Ухвала суду № 75011207, 20.06.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
20.06.2018
Номер справи
224/521/14-ц
Номер документу
75011207
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

233 Справа № 224/521/14-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Малінова О.С.

за участю секретаря Поварніциної А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костянтинівка цивільну справу за заявою Публічного акціонерного товариства «Центренерго» в особі відокремленого підрозділу Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго», про відновлення втраченого наказного судового провадження в цивільній справі № 224/521/14-ц, боржники – ОСОБА_1, ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В :

25 травня 2018 року Публічне акціонерне товариство «Центренерго» в особі відокремленого підрозділу Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» звернулось до Костянтинівського міськрайонного суду з заявою про повне відновлення втраченого судового провадження по цивільній справі № 224/521/14-ц за заявою Публічного акціонерного товариства «Центренерго» в особі структурного підрозділу Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» про видачу судового наказу про солідарне стягнення зОСОБА_1, ОСОБА_2 заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг в сумі 2452,83 грн., 3% річних 153,82 грн., індексу інфляції 12,10 грн. та судових витрат 121,80 грн.Свої вимоги обґрунтовує тим, що 28 березня 2014року Дебальцевським міським судом Донецької області був виданий судовий наказ про солідарне стягнення з ОСОБА_1, ОСОБА_2 заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг в сумі 2452,83 грн., 3% річних 153,82 грн., індексу інфляції 12,10 грн. та судових витрат 121,80 грн. на користь Публічного акціонерного товариства «Центренерго». Заявник просить суд повністю відновити втрачене судове провадження в цивільній справі № 224/521/14-ц з метою належного виконання судового наказу про стягнення заборгованості, оскільки хоча виконавче провадження і рахується відкритим, але фактично не виконується, оскільки знаходиться у відділі ДВС на території проведення АТО.

Відповідно до ст.490 ЦПК України заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції. Як вбачається зі змісту заяви та доданих до неї документів, рішення – судовий наказ видав Дебальцевський міський суд Донецької області.

Згідно із ст.1 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» розпорядженням голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 19/о/38-15 від 27 березня 2015 року була визначена зміна територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим у районі проведення антитерористичної операції місцевим загальним судам. Зокрема, для справ, підсудних Дебальцевському міському суду Донецької області, визначена підсудність Костянтинівському міськрайонному суду Донецької області. За таких обставин заява ПАТ «Центренерго» в особі структурного підрозділу Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» про відновлення втраченого судового провадження підлягає розгляду Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області.

Представник заявника було належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду її заяви, однак вона в судове засідання не прибула, заявила про можливість розгляду справи без її участі (а.с.21-22).

Заінтересовані особи у судове засідання не з’явились, про час та місце його проведення були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. З огляду на це суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності сторін, на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

Всебічно та повно з’ясувавши обставини справи, об’єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи,суд вбачає підстави для відновлення втраченого судового провадження, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.488 ЦПК України відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому ЦПК України. Згідно зі ст.489 ЦПК України втрачене судове провадження у цивільній справі може бути відновлене за заявою осіб, які брали участь у справі, або за ініціативою суду. Стаття 494 ЦПК України передбачає, що на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Судом встановлено, що 28 березня 2014року Дебальцевським міським судом Донецької області був виданий судовий наказ про солідарне стягнення з ОСОБА_1, ОСОБА_2 заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг в сумі 2452,83 грн., 3% річних 153,82 грн., індексу інфляції 12,10 грн. та судових витрат 121,80 грн. на користь Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (а.с.6).

Факт видачі Дебальцевським міським судом Донецької області відповідного наказу, зміст цього наказу, склад учасників процесу підтверджується:

- наданою заявником копією заяви про видачу судового наказу від 03 березня 2014 року вих.№ 25-1102 із вхідним штампом Дебальцевського міського суду Донецької області від 04 березня 2014 року з додатками: обліковим рахунком, реєстром приватизованих квартир (а.с.3-5);

- наданою заявником світлокопією судового наказу від 28 березня 201412 року, виданого Дебальцевським міським судом Донецької області у справі № 224/521/14-ц з відміткою про набуття наказом законної сили 16 травня 2014 року (а.с.6);

- наданими заявником світлокопіями заявами від 19 червня 2014 року на ім’я начальника ВДВС Дебальцевського міського управління юстиції про примусове виконання судового наказу Дебальцевського міського суду від 28 березня 2014 року з описом вкладення на ім’я ВДВС Дебальцевського міського управління юстиції про направлення вказаної заяви із оригіналом судового наказу (а.с.7).

Нормами ст.1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» визначено період проведення антитерористичної операції як час між датою набрання чинності Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України; визначено територію проведення антитерористичної операції як територію України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р (зі змінами) затверджено перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, в тому числі м.Дебальцево Донецької області.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» в районі проведення антитерористичної операції на час її проведення може бути встановлено спеціальний порядок; на вимогу керівників учасників антитерористичної операції підприємства, установи та організації, що знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, частково або повністю припиняють свою роботу.

Цивільні справи, що перебували в архіві Дебальцевського міського суду Донецької області, у зв’язку із дією розпорядження голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 19/о/38-15 від 27 березня 2015 року щодо зміни територіальної підсудності справ, на зберігання до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області не надходили.

Виходячи із засад справедливості та розумності, притаманних цивільному законодавству, суд за таких обставин вважає обґрунтованим висновок про можливу втрату судового провадження в цивільній справі № 224/521/14-ц за заявою Публічного акціонерного товариства «Центренерго» в особі структурного підрозділу Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» про видачу судового наказу про солідарне стягнення зОСОБА_1, ОСОБА_2 заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг в сумі 2452,83 грн., 3% річних 153,82 грн., індексу інфляції 12,10 грн. та судових витрат 121,80 грн.

Для відновлення тексту судового наказу Дебальцевського міського суду Донецької області від 28 березня 2014 року по справі № 224/521/14-ц використано електронну копію судового наказу від 28 березня 2014 року, яка підписана електронним цифровим підписом судді та внесена до Єдиного державного реєстру судових рішень (а.с.23).

Відповідно до положень ч.ч.1-2 ст.3 Закону України від 22 грудня 2005 року № 3262-IV «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень - автоматизованої системи збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень визначає Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року № 1007).

Згідно з абз.4 п.3 Порядку електронна копія судового рішення - складений в суді у вигляді електронних даних ідентичний судовому рішенню за документарною інформацією та реквізитами електронний документ, засвідчений електронним цифровим підписом особи, що підписала зазначене рішення, який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму. П.п.12-13 Порядку передбачено, що суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення. Електронні копії судових рішень надсилаються відповідальною особою апарату суду не пізніше дня, що настає після ухвалення (постановлення) судового рішення.

З урахуванням викладеного, суд вважає за можливе встановити точний і повний зміст судового наказу Дебальцевського міського суду Донецької області від 28 березня 2014 року по справі № 224/521/14-ц – документа, який видається безпосередньо заявнику для пред’явлення його до виконавчої служби і наступного виконання, та відновити втрачене судове провадження в цивільній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.488-490,493-494 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву Публічного акціонерного товариства «Центренерго» в особі відокремленого підрозділу Вуглегорська ТЕС ПАТ «Центренерго», про відновлення втраченого наказного судового провадження в цивільній справі № 224/521/14-ц - задовольнити.

Частково відновити втрачене судове провадження в цивільній справі № 224/521/14-ц, яка розглядалась Дебальцевським міським судом Донецької області, за заявою Публічного акціонерного товариства «Центренерго» в особі структурного підрозділу Вуглегорська ТЕС ПАТ «Центренерго» про видачу судового наказу про солідарне стягнення зОСОБА_1, ОСОБА_2 заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг.

Вважати встановленим зміст відновленого судового наказу Дебальцевського міського суду Донецької області від 28 березня 2014 року по справі № 224/521/14-ц (повний текст) в наступній редакції:

«

Справа № 224/521/14-ц

Номер провадження 2-н/224/238/14

СУДОВИЙ НАКАЗ

28 березня 2014 року суддя Дебальцевського міського суду Донецької області Афанасьєва Ю.О., розглянувши заяву :

Публічного акціонерного товариства « Центренерго»

місце знаходження: 03151 м. Київ, вул. Народного Ополчення,1

до:

ОСОБА_1

ОСОБА_2

місце мешкання: 84700, Донецька область, м. Світлодарськ, 22/64

про видачу судового наказу про стягнення заборгованості по комунальним послугам

На підставі викладеного, та керуючись п.5 ч.3 ст.20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. ст.3,4,8,95, п.3 ст.96, ст.98,ст.102 ЦПК України,-

НАКАЗУЮ:

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

місце мешкання: 84700, Донецька область, м. Світлодарськ, 22/64

на користь:

Публічного акціонерного товариства « Центренерго»

місце знаходження: 03151 м. Київ, вул. Народного Ополчення,1

заборгованість по комунальним послугам за період з 01.01.2012 року до 31.01.2014 року в сумі 2452,83 грн., 3% річних в сумі 153,82 грн., індекс інфляції в розмірі 12,10 грн., судовий збір в сумі 121 грн. 80 коп., а всього 2740 (дві тисячі сімсот сорок ) грн. 55 коп.

В разі заперечення проти вимог стягувача боржник має право протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву до Дебальцевського міського суду Донецької області про його скасування.

Судовий наказ набирає законної сили протягом трьох днів після закінчення строку на подання заяви боржником та за наявності даних про отримання ним копії наказу.

Суддя Дебальцевського

міського суду ОСОБА_3»

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення до апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75011207 ?

Документ № 75011207 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75011207 ?

Дата ухвалення - 20.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75011207 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 75011207 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 75011196
Наступний документ : 75011212