Рішення № 75718109, 02.08.2018, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
02.08.2018
Номер справи
910/7997/18
Номер документу
75718109
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.08.2018Справа № 910/7997/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В., за участі секретаря судового засідання Рижонкова С.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Компанії "Тендерсон Трейдінг ЛТД"

до Приватного акціонерного товариства "Майстер Брок"

про зобов'язання вчинити дії

за участі представників:

від позивача - Гончар О.В. (представник за довіреністю);

від відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Тендерсон Трейдінг ЛТД" звернулась до господарського суду міста Києва із вказаною позовною заявою, посилаючись на те, що відповідач у порушення умов укладеного між сторонами Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №4004/16 від 18.03.2016 та Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013, безпідставно відмовився вилучити з системи депозитарного обліку та закрити рахунок в цінних паперах №404335-CY20004004, що належить Компанії "Тендерсон Трейдінг ЛТД" на підставі розпорядження останнього. У зв'язку з чим, позивач просить суд зобов'язати відповідача вилучити з системи депозитарного обліку інформацію про облік цінних паперів належних позивачу, а також зобов'язати відповідача закрити рахунок в цінних паперах №404335-CY20004004, власником якого є позивач.

На підставі викладеного позивач просив задовольнити позов.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Відповідач проти задоволення позову заперечував, пославшись у відзиві на те, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.01.2018 № 10 «Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ «Інститут транспорту нафти» зупинено з 17.01.2018 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів та заборонено здійснювати облікові операції щодо цінних паперів ПАТ «Інститут транспорту нафти». Крім того, ухвалою Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 14.08.2017 у справі № 331/5580/17-к на вказані цінні папери накладено арешт, що унеможливлює виконання відповідачем вимог позивача.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, проте про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши матеріали справи, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 18.03.2016 між відповідачем, як депозитарною установою, та позивачем, як депонентом, було укладено Договір № 4004/16 про обслуговування рахунку в цінних паперах, згідно з яким відповідач зобов'язався надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонента, проводити депозитарні операції за рахунком на підставі розпоряджень депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, вести на рахунку облік цінних паперів, облік прав на цінні папери та обмеження таких прав, закривати рахунок, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735.

Рішенням господарського суду міста Києва від 07.11.2017 у справі № 910/12339/17, залишеним без змін постановою Верховного Суду від 23.05.2018, задоволено позовні вимоги Tenderson Trading Limited до ТОВ "Майстер Брок" та зобов'язано останнього внести зміни до анкети рахунку в цінних паперах № 404335-CY20004004, а саме зазначити розпорядником рахунку представника компанії - громадянку ОСОБА_2

31.05.2018 розпорядником рахунку - ОСОБА_2, було подано до відповідача розпорядження № 28 про закриття рахунку в цінних паперах № 404335-CY20004004, вручене останньому 05.06.2018 поштовим шляхом, однак відповідач закриття рахунку не здійснив.

Відповідно до п. 2.1.16 Договору депозитарна установа зобов'язана закрити рахунок депонента у порядку, передбаченому Положенням та чинним законодавством.

Пунктом 10 розділу ІІІ Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013, передбачено, що депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Центральним депозитарієм, депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про обслуговування випуску цінних паперів, договорі про кореспондентські відносини, договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про обслуговування Розрахункового центру, договорі про обслуговування клірингової установи) встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

У той же час, 23.06.2016 Печерським районним судом міста Києва винесено ухвалу по справі № 757/30303/16-к, якою накладено арешт на цінні папери ПАТ «Інститут транспорту нафти», які перебувають у власності позивача, в кількості 1155123 акцій, що становить 37,342692 % акцій у статному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», та які перебувають на рахунку № 404335-CY20004004 у депозитарній установі ТОВ "Майстер Брок"; заборонено користування та розпорядження вказаними цінними паперами, а також користування та розпорядження код рахунку № 404335-CY20004004.

Крім того, 16.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.08.2017 у справі № 331/5580/17-к накладено арешт на цінні папери ПАТ «Інститут транспорту нафти», що перебувають у власності позивача в кількості 1155123 акцій, що становить 37,342692 % акцій у статному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», та які перебувають на рахунку в депозитарній установі ТОВ "Майстер Брок", з передачею їх на зберігання до іншої депозитарної установи - ТОВ «УПР-ФІНАНС», не змінюючи власника рахунку та зі збереженням обтяжень існуючих на дату передачі цінних паперів на зберігання. Для передачі на зберігання цінних паперів ТОВ "Майстер Брок" було зобов'язано списати з рахунку № 404335-CY20004004 вказані акції та ТОВ «УПР-ФІНАНС» - надати ПАТ «Національний депозитарій України» розпорядження на зарахування на свій рахунок зазначених акцій та після переказу від ПАТ «Національний депозитарій України» здійснити їх зарахування на рахунок № 403253-CY20001005 позивача у ТОВ «УПР-ФІНАНС».

16.01.2018 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку винесла рішення № 10 «Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «Інститут транспорту нафти».

Як вбачається з відомостей веб-сайту http://smida.gov.ua станом на 3 квартал 2017 року та 1 квартал 2018 року власником цінних паперів, емітованих ПАТ «Інститут транспорту нафти», в кількості 1155123 акцій, що становить 37,342692 % акцій у статному капіталі товариства, зазначено позивача за даними двох депозитарних установ - відповідача та ТОВ «УПР-ФІНАНС».

Відповідно до п. 66 розділу ІV Положення рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери.

Як вбачається із виписки про стан рахунку в цінних паперах на 24.07.2018 цінні папери, емітовані ПАТ «Інститут транспорту нафти», в кількості 1155123 акцій, що становить 37,342692 % акцій у статному капіталі товариства, та які належать позивачу, обліковуються в депозитарній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС».

Таким чином, на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.08.2017 у справі № 331/5580/17-к ТОВ «УПР-ФІНАНС» здійснило зарахування належних позивачу акцій на відкритий у даній депозитарній установі рахунок, у зв'язку з чим зазначені акції на рахунку відповідача відсутні та не можуть на ньому обліковуватися. Відтак, відкритий у відповідача рахунок позивача на виконання відповідного розпорядження останнього мав бути відповідачем закритий.

У той же час, заперечуючи проти задоволення позову відповідач послався на накладений судом арешт на належні позивачу цінні папери, зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку та заборону здійснювати облікові операції щодо вказаних цінних паперів.

Поряд із цим, 18.05.2018 ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/21893/18-к було скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.06.2016у справі № 757/30303/16-к, та скасовано заборону користування та розпорядження цінними паперами.

Крім того, згідно з п. п. 3-5 розділу ІІІ Положення для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції: адміністративні операції; облікові операції; інформаційні операції.

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.

Таким чином, операція із закриття рахунку відноситься до адміністративних операцій, у зв'язку з чим на не неї поширювалося рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.01.2018 № 10, яким встановлено заборону здійснювати саме облікові операції щодо цінних паперів ПАТ «Інститут транспорту нафти».

За наведених обставин, враховуючи зарахування належних позивачу акцій з відкритого у відповідача рахунку в цінних паперах на рахунок іншої депозитарної установи, а також відсутність заборони на здійснення адміністративних операцій із зазначеними цінними паперами та скасування заборони користування і розпорядження цінними паперами, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог.

Згідно із ч. 2-3 ст. 13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 4 ст. 13 ГПК України визначено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

На підставі положень ст. 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Ураховуючи вкладене та керуючись ст. 13, 73, 74, 76, 77, 86, 123, 129, 232, 233, 237, 238, 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Зобов'язати Приватне акціонерне товариство "Майстер Брок" (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12 А; ідентифікаційний код 21608094) вилучити з системи депозитарного обліку інформацію про облік цінних паперів належних Компанії "Тендерсон Трейдінг ЛТД" (1077, Республіка Кіпр, Нікосія, просп. Кеннеді, №89, 2-й поверх, офіс 201; реєстраційний код НЕ 219844) на рахунку в цінних паперах №404335-CY20004004.

Зобов'язати Приватне акціонерне товариство "Майстер Брок" (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12 А; ідентифікаційний код 21608094) закрити рахунок в цінних паперах №404335-CY20004004, власником якого є Компанія "Тендерсон Трейдінг ЛТД" (1077, Республіка Кіпр, Нікосія, просп. Кеннеді, №89, 2-й поверх, офіс 201; реєстраційний код НЕ 219844).

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Майстер Брок" (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12 А; ідентифікаційний код 21608094) на користь Компанії "Тендерсон Трейдінг ЛТД" (1077, Республіка Кіпр, Нікосія, просп. Кеннеді, №89, 2-й поверх, офіс 201; реєстраційний код НЕ 219844) витрати зі сплати судового збору в розмірі 3524 (три тисячi п'ятсот двадцять чотири) грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено: 07.08.2018

Суддя Я.В. Маринченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 75718109 ?

Документ № 75718109 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 75718109 ?

Дата ухвалення - 02.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75718109 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 75718109 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 75718108
Наступний документ : 75718110