Судовий наказ № 74600477, 12.06.2018, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
12.06.2018
Номер справи
910/7303/18
Номер документу
74600477
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

СУДОВИЙ НАКАЗ

м. Київ

12.06.2018Справа № 910/7303/18

Суддя Господарського суду міста Києва Котков О.В. розглянувши заяву № 062/15/1/03-2753 від 04.06.2018р. "Про видачу судового наказу" Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (м. Київ) /надалі - Заявник/ до Всеукраїнської громадської організації «Товариство рятування на водах України» (м. Київ) /далі - Боржник/ про стягнення заборгованості за договором про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду № 1632-1 від 30.10.2017 року, -

30 жовтня 2017 року між Комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація», як балансоутримувачем, Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як орендодавцем, та Всеукраїнською громадською організацією «Товариство рятування на водах України», як орендарем, було укладено договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду № 1632-1, відповідно до п.1.1. якого, орендодавець на підставі протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 03 жовтня 2017 р. № 65 (п.116 ч. ІІ) передає, а орендар приймає в оренду нерухоме майно (нежитлові приміщення), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - об'єкт оренди), яке знаходиться за адресою: вулиця Полярна, будинок № 15 літер А для розміщення громадської організації.

Відповідно до 3.1. договору, орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку вересень 2017 року:

14 грн. 09 коп. за 1 кв. м для площі 20,0 кв.м

56 грн. 38 коп. за 1 кв. м для площі 29,70 кв.м, що в цілому складає: 1956 грн. 49 коп.

Згідно з пунктом 11 рішення Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 орендна плата до 31 жовтня 2017 року, але не пізніше дати набуття чинності новою редакцією Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку вересень 2017 року:

07 грн. 04 коп. за 1 кв. м для площі 20,0 кв.м

28 грн. 19 коп. за 1 кв. м для площі 29,70 кв.м, що в цілому складає: 978 грн. 24 коп.

За умовами п. 3.1.1. договору крім орендної плати орендар сплачує компенсацію витрат підприємства за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, яка за вересень 2017 р. складає: 62 грн. 13 коп. на місяць.

Згідно з частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Частиною 1 статті 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до статті 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Викладені Заявником в заяві № 062/15/1/03-2753 від 04.06.2018р. "Про видачу судового наказу" вимоги про стягнення з Боржника боргу, який виник внаслідок порушення останнім умов договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду № 1632-1 від 30.10.2017 року в частині стягнення орендної плати в сумі 14 691,62 грн. та компенсації витрат підприємства за користування земельною ділянкою на якій розташований об'єкт оренди в сумі 1166,08 грн., не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, відповідно до ст.ст. 509, 525, 759 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України, заявлені вимоги про видачу судового наказу підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п'яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.

За п. 7 ч. 1 ст. 155 Господарського процесуального кодексу України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Керуючись ст.ст. 147-149, 151, 154, 155, 156, 159 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 509, 525, 759 Цивільного кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

НАКАЗАВ:

1. Стягнути з Всеукраїнської громадської організації «Товариство рятування на водах України» (адреса: 04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 3, кв. 256, ідентифікаційний код 00021539), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового наказу, на користь Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А, ідентифікаційний код 03366500), на будь-який рахунок, виявлений державним виконавцем під час виконання судового наказу, грошові кошти: заборгованості з орендної плати - 14 691,62 грн. (чотирнадцять тисяч шістсот дев'яносто одна гривня 62 копійки) та компенсації витрат підприємства за користування земельною ділянкою на якій розташований об'єкт оренди - 1166,08 грн. (одна тисяча сто шістдесят шість гривень 08 копійок) за договором про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду № 1632-1 від 30.10.2017 року.

2. Стягнути з Всеукраїнської громадської організації «Товариство рятування на водах України» (адреса: 04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 3, кв. 256, ідентифікаційний код 00021539), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового наказу, на користь Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А, ідентифікаційний код 03366500), на будь-який рахунок, виявлений державним виконавцем під час виконання судового наказу, грошові кошти: судовий збір - 176,20 грн. (сто сімдесят шість гривень 20 копійок).

Стягувач: Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А, ідентифікаційний код 03366500).

Боржник: Всеукраїнська громадська організація «Товариство рятування на водах України» (адреса: 04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 3, кв. 256, ідентифікаційний код 00021539).

3. Повідомити Боржника про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених Стягувачем вимог по суті.

4. Відповідно до положень ст. 157 Господарського процесуального кодексу України боржник має право протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Заява про скасування судового наказу має містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника для фізичних осіб - громадян України;

3) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;

4) наказ, що оспорюється;

5) зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача.

Заява підписується боржником або його представником.

До заяви про скасування судового наказу додаються:

1) документ, що підтверджує сплату судового збору;

2) документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником;

3) клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті.

5. Копію судового наказу, копію заяви Стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами, надіслати Боржнику.

6. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати Стягувачу.

7. Боржник та Стягувач можуть ознайомитись із змістом цього судового наказу у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1, ввівши у віконці "Справа №" номер "910/7303/18".

8. Дата набрання судовим наказом законної сили _______.

9. Строк пред'явлення судового наказу до виконання до ___(включно).

10. Дата видачі судового наказу Стягувачу ________.

Суддя Котков Олександр Васильович

УВАГА!

У відповідності до приписів ч. 3 ст. 154 Господарського процесуального кодексу України судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому Розділом ІІ цього Кодексу.

Порядок скасування судового наказу:

Боржник повинен протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до нього документів подати до господарського суду міста Києва у письмовій формі заяву про скасування судового наказу, документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником, та документ, що підтверджує сплату судового збору у розмірі 88,10 грн. за наступними реквізитами:

Отримувач коштів: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві (ГУ ДКСУ у м. Києві)

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783

Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві (ГУ ДКСУ у м. Києві)

Код банку отримувача (МФО): 820019

Рахунок отримувача: 31215206783001

Код класифікації доходів бюджету: 22030101

Призначення платежу: *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8); судовий збір, за подання до господарського суду заяви ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача) про скасування судового наказу № 910/7303/18, Господарський суд міста Києва.

Зміст відповідної заяви про скасування судового наказу повинен відповідати вимогам ст. 157 Господарського процесуального кодексу України.

У разі ненадходження до суду заяви Боржника про скасування судового наказу № 910/7303/18 протягом п'яти днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ № 910/7303/18 набере законної сили та буде вручений Стягувачу.

Суддя Котков Олександр Васильович

Попередній документ : 74600476
Наступний документ : 74600478