Рішення № 75629500, 19.07.2018, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
19.07.2018
Номер справи
916/616/18
Номер документу
75629500
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"19" липня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/616/18

За позовом: Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, б. 1; код ЄДРПОУ 26302595)

До відповідача: Приватного підприємства "ЛЕЮР" (65069, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 26, код ЄДРПОУ 22482005)

про розірвання договору оренди, виселення

Суддя Рога Н.В.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1 - на підставі довіреності № 01-36/46 від 27.12.2017 р.;

Від відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ: Позивач, Департамент комунальної власності Одеської міської ради (далі-Департамент), звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Приватного підприємства (далі -ПП) "ЛЕЮР" про розірвання договору оренди № 45/95 від 21.12.2015 р., укладеного між Департаментом та ПП «ЛЕЮР»; виселення ПП "ЛЕЮР" з нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 67,2 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жоліо Кюрі, б.20 на користь Департаменту ; стягнення заборгованості з орендної плати у розмірі 48 258 грн. 06 коп. та пені у розмірі 5 144 грн. 95 коп.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 06 квітня 2018р. відкрито провадження у справі та призначено справу № 916/616/18 до розгляду в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03 липня 2018 р. закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті в засіданні суду.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19 липня 2018 р. провадження у справі № 916/616/18 в частині позовних вимог щодо стягнення заборгованості по орендній платі у розмірі 48 258 грн. 06 коп. та пені у розмірі 5 144 грн. 95 коп. - закрито.

Представник позивача в іншій частині позовних вимог позов підтримує, наполягає на його задоволенні.

Відповідач про місце, дату та час судових засідань повідомлявся судом за юридичною адресою, але судову кореспонденцію повернуто поштою з позначкою „за закінченням строку зберігання”. Представник відповідача в судові засідання не з'являвся. Відзив на позовну заяву у встановлений судом строк відповідачем подано не було.

За приписами ст.120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов'язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до частини дев’ятої статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Як зазначив позивач у справі, 15 квітня 2009р. між Представництвом по управлінню комунальною власністю, правонаступником якого є Департамент комунальної власності Одеської міської ради (Департамент, Орендодавець) та ПП «ЛЕЮР» (Орендар) був укладений Договір оренди нежитлового приміщення №45/95 (далі – Договір), згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 87,10 кв.м. що розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Жоліо-Кюрі, 20 х метою розміщення магазину.

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що строк дії договору оренди - до 01.03.2010р.

Згідно з п.п. 2.1, 2.2 Договору орендна плата визначається на підставі ст. 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та постанови Кабінету Міністрів України №1846 від 27.12.2006р. за орендоване приміщення Орендар зобов’язується сплачувати орендну плату відповідно до розрахунку, приведеного у додатку 1 до договору, що становить за перший після підписання договору оренди місяць 28,71 грн. без урахування податку на додану вартість та індексу інфляції. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за минулий місяць на щомісячний індекс інфляції, що друкується Мінстатом України.

Пунктом 2.4 Договору передбачено, що Орендар вносить орендну плату щомісячно до 15 числа поточного місяця, незалежно від результатів його господарської діяльності.

Відповідно до п.7.5 Договору зміна або розірвання договору можуть мати місце за погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться до договору, розглядаються сторонами протягом 20 днів. Одностороння відмова від виконання умов договору та внесених змін не допускається.

Згідно з п.7.7 Договору після закінчення строку дії договору, Орендар має переважне право на його продовження, у разі належного виконання ним умов договору.

За умовами п.7.9 Договору дія Договору оренди припиняється внаслідок, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено.

Додатковим погодженням від 03.06.2010р. до Договору сторони дійшли згоди про продовження строку дії договору до 01.06.2012р. та змінили розмір орендної плати, яка станом на 01.05.2010р. склала 2 403 грн. 14 коп. на місяць ( з ПДВ). Додатковим погодженням від 22.06.2012р. до Договору змінено Орендодавця на Департамент та сторони дійшли згоди про продовження строку дії договору до 22.05.2015р. Додатковим договором №4 від 21.12.2015р. про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення від 15.04.2008р. №45/95, сторони, зокрема, дійшли згоди про продовження строку дії договору до 21.11.2018р.

21 грудня 2015р. між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради (Орендодавець) та ПП «ЛЕЮР» (Орендар) був укладений Договір оренди нежитлового приміщення №45/95 у новій редакції, згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 67,2 кв.м. що розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Жоліо-Кюрі, 20, з метою використання під магазин.

Пунктом 1.3 Договору передбачено, що строк дії Договору оренди - до 21.11.2018р.

Відповідно до п. 2.1 Договору орендна плата визначається на підставі ст. 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №786 від 04.10.1995 року зі змінами та доповненнями.

Пунктом 2.2 Договору у новій редакції сторони погодили, що за орендоване приміщення Орендар зобов'язується сплачувати орендну плату в розмірі, що становить за перший після підписання Договору оренди місяць 3 985 грн. 45 коп. (без урахування ПДВ та індексу інфляції) та є базовою ставкою орендної плати за місяць. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за минулий місяць на щомісячний індекс інфляції, що друкується Мінстатом України. Податок на додану вартість розраховується відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно п.2.3 Договору до орендної плати не входить плата за комунальні послуги, вартість експлуатаційних витрат, плата за користування земельною ділянкою та інші послуги, які надаються спеціалізованими організаціями.

Орендар зобов'язаний вносити орендну плату щомісячно до 15 числа поточного місяця, незалежно від результатів його господарської діяльності з урахуванням індексу інфляції. Розмір орендної плати змінюється у випадках зміни методики її розрахунку, цін і тарифів, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями міської ради, що набрали чинності, з порядку передбаченому чинним законодавством. (п.п.2.4 та 2.5 Договору).

Пунктом 3.3 Договору передбачено, що Орендодавець має право виступити з ініціативою щодо розірвання договору у разі невиконання або неналежного виконання Орендарем обов’язків, передбачених цим Договором, у тому числі несплати орендної плати своєчасно та в повному обсязі.

Позивач у справі вважає, що вказаний Договір оренди підлягає розірванню, оскільки відповідачем систематично порушувались строки сплати орендної плати, що передбачені п.2.4 Договору, а саме, невнесенням орендної плати більше 8 місяців. Зокрема, за період з жовтня 2017р. по грудень 2017р, тобто протягом 3 місяців поспіль, ПП «ЛЕЮР» взагалі не вносило орендну плату, що призвело до утворення заборгованості у розмірі 48 258 грн. 06 коп., яку було оплачено лише в ході розгляду справи у суді .

Позивач зазначає, що за умовами п.5.3 Договору сторони домовилися, що у разі невнесення Орендарем орендної плати на протязі 3-х місяців з дати закінчення терміну платежу, Орендодавець має право відмовитися від Договору і вимагати повернення об’єкта оренди. У разі відмови Орендодавця від Договору оренди, Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

Також, позивач зазначає, що основним завданням Департаменту є реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна територіальної громади. Нецільове використання орендованого майна призводить до того, що відповідач платить орендну плату меншу, ніж передбачено законодавством, в результаті чого до місцевого бюджету не надходять належні кошти, чим порушуються права територіальної громади міста Одеси, та як наслідок, скорочуються соціальні програми, благодійна та адресна допомога соціально-незахищеним громадянам міста, затримуються виплати допомоги при народженні дитини, декретних коштів, допомоги по безробіттю тощо.

Відповідно до ч.1 ст.638 Цивільного кодексу України, ч.2 ст.180 Господарського кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також, усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б одної із сторін має бути досягнуто згоди.

За таких обставин, із посиланням на ч.2 ст.651 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" позивач вважає, що наявні підстави для розірвання Договору оренди нежилого приміщення №45/95 від 21.12.2015р., укладеного між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради (Орендодавець) та ПП «ЛЕЮР» (Орендар) .

Крім того, позивач зазначив, що згідно зі ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов’язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. З урахуванням зазначеного, позивач просить суд виселити ПП «ЛЕЮР» з об’єкту оренди - нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 67,2 кв.м. що розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Жоліо-Кюрі, 20.

Відповідач своїм правом на судовий захист не скористався.

Враховуючи матеріали справи, керуючись чинним законодавством України, суд доходить до такого висновку:

Як встановлено судом, 21 грудня 2015р. між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради ( Орендодавець) та ПП «ЛЕЮР» (Орендар) був укладений Договір оренди нежитлового приміщення №45/95 у новій редакції, згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 67,2 кв.м. що розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Жоліо-Кюрі, 20. Пунктом 1.3 Договору передбачено, що строк дії договору оренди - до 21.11.2018р.

У розділі 2 Договору сторони погодили, що за орендоване приміщення Орендар, зобов'язується сплачувати орендну плату в розмірі, що становить за перший після підписання договору оренди місяць 3 985 грн. 45 коп. (без урахування ПДВ та індексу інфляції) та є базовою ставкою орендної плати за місяць. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за минулий місяць на щомісячний індекс інфляції, що друкується Мінстатом України. Податок на додану вартість розраховується відповідно до вимог чинного законодавства. До орендної плати не входить плата за комунальні послуги, вартість експлуатаційних витрат, плата за користування земельною ділянкою та інші послуги, які надаються спеціалізованими організаціями. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату щомісячно до 15 числа поточного місяця, незалежно від результатів його господарської діяльності з урахуванням індексу інфляції. Розмір орендної плати змінюється у випадках зміни методики її розрахунку, цін і тарифів, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями міської ради, що набрали чинності, з порядку передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення , зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Згідно ст.627 Цивільного кодексу України , відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. За приписами ч.1 ст.629 цього Кодексу договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Отже, сторони домовилися щодо певного розміру орендної плати та порядку її оплати, та Орендар прийняв на себе зобов’язання щодо сплати орендної плати саме у такому розмірі та у такий строк.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст.15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. За приписами ст.16 цього Кодексу кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способом захисту цивільних прав та інтересів, зокрема, може бути відновлення становища, яке існувало до порушення.

Частина 1 ст. 321 Цивільного кодексу України визначає, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Наведене узгоджується з положеннями ст. 41 Конституції України, яка є Основним Законом України.

Пунктом 3.3 Договору передбачено, що Орендодавець має право виступити з ініціативою щодо розірвання договору у разі невиконання або неналежного виконання Орендарем обов’язків, передбачених цим Договором, у тому числі несплати орендної плати своєчасно та в повному обсязі.

Дійсно, відповідно до положень ч. 3 ст.18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у

повному обсязі.

Крім того, як вірно зазначив позивач, відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

Згідно ч. 3 ст. 291 Господарського кодексу України, на вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених Цивільним кодексом України для розірвання договору найму, в порядку, встановленому статтею 188 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у разі розірвання договору оренди орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

За таких обставин, з урахуванням положень законодавства та невиконання ПП «ЛЕЮР» таких істотних умов Договору оренди №45/95 від 21.12.2015р. як сплата орендної плати, на думку суду, наявні підстави для розірвання зазначеного Договору, та, як наслідок - виселення відповідача з об’єкту оренди, адже, згідно з ч.1 ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов’язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Враховуючи зазначене, позовна заява Департаменту комунальної власності Одеської міської ради підлягає задоволенню.

Згідно частини третьої статті 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача згідно ст. 129 ГПК України.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 129, 232, 238, 240, 241 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Департаменту комунальної власності Одеської міської ради до Приватного підприємства "ЛЕЮР" про розірвання договору оренди № 45/95 від 21.12.2015 р., укладеного між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради та Приватним підприємством "ЛЕЮР", та виселення Приватного підприємства "ЛЕЮР" з нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 67,2 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жоліо Кюрі, б.20, - задовольнити повністю.

2. Розірвати Договір оренди № 45/95 нежитлового приміщення (нова редакція) від 21.12.2015 р., укладений між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради (65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, б. 1; код ЄДРПОУ 26302595) та Приватним підприємством "ЛЕЮР" (65069, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 26, код ЄДРПОУ 22482005).

3. Виселити Приватне підприємство "ЛЕЮР" (65069, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 26, код ЄДРПОУ 22482005) з нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 67,2 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жоліо Кюрі, б.20 на користь Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, б. 1; код ЄДРПОУ 26302595).

4. Стягнути з Приватного підприємства "ЛЕЮР" (65069, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 26, код ЄДРПОУ 22482005) на користь Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, б. 1; код ЄДРПОУ 26302595) витрати по сплаті судового збору у розмірі 5 286 грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня його проголошення (підписання).

Повне рішення складено 30 липня 2018 р.

Суддя Н.В. Рога

Попередній документ : 75629499
Наступний документ : 75629504