Рішення № 75245901, 05.07.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
05.07.2018
Номер справи
233/1200/18
Номер документу
75245901
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

233 № 233/1200/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/М о т и в о в а н е/

05 липня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого - судді Наумик О.О.,

за участі секретаря Клугер Т.А.,

представника позивача ОСОБА_1,

представника відповідача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівці цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» про стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, -

В С Т А Н О В И В:

26.03.2018 р. ОСОБА_3 звернулася до суду з позовом до Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» (КДНВП «Кварсит») про стягнення заборгованості розрахункових сум при звільненні та середнього заробітку за затримку розрахунку заробітної у якій просить:

- стягнути з КДНВП «КВАРСИТ» на її користь заборгованість сум, які належали їй при звільненні у розмірі 11351,80 грн.

- стягнути з КДНВП «КВАРСИТ» на її користь середній заробіток за затримку розрахунку, який за період з 19.04.2016 р. по 13.03.2018 р. складає 76780,32 грн.

пославшись на порушення відповідачем вимог ст.ст.47 ч.1, 115, 116 КЗпП України, що виразилося в невиплаті їй вчасно заробітної плати при роботі на підприємстві відповідача та не проведенні з нею повного розрахунку при звільненні 02.06.2016 р. за п.1 ст.36 КЗпП України, внаслідок чого відповідач має сплатити їй заборгованість по заробітній платі та середній заробіток за кожен день затримки розрахунку з дня її звільнення, починаючи із 03.06.2017 року по день ухвалення судового рішення, виходячи з її середньоденного заробітку в сумі 372,72 грн.

Відповідач позов не визнав, надавши відзив на позов, в якому зазначив, що визнає позов в частині вимог стягнення заборгованості по заробітній платі ОСОБА_3 в сумі 11351,80 грн.

В частині вимог стягнення середньої заробітної плати за час затримки розрахунку, позов не визнав, зазначивши, що за положеннями статті 117 КЗпП України обов'язковою умовою для покладення на підприємство відповідальності за невиплату належних працівникові сум при звільненні є наявність вини підприємства.

Статтею 617 ЦК України передбачено, що особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат/висновок про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю.

Відповідач є вузько спеціалізованим підприємством по виготовленню, як основного виду продукції, виробів військового призначення та входить у склад Державного концерну «Укроборонпром». Загальний обсяг виготовлення продукції військового призначення від загального обсягу виготовлення продукції Відповідачем становить майже 98%.

Відповідач до 04.04.2014 р. здійснював поставку виробів військового призначення на територію Російської Федерації згідно Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості на підставі Контракту № 147/13 від 10.10.2013р., укладеному між КДНВП «Кварсит» та ВАТ «Долгопрудненське науково-виробниче підприємство».

Вказані вище вироби внесені до річного Переліку товарів військового призначення та відвантажувалися згідно Разового дозволу № 28201000 від 30.01.2014 року, виданого ОСОБА_4 службою експортного контролю України.

Таким чином, впродовж 2014 року основним джерелом фінансування Відповідача було надходження грошових коштів за реалізацію виробів військового призначення, які експортувалися на територію Російської Федерації.

Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України та розпочато проведення антитерористичної операції на території ОСОБА_5 та Луганської областей».

Згідно листа Державного концерну «Укроборонгіром» вих. № UOР 12.0-3287 від 04.04.2014р., Відповідачу наказано припинити відвантаження виробів військового призначення та подвійного використання до Російської Федерації.

Відповідно абзацу 19 розділу 8 Статуту Відповідача ОСОБА_4 концерн «Укроборонпром» видає обов'язкові до виконання Підприємствами накази, розпорядження та доручення.

Починаючи з другого кварталу 2014 року у зв'язку з проведенням антитерористичної операції та враховуючи лист Державного концерну «Укроборонпром» вих. № UOР 12.0-3287 від 04.04.2014р., відвантаження виробів військового призначення та подвійного використання Відповідачем до Російської Федерації зупинено.

Виходячи з вищенаведеного, основною причиною виникнення затримки по виплаті заробітної плати Позивачу є важке фінансове становище підприємства та відсутність грошових коштів внаслідок державної заборони експорту продукції КДНВП «КВАРСИТ» на територію Російської Федерації. Цей факт, безумовно, свідчить про те, що ці події є перешкоджанням для Відповідача в належному виконанні своїх обов'язків перед Позивачем, враховуючи, що Відповідач проявляв належну дбайливість щодо цього, і виключає вину Підприємства (Відповідача).

Висновком ОСОБА_5 торгово-промислової палати від 27.05.2014р. №100-28/12-12/03 підтверджено, що невиконання Відповідачем постачання продукції на територію Російської Федерації зупинено у зв'язку із настанням для Відповідача обставин непереборної сили, та ці обставини перешкоджають своєчасному виконанню договірних та податкових зобов'язань.

Таким чином, затримка у своєчасній виплаті Позивачу розрахункових сум при звільненні сталася не з вини Відповідача, а внаслідок настання та дії форс-мажорних обставин.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року №1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалась антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» м. Костянтинівка (де розташоване КДНВГІ «Кварсит») віднесено до населених пунктів, де здійснювалась антитерористична операція.

Позивачем надано відповідь на відзив, в якому зауважено на тому, що наданий відповідачем на підтвердження форс-мажорних обставин ОСОБА_5 торгово-промислової палати від 27 травня 2014 року № ЮО-28/12-12/03 не є Сертифікатом ОСОБА_6 палати, оскільки ані за формою, ані за змістом не відповідає приписам ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», Регламенту засвідчення ОСОБА_6 палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженому Рішенням Президії ОСОБА_6 падати України від 18 грудня 2014 року № 44(5) та змінами і доповненнями від 26 квітня 2016 року № 11 (6), у відповідності до п.1.1 якого Регламент засвідчення ОСОБА_6 палатою України (ТПП України) форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлює порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в системі ТПП України;

п.3.3 – Сертифікат - це документ, затвердженої Президією ОСОБА_6 палати (далі - ТПП) України форми, який засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) виданий ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та цим Регламентом;

п.4.2 - ТПП України уповноважує регіональні ТПП засвідчувати форс-мажорні обставини з усіх питань, що належать до компетенції ТПП України, за винятком засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що стосується зобов'язань за умовами зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України;

п.5.1 - ТПП України веде єдиний Реєстр сертифікатів, виданих ТПП України та регіональними ТПП (Реєстр сертифікатів), про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та Реєстр уповноважених осіб;

п.5.3 - уповноважена особа ТПП України, регіональної ТПП після розгляду заяви, підготовки сертифіката і до його видачі заявнику зобов'язана зареєструвати електронну версію сертифіката в Реєстрі сертифікатів із присвоєнням йому порядкового номера;

п.6.10 - за результатами розгляду документів ТПП України / регіональна ТПП видає Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);

п.6.11 - Сертифікат встановленої форми про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) видається заявнику на бланку ОСОБА_6 палати України /регіональної ТПП;

п.6.12 – Сертифікат ... підписується уповноваженою особою, яка прийняла рішення про засвідчення форс-мажорних обставин, і відповідно першим віце-президентом або віце-президентом ТПП України/регіональної ТПП.

ОСОБА_6 палати від 27 травня 2014 року, на який посилається відповідач, підписаний: «З повагою, Директором юридичного департаменту ОСОБА_5 ТПП».

Також, приймаючи до уваги, що КДНВП «Кварсит» є учасником зовнішньоторговельної угоди та міжнародного договору із підприємством РФ, Сертифікат повинно отримувати не від регіональної ТПП, а від ОСОБА_6 палати України.

Крім того, у місті Костянтинівка бойові дії не відбувалися і на підприємстві «КВАРСИТ» руйнування чи виведення із ладу устаткування, що б стали перешкодою для виконання договірних зобов'язань, місця не мали.

Тимчасове припинення відвантаження продукції КДНВП «Кварсит» у Російську Федерацію не пов'язано із місцем знаходження підприємства у Донецькій області. В теперішній час велика численність підприємств України, в незалежності від регіону їх розташування, втратила ринок збуту своєї продукції у Російській Федерації. Таким чином, в теперішніх умовах збут продукції не можна пов'язувати із проблемами форс-мажору, це є проблеми менеджменту на підприємствах по пошуку інших ринків збуту, чи, навіть, переорієнтування на випуск іншої продукції.

Для КДНВП «Кварсит» фінансови проблеми пов’язані не з форс-мажорними обставинами, а з проблемами керівництва на підприємстві.

Всі вищенаведені обставини не знімають відповідальності Підприємства від зобов'язань перед своїми працівниками по сплаті боргу по заробітній платі та сплаті середнього заробітку за час її затримки.

ОСОБА_5 торгово-промислової палати від 27.05.2014 р. не може використовуватися в якості сертифікату ОСОБА_6 палати, тому не може бути підґрунтям для відмові позивачу у стягненні середнього заробітку за час затримки розрахунку.

Відповідачем надано заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач зауважив на такому:

Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 1669 (закон набрав чинності 23.10.2014р.) доповнено Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.1997 р. № 671 статтею 14-1, якою визначено:

«ОСОБА_6 палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видасться безкоштовно».

Висновок ОСОБА_5 ТПП України про засвідчення форс-мажорних обставин для КДНВП «Кварсит», які є непередбаченими для підприємства відповідача і знаходяться поза межами контролю та перешкоджають своєчасному виконанню договірних та податкових зобов'язань, було видано Відповідачу 27.05.2014р., тобто на день отримання цього Висновку підприємством відповідача видача сертифікатів про засвідчення форс-мажорних обставин ОСОБА_6 палатою чи уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами діючим законодавством України не була передбачена.

Листом ТПП України від 09.01.2015 р. № 106705-5.4 визначено, що «Порядок засвідчення форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлено Регламентом засвідчення ОСОБА_6 палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженим Рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 р. N44(5) (дачі Регламент)».

У відповідності до п.3.3. Регламенту засвідчення ОСОБА_6 палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 р. N 44(5), «Сертифікат (у певних договорах, законодавчих і нормативних актах згадується також як висновок, довідка, підтвердження) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (далі — сертифікат) - документ, за затвердженими Президією ТПП України відповідними формами, який засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та цим Регламентом».

Обсяг реалізації продукції Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» за контрактом №147/13 від 10.10.2013р., невиконання умов якого підприємством відповідача стало наслідком дії форс-мажорних обставин, встановлених Висновком ОСОБА_5 торгово-промислової палати від 27.05.2014 р. № ЮО-28/12- 12/03, складав понад 98% від всього обсягу реалізації продукції КДНВП «Кварсит» у 2013 році, понад 97,5% у 2014 році, тобто, внаслідок зупинення відвантаження виробів військового призначення та подвійного використання їхнім підприємством до Російської Федерації по вищевказаному контракту Відповідач втратив основного споживача продукції, що вкрай негативно вплинуло на економічний та фінансовий стан Підприємства та унеможливило належне виконання зобов'язань Відповідача як роботодавця щодо своєчасної виплати працівнику (Позивачу) належних йому сум при звільненні.

Починаючи з квітня 2014 року по теперішній час Підприємство не знайшло інших контрагентів, які б могли стати належною пропорційною заміною контрагенту, якому поставлялася Підприємством продукція військового призначення по контракту №147/13 від 10.10.2013 р.

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 позов підтримав за підстав, наведених у позовній заяві та Відповіді на відзив, просив задовольнити позов у повному обсязі.

Представник відповідача ОСОБА_7 у судовому засіданні позов визнав частково за підстав, наведених у Відзиві та Запереченнях на Відповідь на Відзив, просив відмовити в задоволенні позову в частині вимог стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку.

З’ясувавши всі обставини справи та перевіривши їх доказами, суд приходить до такого:

Судом встановлено, що ОСОБА_3 перебувала у трудових правовідносинах з Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» (КДНВП «Кварсит»).

Згідно із відповідними записами у трудовій книжці позивачки (а.с.6-8) вона була прийнята на роботу на підприємство відповідача 09.02.2004 р.

За наказом №81 від 02.06.2017 р. звільнена за ч.1 ст.36 КЗпП України за угодою сторін 02.06.2017 р.

Відповідно до ч.1 ст.116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

При звільнені позивача їй належала до сплати від КДНВП «Кварсит» заробітна плата за період лютий-червень 2017 року в розмірі 11351,80 грн., яка станом на час розгляду справи їй не сплачена.

Зазначені обставини визнані сторонами і підтверджені відповідними довідками відповідача (№1-184 від 15.03.2018 р. - на а.с.9, №3-41 від 02.07.2018 р. - на а.с.50).

З огляду на приписи наведеного вище законодавства, сума заборгованості по заробітній платі підлягає стягненню з відповідача на користь позивача, позов в цій частині – задоволенню.

Щодо вимог стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку:

Відповідно до частини 1 статті 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Отже, обов'язковою умовою для покладення на підприємство відповідальності за невиплату належних працівникові сум при звільненні є наявність вини підприємства.

Згідно зі статтею 4 КЗпП України законодавство про працю складається з цього Кодексу та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

За ч.1 ст.9 ЦК України положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання, зокрема, трудових відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

Статтею 617 ЦК України передбачено, що особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» ОСОБА_6 палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади тощо.

Відповідно до висновку ОСОБА_5 торгово-промислової палати від 27 травня 2014 року №100-28/12-12/03 засвідчено настання обставин непереборної сили (наявність воєнного конфлікту на території Донецької області та здійснення у зв'язку із цим антитерористичної операції) з 04 квітня 2014 року для Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» з дати реєстрації листа державного концерну «Укроборонпром» про тимчасове призупинення відвантаження продукції військового та подвійного призначення у Російську Федерацію. Невиконання зобов'язань сталось в період дії антитерористичної операції на території Донецької області, при наявності фактів збройних зіткнень на вказаній території, блокування органів влади та за своїм характером не залежало від волевиявлення сторін та третіх осіб, обставини є форс-мажорними для Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит», тобто непередбачуваними, знаходяться поза контролем та перешкоджають своєчасному виконанню договірних та податкових зобов'язань; станом на 27 травня 2014 року антитерористична операція триває, таким чином момент припинення дії непереборної сили для Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» не настав (а.с.26-27).

За поясненнями відповідача, а також з огляду на викладені у висновку ОСОБА_5 торгово-промислової палати обставини, КДНВП «Кварсит» є спеціалізованим підприємством по виготовленню, як основного виду продукції, виробів військового призначення та входить до складу Державного концерну «Укроборонпром». Загальний обсяг виготовлення продукції військового призначення від загального обсягу виготовлення продукції КДНВП «Кварсит» становить майже 98%.

До 04.04.2014 р. КДНВП «Кварсит» здійснювало поставку виробів військового призначення на територію Російської Федерації на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості від 18.11.1993 р. Вироби військового призначення внесені до річного Переліку товарів військового призначення та відвантажувалися згідно Разового дозволу №28201000 від 30 січня 2014 року, виданого ОСОБА_4 службою експортного контролю України.

Указом Президента України від 14 квітня 2014 року №405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» та розпочато проведення антитерористичної операції на території ОСОБА_5 та Луганської областей.

Листом Державного концерну «Укроборонпром» від 04.04.2014 р. КДНВП «Кварсит» наказано припинити відвантаження виробів військового призначення та подвійного використання до РФ.

Зазначені обставини свідчать про те, що основним джерелом фінансування КДНВП «Кварсит» було надходження грошових коштів за реалізацію виробів військового призначення, які експортувалися на територію Російської Федерації і з яких сплачувалася заробітна плата працівникам.

Станом на час виникнення заборгованості та на час розгляду справи збройне протистояння на території Донецької області триває, тобто, момент припинення дії непереборної сили для відповідача не настав.

За таких обставин затримка виплати належних позивачу сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП України, відбулася не з вини відповідача.

Настання обставин непереборної сили, що встановлені висновком ОСОБА_5 торгово-промислової палати від 27 травня 2014 року №100-28/12-12/03, свідчить про відсутність вини підприємства у затримці виплат позивачу належних при звільненні сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП України.

При цьому суд не приймає до уваги доводи сторони позивача про те, що вище згадуваний ОСОБА_5 не є Сертифікатом ОСОБА_6 палати, оскільки ані за формою, ані за змістом не відповідає приписам ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», Регламенту засвідчення ОСОБА_6 палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженому Рішенням Президії ОСОБА_6 падати України від 18 грудня 2014 року № 44(5) та змінами і доповненнями від 26 квітня 2016 року № 11 (6), за таких підстав:

Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 1669 (закон набрав чинності 23.10.2014 р.) доповнено Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.1997 р. № 671 статтею 14-1, якою визначено:

«ОСОБА_6 палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини …».

Висновок ОСОБА_5 ТПП України про засвідчення форс-мажорних обставин для КДНВП «Кварсит», які є непередбаченими для підприємства відповідача і знаходяться поза межами контролю та перешкоджають своєчасному виконанню договірних та податкових зобов'язань, було видано відповідачу 27.05.2014 р.

На день отримання цього Висновку підприємством відповідача видача сертифікатів про засвідчення форс-мажорних обставин ОСОБА_6 палатою чи уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами діючим законодавством України не була передбачена.

Листом ТПП України від 09.01.2015 р. № 106705-5.4 визначено, що «Порядок засвідчення форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлено Регламентом засвідчення ОСОБА_6 палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженим Рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 р. №44(5) (дачі Регламент)».

У відповідності до п.3.3. Регламенту засвідчення ОСОБА_6 палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 р. №44(5), «Сертифікат (у певних договорах, законодавчих і нормативних актах згадується також як висновок, довідка, підтвердження) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - документ, за затвердженими Президією ТПП України відповідними формами, який засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та цим Регламентом».

Тож за формою та змістом ОСОБА_5 торгово-промислової палати від 27 травня 2014 року № ЮО-28/12-12/03 є документом, який засвідчує настання форс-мажорних обставин для відповідача.

Таким чином в частині вимог стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні у задоволенні позову слід відмовити.

За наведених підстав позов підлягає частковому задоволенню.

У зв’язку із частковим задоволенням позову у відповідності до вимог ст.141 ЦПК України з відповідача на користь держави підлягає стягненню судовий збір, розмір якого дорівнює 1762 грн.

Керуючись ст.ст. 259, 263-265, 141 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов

ОСОБА_3 (паспорт серії СМ №982199, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 03.11.2007 р., РНОКПП НОМЕР_1, місце проживання за реєстрацією: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Суворова,17-19)

до Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» (код ЄДРПОУ 25604710, адреса місцезнаходження: 85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 20)

про стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні

задовольнити частково.

Стягнути з Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» на користь ОСОБА_3 заборгованість із заробітної плати за період 02.-07.2017 р. у розмірі 11351 (одинадцять тисяч триста п’ятдесят одна) грн. 80 коп.

В частині вимог стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні у задоволенні позову відмовити.

Стягнути з Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» судовий збір на рахунок спеціального фонду Державного бюджету України у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн.

В частині стягнення заборгованості по заробітній платі за один місяць допустити негайне виконання рішення суду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75245901 ?

Документ № 75245901 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 75245901 ?

Дата ухвалення - 05.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75245901 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 75245901 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 75245896
Наступний документ : 75245909