Ухвала суду № 74719315, 18.06.2018, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
18.06.2018
Номер справи
905/929/18
Номер документу
74719315
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

18.06.2018 Справа № 905/929/18

Господарський суд Донецької області у складі судді Г.Є. Курило,

розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Ю.ЕФ. КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС УКРАЇНА”, м. Київ

про забезпечення позову

за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Ю.ЕФ. КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС УКРАЇНА”, м. Київ

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “ВАЙНДТОРГКОМ”, м. Маріуполь

про стягнення грошових коштів у сумі 1596792,83 грн.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Ю.ЕФ. КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС УКРАЇНА”, м. Київ звернулося до господарського суду Донецької області з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “ВАЙНДТОРГКОМ”, м. Маріуполь про стягнення грошових коштів у сумі 1596792,83 грн., з яких безпідставно набуті кошти в сумі 1161300,00 грн. та проценти у сумі 435492,83 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на безпідставне отримання відповідачем грошових коштів.

Ухвалою суду від 21.05.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №905/929/18; справу №905/929/18 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження з викликом сторін.

14.06.2018 позивач, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Ю.ЕФ. КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС УКРАЇНА”, м. Київ звернувся до суду з заявою про забезпечення позову, в якій заявник просить вжити заходи по забезпеченню позову шляхом накладання арешту на майно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “ВАЙНДТОРГКОМ”, яке знаходиться за адресою: 04073, місто Київ, вул. Семена Скляренко, б. 9.

В обґрунтування своєї заяви позивач вказує на скрутне матеріальне становище відповідача, а також значну кількість справ з вимогами до відповідача, та відповідно, в разі їх задоволення, позивач буде позбавлений можливості відновити свої порушені відповідачем права та повернути свої кошти, набуті відповідачем без законних на те підстав, у зв'язку з чим, позивач вважає, що існує велика вірогідність, що відповідач намагатиметься відчужити належне йому майно, що зробить неможливим виконання рішення суду.

Розглянувши заяву позивача, суд вважає її такою, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов'язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини (ст. 137 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Стаття 74 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Частиною 4 згаданої статті передбачено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійснені учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконання обов'язків щодо доказів.

В той же час, ст. 79 Господарського процесуального кодексу України передбачає подання достатніх доказів, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

При цьому, при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається.

Заявник (позивач) має довести наявність тих обставин, на підставі яких він просить вжити заходів до забезпечення позову. Як на підставу для забезпечення даного позову позивач вказує на те, що невжиття заходів забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно відповідача, може зробити неможливим виконання рішення суду.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, предметом спору є вимоги про стягнення грошових коштів у сумі 1596792,83 грн., з яких безпідставно набуті кошти в сумі 1161300,00грн. та проценти у сумі 435492,83 грн.

З огляду на характер позовних вимог, суд дійшов висновку про відсутність безпосереднього зв'язку між предметом позову (стягнення грошових коштів) та заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно відповідача, що знаходиться за адресою: 04073, місто Київ, вул. Семена Скляренко, б. 9.

Крім того, позивачем не подано доказів, які б свідчили, що відповідач вчиняє дії щодо реалізації належного йому майна чи підготовчі дії до його реалізації, тощо.

Поряд з цим, позивачем не доведена відсутність у відповідача рахунків в банківських установах, а також відсутність у відповідача грошових коштів в розмірі, достатньому для задоволення вимог позивача в разі визнання судом його вимог обґрунтованими та задоволення позову.

Твердження позивача, що відповідач через скрутне матеріальне становище не зможе задовольнити вимоги позивача не доведено належними доказами.

Позивачем не обґрунтовано та не надано жодних доказів, які свідчили б про те, що ненакладення арешту на нерухоме майно, що належать відповідачу може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду у даній справі за умови задоволення позову. Заява ґрунтується лише на власних припущеннях.

За таких обставин, оскільки заявником не надано достатньо доказів на підтвердження того, що незабезпечення позову порушить його права та в подальшому утруднить чи зробить неможливим виконання рішення суду, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні поданої заяви.

Керуючись статтями 136, 137, 140, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю “Ю.ЕФ. КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС УКРАЇНА”, м. Київ про забезпечення позову - відмовити.

Ухвала набрала чинності з моменту її підписання 18.06.2018.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи протягом десяти днів з дня набрання ухвалою законної сили шляхом подання апеляційної скарги до Донецького апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Г.Є. Курило

Попередній документ : 74719314
Наступний документ : 74719316