Ухвала суду № 75134011, 04.07.2018, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
04.07.2018
Номер справи
905/909/18
Номер документу
75134011
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

04.07.2018 Справа №905/909/18

Господарський суд Донецької області у складі судді Величко Н.В.

при секретарі судового засідання Хадієвій М.Ф.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні матеріали

за позовом: Публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Ідентифікаційний код 20077720, адреса:01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6),

до відповідача: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добробут – Парк” (Ідентифікаційний код 35887378, адреса: 83003, Донецька обл., м. Донецьк, проспект Ілліча, буд. 19 “З”),

про: стягнення 62868,64 грн., -

за участю представників сторін:

від позивача: не з’явився;

від відповідача: не з’явився, -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” звернулось до господарського суду Донецької області з позовом про стягнення з Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добробут – Парк” 62868,64 грн. (шістдесят дві тисячі вісімсот шістдесят вісім гривень 64 коп.), з яких: 29851,07 грн. (двадцять дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят одна гривня 7 коп.) - основний борг, 8287,26 грн. (вісім тисяч двісті вісімдесят сім гривень 26 коп.) – пеня, 2577,87 грн. (дві тисячі п’ятсот сімдесят сім гривень 87 коп.) – 3% річних, 22152,44 грн. (двадцять дві тисячі сто п’ятдесят дві гривні 44 коп.) - інфляційні втрати.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов договору купівлі-продажу природного газу № 585/14–ТЕ-7 від 28.11.2013 в частині повних та своєчасних розрахунків за спожитий природний газ.

Ухвалою суду від 17.05.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №905/909/18; визначено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 13.06.2018; визначено відповідачу строк для подання суду відзиву на позовну заяву і всіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), що підтверджують відповідні доводи до 05.06.2018. Копію відзиву на позовну заяву і всі додані до нього докази направити позивачу, докази направлення надати суду у вказаний строк; визначено позивачу строк для подання суду відповіді на відзив до 13.06.2018. Копію відповіді на відзив і всі додані до неї докази направити відповідачу, докази направлення надати суду у вказаний строк; запропоновано позивачу: надати суду документальне підтвердження наявності боргу відповідача у пред'явленому до стягнення розмірі (виписки банку та/або платіжні доручення); явка представників сторін у судове засідання визнана не обов’язковою.

Ухвалою суду від 13.06.2018 підготовче засідання відкладено на 04.07.2018; зобов’язано сторін забезпечити отримання канцелярією суду відповіді на відзив та заперечень з доказами їх направлення відповідачу (позивачем) - за наявності, відзиву на позовну заяву з доказами його направлення позивачу (відповідачем) не пізніше, ніж за три дні до дати судового засідання.

Позивач та відповідач в судове засідання, що відбулось 04.07.2018, своїх представників не направили.

Позивач про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, а відповідач – шляхом розміщення оголошення на офіційній сторінці веб – сайту суду на сайті "Судова влада України" в мережі Інтернет.

Станом на дату судового засідання від відповідача відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують доводи останнього, не надійшли.

Частиною третьою статті 177 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи, що відповідач зареєстрований на тимчасово не підконтрольній українській владі території, а також особливості його правового статусу, з метою повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи, а також задля надання сторонам рівних можливостей для забезпечення реалізації ними своїх процесуальних прав, суд з визначенням відповідачу нового строку для формування власної правової позиції та надання доказів в обґрунтування доводів, продовжує строк підготовчого провадження на 30 днів за власною ініціативою та відкладає підготовче засідання.

Керуючись ч.3 ст.177, ч.2 ст.183, ст.ст.233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

Підготовче засідання відкласти на 07.08.2018 об 11:00 год., яке відбудеться у приміщенні суду, кімната №318 (зал судового засідання буде визначено в день слухання справи).

Запропонувати позивачу надати:

- платіжні доручення та/або виписки банківських чи інших фінансових установ про рух коштів по рахунку за спірний період по договору №585/14 – ТЕ – 7 від 28.11.2013;

- оригінали доказів, доданих до позову (для огляду).

Зобов’язати сторін забезпечити отримання канцелярією суду відзиву на позовну заяву з доказами його направлення позивачу (відповідачем), відповіді на відзив та заперечень з доказами їх направлення відповідачу (позивачем) - за наявності, і всіх можливих доказів, що підтверджують аргументи сторін з доказами їх направлення іншій стороні, у тому числі але не виключно електронною поштою (за наявності) - не пізніше, ніж за три дні до дати судового засідання.

Попередити відповідача про те, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч.9 ст. 165 ГПК України).

Попередити сторін, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст.91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Оскільки документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв'язку, не належать до офіційних, зазначені документи господарським судом не розглядаються.

Явка представників сторін у судове засідання не є обов’язковою.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua

Суддя Н.В. Величко

Попередній документ : 75134008
Наступний документ : 75134017