Рішення № 75634888, 30.07.2018, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
30.07.2018
Номер справи
905/711/18
Номер документу
75634888
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

30.07.2018 р. Справа № 905/711/18

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Чернової О.В. при секретарі судового засідання Грабчаку Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовною заявою: Приватного акціонерного товариства “ДТЕК Павлоградвугілля”, м. Павлоград Дніпропетровської області

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Донелектрообладнання”, м. Дружківка Донецької області

про стягнення неустойки за договором №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р. у розмірі 342318,00 грн., -

За участю представників сторін:

від позивача: не з'явився

від відповідача: не з'явився

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України – 07.06.2018р. строк підготовчого провадження продовжено на 30 днів до 16.07.2018 р.

Приватне акціонерне товариство “ДТЕК Павлоградвугілля”, м. Павлоград Дніпропетровської області звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Донелектрообладнання”, м. Дружківка Донецької області про стягнення неустойки за договором №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р. у розмірі 342318,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем строків виконання ремонтних робіт за договором №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р., внаслідок чого у останнього виникли підстави для застосування оперативно-господарських санкцій.

Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 525, 526, 546, 548, 549, 610, 612, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 4, 162, 237 Господарського процесуального кодексу України.

З дотриманням приписів ст.6 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, для розгляду справи №905/711/18 визначено суддю Чернову О.В.

Ухвалою судді господарського суду Донецької області від 17.04.2018р. позов прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження та відкрито провадження у справі №905/711/18.

У підготовчому судовому засіданні 04.07.2018р. судом закрито підготовче провадження та призначено справу №905/711/18 до розгляду по суті на 30.07.2018 р.

Позивач у судове засідання 30.07.2018р. не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідач у судове засідання не з'явився, відзив на позовну заяву не надав, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути спір в порядку ч.1 ст.178 та ч.3 ст.202 Господарського процесуального кодексу України за наявними в справі матеріалами, оскільки їх цілком достатньо для правильної юридичної кваліфікації спірних правовідносин, а відсутність належним чином повідомлених представників сторін у світлі приписів ст.ст. 13,42, ч.1,3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу істотним чином не впливає на таку кваліфікацію.

Заслухавши у судовому засіданні сторін, дослідивши матеріали справи та оцінивши надані суду сторонами докази в порядку ст. 210 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2016 року між Приватним акціонерним товариством “ДТЕК Павлоградвугілля” (далі – Замовник) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Донелектрообладнання” (далі – Підрядник) укладено договір підряду (ремонту на території підрядника) №2465-ПУ-УМТС (далі – Договір), відповідно до п.1.1 якого в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Підрядник приймає на себе зобов’язання на свій риск та за завданням Замовник виконати з власних матеріалів ремонт (далі - Роботи) обладнання, його вузлів та комплектуючих, зазначених у Специфікаціях, підписаних обома Сторонами, що є невід’ємною частиною цього Договору.

Розділом 2 Договору визначено обов’язки Сторін.

Так, п. 2.1.1. Договору встановлено, що Підрядник зобов’язується виконати роботи, узгоджені п.1.1. даного Договору, якісно відповідно до вимог цього Договору, діючим нормам та стандартам, а також Технічного завдання Замовника, як за необхідності надається Замовником на підставі дефектації Обладнання. При видачі Замовником технічного завдання, останнє узгоджується з Підрядником.

Згідно з п.2.1.2. Договору Підрядник зобов’язується виконати роботи протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту передачі обладнання в ремонт та підписання відповідного акту прийому-передачі обладнання в ремонт, якщо інше не узгоджено Сторонами у додатку до цього Договору. Здати Замовнику виконанні роботи з оформленням акту прийому – передачі виконаних робіт та наданням акту випробування обладнання згідно з розробленою програмою випробувань. Після виконання робіт передати Замовнику по акту прийому – передачі обладнання з ремонту. Надати Замовнику рахунок на оплату виконаних робіт (п. 2.1.11., 2.1.13, 2.1.14 Договору).

Відповідно до п. 2.2.1. Замовник зобов’язується передати Підряднику обладнання за актом прийому – передачі обладнання.

За приписами п.3.1. Договору загальна сума Договору визначається загальною сумою усіх Додатків, що є невід’ємною частиною цього Договору.

Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 5 (п’яти) робочих днів з 30 (тридцятого) календарного дня з дати підписання Сторонами акту прийому – передачі виконаних робіт (п. 3.4. Договору).

Умовами п. 3.5. Договору встановлено, що у разі порушення Підрядником строків виконання робіт за цим Договором Замовник має право направити Підряднику розрахунок штрафних санкцій та/або збитків, і до їх оплати Підрядником затримати оплату за виконанні роботи на суму штрафних санкцій та/або збитків із звільненням Замовника від відповідальності за дану затримку. Підрядник зобов’язується здійснити оплату штрафних санкцій та/або збитків протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту направлення розрахунку штрафних санкцій та/або збитків Підряднику. При цьому Замовник на власний розсуд має сплатити Підряднику вартість робіт до оплати останнім Замовнику штрафних санкцій та/або відшкодування збитків. Перерахування Замовником грошових коштів за виконані роботи до сплати Підрядником штрафних санкцій та/або відшкодування збитків не звільняє Підрядника від зобов’язання по сплаті штрафних санкцій за порушення строків виконання зобов’язань, прийнятих на себе за цим Договором. У разі несплати Підрядником штрафних санкцій та збитків, Замовник має право застосувати до Підрядника оперативно-господарську санкцію відповідно до п. 3.6 Договору.

Згідно п. 3.6. Договору, зобов’язання Підрядника виконати робити у відповідності з вимогами Договору та/або додатків, нормами та діючими стандартами, які відносяться до предмету Договору, забезпечується оперативно-господарською санкцією. Під оперативно-господарською санкцією розуміється право Замовника отримати суму нарахованих штрафних санкцій, завданих невиконанням Договору та збитків з суми, яка підлягає сплаті Підряднику. Оперативно-господарська санкція застосовується до Підрядника після того, як він не сплатив у строк, встановлений у п.3.5. Договору, направлений на його адресу розрахунок штрафних санкцій та збитків, згідно вимог цього Договору. Про застосування оперативно-господарської санкції Замовник зобов’язаний письмово повідомити Підрядника.

Відповідно до п. 6.5. Договору, за порушення строків виконання своїх зобов’язань узгоджених п.2.1.2 цього Договору, а саме невиконання зобов’язань у строк, передбачений п.2.1.2 цього Договору в межах 10 (десяти) календарних днів, Підрядник, за письмовою вимогою Замовника, сплачує Замовнику неустойку у вигляді штрафу в розмірі 5% від вартості робіт відповідного Додатку; невиконання зобов’язань у строк, передбачений п.2.1.2 цього Договору більш ніж 10 (десять) календарних днів, Підрядник, письмовою вимогою Замовника, сплачує Замовнику неустойку у вигляді штрафу в розмірі 5% від вартості робіт відповідного Додатку. Також, при наявності письмової вимоги Замовника, Підрядник зобов’язується додатково к вищезазначеному штрафу сплатити Замовнику неустойку у розмірі 0,5% від вартості робіт відповідного Додатку за кожний день прострочення.

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін. Сторони дійшли згоди, що у разі належного виконання обома Сторонами своїх зобов’язань, строк Договору встановлюється до 31.12.2016р. включно. У разі невиконання (неналежного виконання) Сторонами (Стороною) своїх зобов’язань за цим Договором, строк дії Договору продовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Договір підписаний Сторонами у встановленому порядку.

На виконання умов договору щодо передачі обладнання в ремонт, актом прийому – передачі від 05.04.2017р. та від 24.04.2017р. позивач передав відповідачу в ремонт обладнання, яке прийнято останнім – 05.04.2017р. та 24.04.2017р. відповідно.

На підтвердження виконання робіт за договором за актом передачі обладнання в ремонт від 05.04.2017р., сторонами складено та підписано акти здачі – приймання робіт № ОУ-0000007 від 30.05.2017р., № ОУ-0000016 від 07.08.2017р. та №ОУ-0000024 від 13.10.2017р., за актом передачі обладнання в ремонт від 24.04.2017р. складено та підписано акт здачі – приймання робіт №ОУ-0000011 від 27.06.2017р.

Також, в підтвердження передачі обладнання з ремонту, сторонами складено та підписано акти приймання-передачі від 30.05.2017р., від 07.08.2017р., від 13.10.2017р.

Разом з цим, відповідачем виставлено рахунки-фактури №СФ-0000009 від 30.05.2017р. на суму 237 120,00 грн., №СФ-0000018 від 07.08.2017р. на суму 251 760,00 грн., №СФ-0000027 від 13.10.2017р. на суму 237 120,00 грн. та №СФ-0000013 від 27.06.2017р. на суму 263 160,00 грн.

31 жовтня 2017 року позивач направив на адресу відповідача розрахунок штрафних санкцій по договору №2465-ПУ-УМТС від 20.06.2016р., в якому зобов’язав відповідача перерахувати штрафні санкції у розмірі 51 330,00 грн., які складаються зі штрафу у сумі 25 014 грн. та пені в сумі 26316,00грн. протягом 10 днів з моменту отримання даного розрахунку.

02.11.2017 року позивач направив на адресу відповідача розрахунок штрафних санкцій по договору №2465-ПУ-УМТС від 20.06.2016р. в якому останній зобов’язав відповідача перерахувати штрафні санкції у загальному розмірі 295 728,00 грн. протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення даного розрахунку.

Листом б/н від 22.01.2018 року позивач повідомив відповідача про затримку оплати за договором №2465-ПУ-УМТС від 20.06.2016р. на суму 237 120,00 грн. у зв’язку з несплатою нарахованих штрафних санкцій відповідно до п. 3.5. договору.

Посилаючись на порушення відповідачем строків виконання ремонтних робіт за договором №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р., позивачем нараховано штрафні санкції у розмірі 342 318,00 грн.

Виходячи з принципу повного, всебічного та об'єктивного розгляду всіх обставин справи, суд вважає вимоги Позивача такими, що підлягають задоволенню, з огляду на наступне:

Як вбачається із матеріалів справи, сутність розглядуваного спору полягає у примусовому спонуканні до сплати штрафних санкцій за договором підряду.

Дослідивши Договір, з якого виникли цивільні права та обов'язки сторін, суд дійшов висновку, що укладений між сторонами правочин за своїм змістом та своєю правовою природою є договором підряду, який підпадає під правове регулювання норм §1 Глави 61 ЦК України.

Відповідно до ст.ст. 11, 509 Цивільного кодексу України зобов'язання виникають зокрема з договорів.

Згідно з ч.1 ст.173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно ст.175 Господарського кодексу України майнові зобов’язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Приписами ч.ч. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст.199 Господарського кодексу України виконання господарських зобов'язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим кодексом та іншими законами.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов’язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Не допускається одностороння відмова від виконання зобов’язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов’язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно з ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За приписами ч.1 ст. 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Отже, укладений між Позивачем та Відповідачем договір №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р. є належною підставою для виникнення у останнього зобов'язань з виконання робіт у строк встановлений його умовами.

Згідно зі ст.ст. 525, 526, 530 Цивільного кодексу України одностороння відмова вiд зобов'язання або одностороння змiна його умов не допускається, якщо iнше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, iнших актiв цивiльного законодавства. Якщо у зобов'язаннi встановлений строк (термiн) його виконання, то воно пiдлягає виконанню у цей строк (термiн).

Так, п.2.1.2. спірного договору встановлено, що підрядник зобов’язується виконати роботи протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту передачі обладнання в ремонт та підписання відповідного акту прийому-передачі обладнання в ремонт, якщо інше не узгоджено Сторонами у додатку до цього Договору.

Як вбачається з матеріалів справи,позивач передав обладнання відповідачу обладнання на ремонт 05.04.2017р. та 24.04.2017р., що підтверджується актом прийому – передачі від 05.04.2017р. та від 24.04.2017р.

Однак, відповідачем роботи за актом передачі обладнання в ремонт від 05.04.2017р. остаточно виконанні лише 13.10.2017р., а за актом приймання – передачі обладнання в ремонт від 24.04.2017р. – лише 27.06.2017р., тобто з порушенням строку, передбаченого п. 2.1.2. договору №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р.

Доказів іншого відповідачем, всупереч ст.ст. 13, 74 Господарського процесуального кодексу України належних у розумінні ч.1 ст. 76 цього Кодексу до матеріалів справи не надано.

За приписами п. 2 ст. 218 Господарського кодексу України учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання.

У відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 Цивільного кодексу України).

Згідно ст. 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

За змістом ст.ст. 611, 549, 551 ЦК України у разi порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема - сплата неустойки. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, якi боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме i нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Як встановлено судом, сторони у п. 6.5. Договору встановили, що за порушення строків виконання своїх зобов’язань узгоджених п.2.1.2 цього Договору, а саме невиконання зобов’язань у строк, передбачений п.2.1.2 цього Договору в межах 10 (десяти) календарних днів, Підрядник, за письмовою вимогою Замовника, сплачує Замовнику неустойку у вигляді штрафу в розмірі 5% від вартості робіт відповідного Додатку; невиконання зобов’язань у строк, передбачений п.2.1.2 цього Договору більш ніж 10 (десять) календарних днів, Підрядник, письмовою вимогою Замовника, сплачує Замовнику неустойку у вигляді штрафу в розмірі 5% від вартості робіт відповідного Додатку. Також, при наявності письмової вимоги Замовника, Підрядник зобов’язується додатково до вищезазначеного штрафу сплатити Замовнику неустойку у розмірі 0,5% від вартості робіт відповідного Додатку за кожний день прострочення.

Таким чином, враховуючи виконання робіт відповідачем за спірним договором з порушенням строку, передбаченого у п.2.1.2., позивачем правомірно нараховані за період з 21.05.2017р. по 13.10.2017р. штрафні санкції у вигляді штрафу на суму 363000,00 грн. та неустойки в розмірі 529 980,00 грн. за актом приймання передачі обладнання в ремонт від 05.04.2017р. та штраф за період з 09.06.2017р. по 27.06.2017р. у сумі 13 158,00 грн. за актом приймання передачі обладнання в ремонт від 24.04.2017р.

Разом з цим, судом встановлено, що позивачем у відповідності до п. 3.6. договору №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р. застосовано до відповідача оперативно-господарську санкцію у вигляді утримання суми нарахованих штрафних санкцій в розмірі 237 120,00 грн., завданих невиконанням підрядником умов Договору з суми, яка підлягає сплаті Підряднику внаслідок порушення п. 3.5. спірного договору, що підтверджується листом б/н від 22.01.2018 р.

Виходячи з положень ст. 237 Господарського кодексу України, особливістю оперативно-господарських санкцій є те, що, на відміну від штрафних, до яких вдаються виключно за рішенням суду, вони застосовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку, тобто без попередження заздалегідь. Оперативно-господарські санкції застосовують безпосередньо самі суб'єкти господарських відносин в оперативному порядку, тобто без звернення до судових або інших уповноважених органів, і без згоди іншої сторони зобов'язання - це, зокрема, є головною умовою застосування сторонами таких санкцій, про що має бути пряма вказівка в договорі. При цьому до суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, які передбачено договором.

Статтею 235 Господарського кодексу України передбачено, що за порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.

Перелік оперативно-господарських санкцій наведено у ст. 236 Господарського кодексу України, зокрема, одним з видів є одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управленою стороною, із звільненням її від відповідальності за це у разі порушення зобов’язання другою стороною. У частині другій даної статті вказано, що сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції.

При цьому, згідно ч. 3 ст. 235 Господарського кодексу України, оперативно-господарські санкції, застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.

З огляду на вказане, застосування оперативно-господарських санкцій з боку позивача до відповідача у вигляді зменшення суми грошових коштів, що підлягають перерахуванню відповідачу, на суму штрафів, які підлягають стягненню з відповідача, суд вважає правомірним та такими, що ґрунтується на умовах договору та здійснено в межах закону.

Отже враховуючи вищевикладене, вимоги позивача щодо стягнення штрафних санкції у вигляді штрафу та пені в сумі 342 318,00 грн. є обґрунтованими, з огляду на що підлягають задоволенню.

Судові витрати у відповідності до вимог п. 2 ч.4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України стягуються з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 7, 13, 42, 86, 123, 129, 210, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства “ДТЕК Павлоградвугілля”, м. Павлоград Дніпропетровської області до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Донелектрообладнання”, м. Дружківка Донецької області про стягнення неустойки за договором №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р. у розмірі 342 318,00 грн. – задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Донелектрообладнання” (84207, Донецька область, м. Дружківка, вул. Дружби, буд.80, офіс 3; код ЄДРПОУ 25341669) на користь Приватного акціонерного товариства “ДТЕК Павлоградвугілля” (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, буд.76; код ЄДРПОУ 00178353) неустойку за договором №2465-ПУ-УМТС від 20.04.2016р. у розмірі 342318,00грн., судовий збір у розмірі 5134,77 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в Донецький апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення через Господарський суд Донецької області в порядку, передбаченому розділом ІV ГПК України.

Суддя О.В. Чернова

Повний текст рішення складено та підписано 30.07.2018 р.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Часті запитання

Який тип судового документу № 75634888 ?

Документ № 75634888 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 75634888 ?

Дата ухвалення - 30.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75634888 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75634888 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 75634888, Господарський суд Донецької області

Судове рішення № 75634888, Господарський суд Донецької області було прийнято 30.07.2018. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 75634888 відноситься до справи № 905/711/18

Це рішення відноситься до справи № 905/711/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 75634887
Наступний документ : 75634889