Ухвала суду № 75162217, 26.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.06.2018
Номер справи
757/31012/18-к
Номер документу
75162217
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31012/18-к

У Х В А Л А

26 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. від 19.06.2018 року сума ПДВ, що знаходиться в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) в Державній фіскальній службі України по вказаним юридичним особам, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 року.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Альфа Холдінг» (код ЄДРПОУ 32955570), ТОВ «Браймер» (код ЄДРПОУ 41648597), ТОВ «Вайслес» (код ЄДРПОУ 41074420), ТОВ «Гронал Про» (код ЄДРПОУ 40530705), ТОВ «Дайлос Компані» (код ЄДРПОУ 41074367), ТОВ «Деквайс» (код ЄДРПОУ 41649059), ТОВ «Енергоснаб 2017» (код ЄДРПОУ 41642247), ТОВ «Ідлайн» (код ЄДРПОУ 41795704), ТОВ «Калькулон» (код ЄДРПОУ 41443304), ТОВ «Кертон» (код ЄДРПОУ 40487959), ТОВ «Крайвед» (код ЄДРПОУ 41916846), ТОВ «М.Експрес» (код ЄДРПОУ 41265321), ТОВ «Майс Груп» (код ЄДРПОУ 41074257), ТОВ «Олікс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41075753), ТОВ «Передайс» (код ЄДРПОУ 41012948), ТОВ «Райс 17» (код ЄДРПОУ 41643984), ТОВ «Сіті Стенд Компані» (код ЄДРПОУ 39955708), ТОВ «Спецпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 41642561), ТОВ «Сталекс Альянс» (код ЄДРПОУ 41819426), ТОВ «Тамікс» (код ЄДРПОУ 41075643), ТОВ «ТГ Німбус» (код ЄДРПОУ 40912987), ТОВ «ТК Антрон» (код ЄДРПОУ 41502511), ТОВ «ТПК Вест» (код ЄДРПОУ 41460833), ТОВ «Укр Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 41312814), ТОВ «Укр Пром Сіті» (код ЄДРПОУ 41678027), ТОВ «Черінс» (код ЄДРПОУ 41721805), ТОВ «Астерін» (код ЄДРПОУ 41012892), ТОВ «Брайквен» (код ЄДРПОУ 41795730), ТОВ «Діскрайб» (код ЄДРПОУ 41916783), ТОВ «Імайнс» (код ЄДРПОУ 41917001), ТОВ «Корн Маркетс» (код ЄДРПОУ 41582073), ТОВ «Крайслінг» (код ЄДРПОУ 41648689), ТОВ «Майкріс» (код ЄДРПОУ 41648537), ТОВ «Мерджест» (код ЄДРПОУ 41916867), ТОВ «Нейкрос» (код ЄДРПОУ 41649180), ТОВ «Плейзент» (код ЄДРПОУ 41917064), ТОВ «Сіті Лайф Ком» (код ЄДРПОУ 41505879), ТОВ «Скайджест» (код ЄДРПОУ 41922760), ТОВ «Стейтвен» (код ЄДРПОУ 41922671), ТОВ «Тіргартен» (код ЄДРПОУ 41908856), ТОВ «ТК Рісерч» (код ЄДРПОУ 41479027), ТОВ «Фействен» (код ЄДРПОУ 41922856), ТОВ «Хідлен» (код ЄДРПОУ 41922729), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий

Часті запитання

Який тип судового документу № 75162217 ?

Документ № 75162217 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75162217 ?

Дата ухвалення - 26.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75162217 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75162217 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75162216
Наступний документ : 75162223