Рішення № 74253643, 21.05.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
21.05.2018
Номер справи
233/250/18
Номер документу
74253643
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

233 № 233/250/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м.Костянтинівка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Бєлостоцької О.В.

при секретарі Теліціній О.О.,

за участю

представника позивача -

відповідача -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костянтинівка справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2018 року до суду надійшла позовна заява ПАТ КБ «Приватбанк» до відповідача про стягнення заборгованості за кредитним договором б/н від 11 березня 2013 року в розмірі 17280 грн. 77 коп., в якій зазначено, що відповідно до договору, укладеного 11 березня 2013 року відповідач отримав від позивача кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту в розмірі 1000 гривень на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 30% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Відповідач ОСОБА_1 систематично порушував свої договірні зобов’язання, що призвело до виникнення заборгованості. Приймаючи до уваги, що позичальник неналежним чином виконував передбачені договором зобов’язання щодо повернення суми кредиту та сплати відсотків, позивач просить стягнути на його користь з відповідача ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором станом на 28 грудня 2017 року, яка складається із заборгованості за кредитом в розмірі 779 грн. 40 коп., заборгованості по процентам за користування кредитом в розмірі 12302 грн. 29 коп., заборгованості за пенею та комісією в розмірі 2900 гривень 00 копійок, фіксованої частини штрафу в розмірі 500 грн. та процентної складової штрафу в розмірі 799 грн. 08 коп., а всього 17280 грн. 77 коп., судові витрати покласти на відповідача.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, просив справу розглядати за його відсутності, проти ухвалення заочного рішення у справі не заперечував.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, про час і місце його проведення був належним чином повідомлений, відзив на позовну заяву не подав. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.ст.280, 281 ЦПК України.

З’ясувавши позицію позивача, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Судовим розглядом встановлено, що 11 березня 2013 року ОСОБА_1 було підписано анкету-заяву про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в ПриватБанку (а.с.6).

Підписавши анкету-заяву про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в Приватбанку, ОСОБА_1 погодився з Умовами та правилами надання банківських послуг (а.с.7-30).

Відповідно до цієї заяви, яка підписана позичальником та банком, відповідач погодилась з тим, що дана заява разом з Пам’яткою клієнта, Умовами і правилами надання банківських послуг, а також Тарифами складає договір про надання банківських послуг. У заяві також, зокрема, зазначено, що позичальник ознайомилась і згодна із Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами банку, які розміщені на офіційному сайті ПриватБанку www.privatbank.ua.

Відповідно до умов кредитного договору б/н від 11 березня 2013 року відповідач отримав від позивача кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 30 % на рік на залишок заборгованості.

Згідно п.п. 2.1.1.2.3, 2.1.1.2.4 Умов та правил надання банківських послуг, які є невід’ємною частиною кредитного договору, позичальник дає свою згоду на те, що кредитний ліміт встановлюється за рішенням банку, і позичальник дає право банку в будь-який момент змінити (зменшити, збільшити або анулювати) кредитний ліміт. Підписання договору є прямою у безумовною згодою позичальника відносно прийняття будь-якого розміру кредитного ліміту, що встановлюється банком.

Відповідно до п.п. 2.1.1.5.5., 2.1.1.5.6 Умов і правил надання банківських послуг позичальник зобов’язується погашати заборгованість за кредитом, відсоткам за його використання, за перевикористання платіжного ліміту, а також сплачувати комісії відповідно до визначених у договорі умов. У випадку невиконання зобов’язань за договором, за вимогою банку позичальник повинен виконати зобов’язання по поверненню кредиту, оплаті винагороди банку.

Пунктом 2.1.1.7.6 вище зазначених Умов передбачено, що при порушенні позичальником строків платежів по будь-якому з грошових зобов’язань, передбачених договором більш ніж на 30 днів позичальник зобов’язаний сплатити банку штраф у розмірі 500 грн. + 5% від суми заборгованості по кредитному ліміту з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій.

В силу ст.ст. 526, 527 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного законодавства. Боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов’язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини, позикодовець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом.

В силу ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором, або законом, зокрема: сплата неустойки.

Згідно ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов’язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки.

У відповідності до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

Відповідач ОСОБА_1 не виконав належним чином зобов’язань щодо повернення кредитних коштів, внаслідок чого утворилася заборгованість за кредитним договором, яка згідно розрахунку (а.с.4-5) станом на 28 грудня 2017 року становить 17280 грн. 77 коп., а саме: заборгованість за кредитом – 779 грн. 40 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом – 12302 грн. 29 коп., заборгованість за пенею і комісією в розмірі 2900 гривень 00 копійок а також штрафи відповідно до п. 2.1.1.7.6 кредитного договору: штраф (фіксована частина) – 500 грн., штраф (процентна складова) – 799 грн. 08 коп.

Наданий Банком розрахунок заборгованості повністю або частково не спростовано, у зв’язку з чим суд приходить до висновку, що вимоги позивача щодо стягнення із ОСОБА_1 заборгованості за кредитом в розмірі 779 грн. 40 коп. та заборгованості за нарахованими відсотками за користування кредитом в розмірі 12302грн. 29 коп. є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача заборгованості за пенею та комісією в розмірі 2900грн 00коп, фіксованої частини штрафу в розмірі 500 грн. та процентної складової штрафу в розмірі 799 грн. 08 коп., суд виходить з наступного.

14 жовтня 2014 року набрав чинності ОСОБА_2 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», відповідно до ст. 2 якого забороняється на час проведення антитерористичної операції нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобовязань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція. Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.

У п. 5 ст. 11 Прикінцевих та перехідних положень вище зазначеного Закону передбачено, що Кабінет Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування цього Закону зобов’язаний, зокрема: затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14.04.2014 року №405/2014, у період із 14 квітня 2014 року до її закінчення.

На виконання цього Закону 30.10.2014 року Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № 1053-р, яким було затверджено Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція. Згідно з п. 15 ч. 1 цього Розпорядження м. Костянтинівка (Костянтинівська міська рада) Донецької області, де зареєстрований відповідач, входить до переліку населених пунктів, на території яких здійснюється антитерористична операція.

Проте 05.11.2014 року Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № 1079-р про зупинення дії Розпорядження від 30.10.2014 року № 1053-р, яке в подальшому постановою окружного адміністративного суду м. Києва від 09.02.2015 року було визнано нечинним (справа № 826/18330/14).

Згідно ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» район проведення антитерористичної операції – це визначені керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості або акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення та території чи акваторії, що прилягають до них і в межах яких проводиться зазначена операція.

За наказом керівника Антитерористичного центру при СБУ від 07.10.2014 року № 33/6/а «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення» районами проведення АТО визначені всі населені пункти Донецької та Луганської області (без виключень).

Розпорядженням КМУ від 02.12.2015 року № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визначення такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, і до цього переліку включено м. Костянтинівка Донецької області.

Судовим розглядом встановлено, що відповідно до даних паспорту відповідач ОСОБА_1 значиться зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.31-32), тому в даному випадку слід застосувати положення Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

З розрахунку, наданого позивачем, вбачається, що станом на 28 грудня 2017 року існує заборгованість відповідача за кредитом, яка складається з основного боргу, процентів, пені та штрафів у відповідному розмірі.

При цьому, з розрахунку пені та комісії вбачається, що період її нарахування визначений з 31 липня 2015 року по 28 грудня 2017 року. Враховуючи такий період нарахування, банк зобов’язаний скасувати відповідачці пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитним договором, починаючи з 14.04.2014 року. Таким чином, зважаючи, що період нарахування пені та комісії відповідачу мав місце вже після 14 квітня 2014 року, тобто лише під час проведення АТО, позовні вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» в частині стягнення з відповідача заборгованості за пенею та комісією в сумі 2900 грн. 00 коп. задоволенню не підлягають.

Що стосується штрафів в розмірі 500 грн. та 799 грн. 08 коп., нарахованих відповідно до пункту 2.1.1.7.6. Умов і Правил надання банківських послуг, суд вважає, позовні вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» в цій частині також не підлягають задоволенню, оскільки, як вбачається з матеріалів справи, штрафи (фіксована частина та процентна складова) нараховані станом на 30 вересня 2017 року, тобто у період дії Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

На підставі викладеного, враховуючи, що ОСОБА_1 не виконав належним чином зобов’язань, передбачених кредитним договором б/н від 11 березня 2013 року, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість, що утворилась станом на 28 грудня 2017 року в загальному розмірі 13081 грн. 69 коп., яка складається із: заборгованості за кредитом в розмірі 779 грн. 40 коп., заборгованості по процентам за користування кредитом в розмірі 12302 грн. 29коп., задовольнивши вимоги позивача саме в цій частині.

ОСОБА_2 України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», суд приходить до висновку, що пеня та комісія в розмірі 2900 грн. 00 коп та штрафи в розмірі 500 грн. (фіксована частина) і 799грн. 08 коп. (процентна складова), позивачем нараховані безпідставно в порушення вимог зазначеного Закону, а тому в цій частині позовних вимог необхідно відмовити.

Відповідно ст. 141 ЦПК України витрати, пов*язані зі сплатою позивачем судового збору слід покласти на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 526, 527, 599, 612, 1048, 1054 ЦК України, ст. ст. 4,19,259,263, 264, 265, 280-282 ЦПК України , -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, ідентифікаційний код 14360570) до ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1) про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити частково.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» заборгованість за кредитним договором б/н від 11 березня 2013 року станом на 28 грудня 2017 року в сумі 13081 (тринадцять тисяч вісімдесят одна) гривня 69 копійок, яка складається із:

-заборгованості за кредитом в розмірі 779 грн. 40 коп.,

- заборгованості по процентам за користування кредитом в розмірі 12302 грн. 29коп.

В задоволенні іншої частини позовних вимог – відмовити.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» витрати, пов’язані зі сплатою судового збору в розмірі 1333 (одна тисяча триста тридцять три) гривні 83 копійки.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Повний текст рішення по справі виготовлений 24 травня 2018 року.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 74253643 ?

Документ № 74253643 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 74253643 ?

Дата ухвалення - 21.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74253643 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 74253643 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 74253637
Наступний документ : 74253657