внесками у сумі 2 668 (дві тисячі шістсот шістдесят вісім) гривень 32 коп., з яких: нарахована пеня за несвоєчасну сплату членських внесків у сумі 2 605 (дві тисячі шістсот п’ять) гривень 60 коп., інфляційні втрати за весь час прострочення у сумі 51 (п’ятдесят одна гривня) 24 коп., 3% річних у розмірі 11 (одинадцять) гривень 28 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1) на користь автогаражного кооперативу «Південний» (код ЄДРПОУ 23076615) судовий збір у сумі 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) гривні.

На рішення може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення. Учасник справи, якому рішення суду не було вручено у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя С.С. Федоріщев

Попередній документ : 75977184
Наступний документ : 75977204