Рішення № 75561712, 30.07.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
30.07.2018
Номер справи
233/3899/18
Номер документу
75561712
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/3899/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Малінова О.С.,

за участі секретаря Поварніциної А.С.,

заявника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівка цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа - Костянтинівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецької області, про встановлення факту смерті особи в певний час,-

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2018 року до суду звернувся ОСОБА_1 із заявою про встановлення факту смерті в певний час фізичної особи - його тещі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Свої вимоги заявник обґрунтовував тим, що ОСОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Єнакієве та була похована у вказаному населеному пункті, тобто на тимчасово неконтрольованій території України. Йому були видані лікарське свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті, а також свідоцтво про смерть останньої, при цьому у зв'язку з тим, що вищевказані документи видані закладом охорони здоров'я та реєстраційним органом на тимчасово непідконтрольній державі Україна території, вони є недійсними та не створюють юридичних наслідків. У проведенні державної реєстрації факту смерті Костянтинівським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області йому відмовлено, тому підтвердити смерть своєї тещі у встановленому законом порядку він позбавлений можливості. Враховуючи, що встановлення даного факту має для нього юридичне значення, просив встановити факт смерті особи в певний час.

У судовому засіданні заявник підтримав заяву, просив її задовольнити.

Представник заінтересованої особи - Костянтинівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Донецької області, у судове засідання не з'явився, був повідомлений про дату, час і місце розгляду справи.

Дослідивши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» Україна в особі своїх державних органів, зокрема і судів, вживає всіх можливих заходів, у тому числі щодо захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з ч.1 ст. 9 вищевказаного закону внутрішньо переміщена особа має право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі: документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою; рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Відповідно до абзацу першого п. 13 постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» з наступними змінами та доповненнями, заяви про встановлення факту смерті особи в певний час приймаються до провадження суду і розглядаються за умови подання заявниками документів про відмову органів реєстрації актів громадянського стану в реєстрації події смерті. Заявник зобов'язаний обґрунтувати свою заяву посиланнями на докази, що достовірно свідчать про смерть особи у певний час і за певних обставин.

Заявник ОСОБА_1 народився ІНФОРМАЦІЯ_7 року у м. Єнакієве Донецької області, згідно паспорту громадянина України є зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2; відповідно до довідки УСЗН Костянтинівської міської ради № 1425016212 від 06 жовтня 2014 року перебуває на обліку, як внутрішньо переміщена особа, фактична адреса: м. Костянтинівка, Донецької області, вул. Хабаровська, 12/3 (а.с.4-6).

Згідно копії свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_4 18.09.1982 року заявник ОСОБА_1 уклав шлюб із громадянкою ОСОБА_4, матір'ю якої є ОСОБА_3, що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_3 від 26.01.1962 року (а.с.8).

Теща заявника - ОСОБА_3, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Єнакієве, та була зареєстрована у АДРЕСА_1, - померла ІНФОРМАЦІЯ_5 у стаціонарному відділенні КУ «Міська лікарня №2» м. Єнакієве, у зв'язку з чим видано лікарське свідоцтво про смерть та довідку про причину смерті №204 від 26 червня 2018 року. Причиною смерті ОСОБА_3 зазначені «Легенево-серцева недостатність. Правостороння пневмонія». Також заявником одержано свідоцтво про смерть ОСОБА_3 від 26.06.2018 року № НОМЕР_5, видане Єнакіївським міським відділом ЗАГС (а.с.9-11).

При цьому, перелічені документи про смерть ОСОБА_3 видані закладом охорони здоров'я та реєстраційним органом на тимчасово непідконтрольній державі Україна території, тобто є недійсними та не створюють юридичних наслідків.

Костянтинівським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецької області за вих. № 15.19-62-1985 від 30 липня 2018 року заявнику відмовлено у проведенні державної реєстрації факту смерті ОСОБА_3 оскільки пред'явлено медичний документ, форма якого не відповідає формі, встановленій діючим законодавством (а.с.15).

Судом також оглянуті надані заявником на підтвердження заявлених вимог свідоцтво про поховання ОСОБА_3 на Красногородському кладовищі м. Єнакієве від 27.06.2018 року, а також фотознімки місця поховання із відповідною табличкою на якій зазначені прізвище, ім'я та по батькові похованої «ОСОБА_3, а також дати народження та смерті останньої «ІНФОРМАЦІЯ_8 (а.с.12-14).

Даючи оцінку допустимості вищезазначених доказів, як документів, що видані органами та установами на тимчасово окупованій території України, суд керується ч.2 ст. 19 Конституції України, якою передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України. Крім того, суд враховує норму статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» якою встановлено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Разом з тим, вирішуючи питання щодо оцінки наданих доказів, суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка відповідно до українського законодавства має застосовуватися судами при розгляді справ як джерело права. Так, суд враховує висновки ЄСПЛ у справах проти Туреччини, зокрема «Loizidou v.Turkev», «Cyprus v.Turkev», а також Молдови та Росії (зокрема, «Mozer v.the Republik of Moldova and Russia»), де ґрунтуючись на Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії (Namibia case), ЄСПО наголосив, що першочерговим завданням щодо прав, передбачених Конвенцією, завжди маж бути їх ефективна захищеність на території всіх Договірних Сторін, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої Договірної Сторони.

Такий висновок ЄСПЛ слід розуміти в контексті сформульованого у згаданому Консультативному висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії так званого «намібійського винятку», який є винятком із загального принципу щодо недійсності актів, у тому числі нормативних, які видані владою не визнаного на міжнародному рівні державного утворення. Зазначений виняток полягає в тому, що не можуть визнаватися недійсними всі документи, видані на окупованій території, оскільки це може зашкодити правам мешканців такої території. Зокрема, недійсність може бути застосована до таких дій як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів, невизнання яких може завдати лише шкоди особам, які проживають на такій території. Застосовуючи «намібійський виняток» у справі «Кіпр проти Туреччини», ЄСПЛ зокрема, зазначив, що виходячи з інтересів мешканців, що проживають на окупованій території, треті держави та міжнародні організації, особливо суди, не можуть просто ігнорувати дії фактично існуючих на такій території органів влади. Протилежний висновок означав би цілковите нехтування всіма правами мешканців цієї території при будь-якому обговоренні їх у міжнародному контексті, а це становило б позбавлення їх наймінімальніших прав, що їм належать.

В силу вимог ч.ч.1-2 ст. 317 ЦПК України заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 317 ЦПК України ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

Приймаючи до уваги викладене, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для встановлення факту смерті особи в певний час на тимчасово неконтрольованій території України, оскільки в судовому засіданні знайшов своє підтвердження факт смерті ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мав місце ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Єнакієве Донецької області, Україна. Встановлення даного факту має юридичне значення для заявника та іншим шляхом встановити цей факт неможливо. Тому, суд вважає за необхідне задовольнити заяву.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 95, 259, 263-265, 268, 293-294, 315-317, 319 ЦПК України, -

В И Р І Ш И В:

Заяву ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса місця проживання: АДРЕСА_2, РНОКПП НОМЕР_2), заінтересована особа - Костянтинівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецької області (адреса місцезнаходження: м. Костянтинівка, вул. Театральна, буд. 5, ЄРДПОУ 21969099), про встановлення факту смерті особи в певний час, - задовольнити.

Встановити факт смерті громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Єнакієве Донецької області, яка була зареєстрована у АДРЕСА_1, - ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Єнакієве, Донецької області, Україна.

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законно сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75561712 ?

Документ № 75561712 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 75561712 ?

Дата ухвалення - 30.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75561712 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 75561712 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 75561705
Наступний документ : 75561717