Ухвала суду № 75298203, 16.07.2018, Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
16.07.2018
Номер справи
904/2161/18
Номер документу
75298203
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

16.07.2018 м.Дніпро Справа № 904/2161/18

Дніпропетровський апеляційний господарський суд,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Дніпровської міської ради на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2018 у справі №904/2161/18

за позовом: Дніпровської міської ради, м.Дніпро

до відповідача: Приватного підприємства "Нічний експрес", м.Київ

про стягнення 332 532 грн. 89 коп.,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2018 року Дніпровська міська рада звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Приватного підприємства "Нічний експрес" на свою користь 332 532 грн. 89 коп. збитків, заподіяних позивачу внаслідок використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2018 у справі №904/2161/18 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі.

14.06.2018 до місцевого господарського суду від Дніпровської міської ради надійшла заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно та грошові кошти, що належать Приватному підприємству "Нічний експрес".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2018 у справі №904/2161/18 Дніпровській міській раді відмовлено у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції, Дніпровська міська рада подала апеляційну скаргу, якою просить Дніпропетровський апеляційний господарський суд її скасувати та направити справу для подальшого розгляду.

Статтею 258 Господарського процесуального кодексу України встановлено форму і зміст апеляційної скарги, пунктом 2 ч.3 якої визначено, що до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі (ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір").

Відповідно п. 7 п. 2 ч.2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду встановлюється в 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" з 01.01.2018 встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі 1 762 грн.

Апелянт не надав доказів сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду, натомість заявив клопотання про відстрочення сплати судового збору, яке обґрунтоване тим, що Дніпропетровська міська рада є державною установою, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету, і через складність процедури фінансування та перерахування органом державного казначейства коштів, не має можливості вчасно, на момент подачі апеляційної скарги здійснити оплату судового збору.

Статтею 8 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Єдиною підставою для вчинення господарським судом дій, зазначених у статті 8 Закону, є врахування ним майнового стану сторін. Клопотання про відстрочення (розстрочення) сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до господарського суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

Втім, як вбачається з матеріалів апеляційної скарги, скаржником жодних підстав, наведених у статті 8 Закону України "Про судовий збір", що є вичерпними при вирішенні питання про відстрочення або звільнення від сплати судового збору, не наведено.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права відповідно до ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", право на справедливий суд охоплює не лише стадію розгляду справи по суті, але також дотримання всіх процедур, що передбачені національним законодавством і повинні відбуватися до порушення провадження у справі.

Отже, якщо нормами процесуального законодавства передбачено вчинення учасником судового процесу до подання апеляційної скарги певних дій, в тому числі щодо сплати судового збору, такі дії мають бути вчинені.

Відповідно до ст. 174, ч.ч. 2, 3 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 258 цього кодексу, залишається без руху.

За таких обставин апеляційна скарга підлягає залишенню без руху із наданням апелянту строку для усунення вищезазначеного недоліку.

Якщо апелянт не усунув недоліки скарги в строк, встановлений судом, скарга вважається неподаною і повертається особі, що з нею звернулась.

Керуючись ст.ст. 174, 234 235, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Дніпропетровський апеляційний господарський суд, –

УХВАЛИВ:

Відмовити Дніпровській міській раді у задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору.

Апеляційну скаргу Дніпровської міської ради на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2018 у справі №904/2161/18 залишити без руху, надавши заявнику строк 10 днів з дня отримання копії цієї ухвали для усунення недоліків. .

У разі неусунення недоліку у зазначений судом строк настають наслідки, передбачені ч.4 ст. 174, ч.8 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Суддя Е.В. Орєшкіна

Попередній документ : 75298198
Наступний документ : 75298204