Рішення № 73954252, 24.04.2018, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
24.04.2018
Номер справи
910/22958/17
Номер документу
73954252
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

24.04.2018Справа № 910/22958/17

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтер Газ», 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Газ Банк»простягнення 193072,81 грн Суддя Смирнова Ю.М.

Секретар судового засідання Багнюк І.І.

Представники учасників справи:

від позивачаБєлінгіо В.О. - представник від відповідача - 1 не з'явився; від відповідача - 2 не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтер Газ» (відповідача-1) 12257,54 грн пені, 20% збитків за несвоєчасне виконання зобов'язання у розмірі 32158,00 грн, 26% річних за користування чужими грошовими коштами у розмірі 16666,04 грн, 3% річних за несвоєчасне виконання зобов'язань у розмірі 677,64 грн, інфляційних втрат у розмірі 3215,80 грн; а також стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Газ Банк» (відповідача-2) 118649,67 грн основного боргу, 5291,72 грн пені, 1258,40 грн 3% річних та 2898,00 грн інфляційних втрат (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог, поданої 21.02.2018).

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачами умов договору поставки скрапленого газу № 2206-1 від 22.06.2017 в частині здійснення розрахунків за поставлений товар.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2018 відкрито провадження у справі №910/22958/17, підготовче засідання у справі призначено на 21.02.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2018 відкладено підготовче засідання на 07.03.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 21.03.2018.

В судових засіданнях 21.03.2018 та 16.04.2018 оголошувалась перерва до 16.04.20.18 та 24.04.2018 відповідно.

Представник позивача в судове засідання з'явився, позов підтримав.

Відповідачі повноважних представників в судове засідання не направили, відзивів на позов не надали.

У відповідності до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

В судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

22.06.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альтер Газ» (покупець) було укладено договір поставки скрапленого газу №2206-1 (надалі - Договір).

Відповідно до п. 2.1 Договору постачальник зобов'язується поставити покупцеві в погоджені строки скраплений вуглеводневий газ (далі - товар) узгодженими партіями, а покупець зобов'язується їх оплатити і прийняти в кількості згідно з поданими заявками, які погоджені з постачальником.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюються сторонами за погодженням в залежності від базису поставки або у додатках до цього договору, або у підтверджених постачальником заявках покупця (по формі додатку №1 до цього договору) та вказуються у розрахункових та відвантажувальних документах (рахунка-фактурах, видаткових накладних тощо) на товар. Підтвердженням заявки на партію товару з боку постачальника вважається виставлення ним рахунку на зазначений у заявці товар або укладення постачальником відповідного додатку на поставку партії товару, зазначеного у заявці (п. 2.2 Договору).

Згідно з п.п. 2.3 - 2.5 Договору товар за цим договором поставляється партіями. Одиниця виміру кількості товару, що поставляється за даним договором, визначається в додатках або у підтверджених постачальником заявках. Вартість кожної окремої партії товару визначається сторонами у відповідних додатках на кожну окрему партію товару або у підтверджених постачальником заявках та рахунках. Загальна вартість товару (ціна цього Договору) за цим Договором визначається як сумарна вартість партій товару згідно всіх додатків до нього або видаткових накладних.

Відповідно до п. 7.1 Договору ціна партії товару погоджується з покупцем на підставі заявки останнього і відображається у додатку до Договору та/або у відповідному рахунку-фактурі.

Пунктами 7.2 - 7.3 Договору визначено, що підставою для перерахування попередньої оплати за товар є підписаний сторонами додаток до Договору та/або рахунок-фактура на відповідну партію товару. Перерахування коштів покупець зобов'язаний здійснити протягом 3-х банківських днів з моменту підписання сторонами відповідного додатку на партію товару, якщо інший термін для оплати конкретної партії товару письмово не встановлено сторонами.

Згідно з п. 7.7 Договору у разі, якщо постачальник здійснить поставку партії товару без отримання 100% передоплати такої партії покупцем, останній, з дня отримання партії товару, зобов'язаний протягом 2-х банківських днів здійснити оплату такої партії, відлік яких починається з наступного дня після отримання товару.

Оплата товару здійснюється покупцем шляхом перерахування грошових коштів на один з поточних банківських рахунків постачальника, зазначених в реквізитах постачальника у розділі 12 цього Договору, із зазначенням у платіжному документі номера, дати даного договору, а також відповідного додатку та/або рахунку-фактури на партію поставки товару.

За правовою природою укладений між позивачем та відповідачем-1 Договір №2206-1 від 22.06.2017 є договором поставки.

Згідно ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ч.1 ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно зі ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За приписами ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно зі ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

З матеріалів справи вбачається, що 30.07.2017 в рамках Договору між позивачем та відповідачем-1 укладено додаткову угоду №12, згідно з якою постачальник зобов'язався протягом 1 календарного дня від дати підписання даної угоди поставити покупцю газ скраплений пропан-бутан у кількості 3406,00 кг на загальну суму 63678,58 грн, в тому числі ПДВ - 10613,10 грн, а покупець зобов'язався здійснити оплату в розмірі 100% загальної вартості товару протягом 3 банківських днів з моменту відвантаження товару.

Обумовлений Додатковою угодою №12 товар був поставлений покупцю 30.07.2017, що підтверджується товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) №АЕТ170730/002 від 30.07.2017.

08.08.2017 між позивачем та відповідачем-1 укладено Додаткову угоду №15 до Договору, згідно з якою постачальник зобов'язався протягом 1 календарного дня від дати підписання даної угоди поставити на користь покупця газ скраплений СПБТ у кількості 3,838 т на загальну суму 72720,02 грн, в тому числі ПДВ - 12120,00 грн, а покупець зобов'язався здійснити оплату в розмірі 100% загальної вартості товару протягом 3 банківських днів з моменту відвантаження товару.

Обумовлений Додатковою угодою №15 товар був поставлений покупцю 08.08.2017, що підтверджується товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) №АЕТ170808/018 від 08.08.2017.

10.08.2017 між позивачем та відповідачем-1 укладено Додаткову угоду №16 до Договору, згідно з якою постачальник зобов'язався протягом 1 календарного дня від дати підписання даної угоди поставити на користь покупця газ скраплений СПБТ у кількості 6,510 т на загальну суму 133920,02 грн, в тому числі ПДВ - 22320,00 грн, а покупець зобов'язався здійснити оплату в розмірі 100% загальної вартості товару протягом 3 банківських днів з моменту відвантаження товару.

Обумовлений Додатковою угодою №16 товар був поставлений покупцю 10.08.2017, що підтверджується товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) №АЕТ170810/022 від 10.08.2017.

Отже, матеріалами справи підтверджується, що на виконання умов Договору та Додаткових угод №№12, 15, 16 до нього позивачем поставлено відповідачу-1 товар на загальну суму 270318,62 грн.

Проте, відповідачем-1 своїх зобов'язань з оплати поставленого згідно Додаткових угод №№12, 15, 16 товару належним чином виконано не було, внаслідок чого у відповідача-1 перед позивачем утворилась заборгованість, розмір якої станом на 02.10.2017 становив 163768,67 грн.

02.10.2017 між позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» (кредитор), відповідачем-2 - Товариством з обмеженою відповідальністю «Євро Газ Банк» (новий боржник) та відповідачем-1 - Товариством з обмеженою відповідальністю «Альтер Газ» (первісний боржник) було укладено договір про переведення боргу та виконання зобов'язань (надалі - Договір про переведення боргу).

Відповідно до п. 2 Договору про переведення боргу первісний боржник переводить на нового боржника, а новий боржник приймає борг (грошове зобов'язання) у повному розмірі, що виникло на підставі основного договору (Договору №2206-1 від 22.06.2017) та станом на 02.10.2017 становить 169060,40 грн. Строк виконання грошового зобов'язання в сумі 169060,40 грн визнається таким, що наступив у відповідності до умов укладеного основного договору. Тобто, новий боржник зобов'язується виконати грошове зобов'язання, а саме: за цим договором боржник зобов'язується сплатити борг у зазначеному розмірі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок кредитора упродовж 14 календарних днів з моменту укладення цього договору.

Відповідно до ст. 520 Цивільного кодексу України боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

У п. 3 Договору про переведення боргу зазначено, що кредитор не заперечує проти заміни первісного боржника новим боржником по основному договору і, підписуючи зі своєї сторони цей договір, дає свою згоду на відповідне переведення боргу в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Як пояснив позивач, до складу вказаної в п.2 Договору про переведення боргу суми (169060,40 грн) включено суму основної заборгованості за Договором №2206-1 від 22.06.2017 та Додаткових угод до нього №№12, 15, 16 у розмірі 163768,67 грн та суму пені у розмірі 5291,73 грн.

Таким чином, в результаті укладення між сторонами Договору про переведення боргу та виконання зобов'язань від 02.10.2017, відбулася заміна боржника у зобов'язанні щодо оплати товару, поставленого на підставі Договору та Додаткових угод до нього №№12, 15, 16.

Розмір невиконаного грошового зобов'язання покупця щодо оплати відповідного товару станом на момент укладення Договору про переведення боргу становив 163768,67 грн.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем-2 як новим боржником зобов'язань щодо оплати наведеної суми заборгованості виконано не було, натомість первісним боржником частково сплачену суму заборгованості - у розмірі 45119,00 грн. Доказів оплати решти заборгованості - у розмірі 118649,67 грн ані відповідачем-1, ані відповідачем-2 не надано.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується та відповідачами належними та допустимими доказами не спростовано, що станом на момент розгляду справи заборгованість відповідача-2 перед позивачем за товар, поставлений на підставі Додаткових угод №№12, 15, 16 до Договору становить 118649,67 грн.

Враховуючи викладене, вимоги позивача про стягнення з відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Газ Банк» основної заборгованості у розмірі 118649,67 грн є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Крім основного боргу, за прострочення виконання відповідачами грошового зобов'язання позивач просить стягнути:

- з відповідача-1 - 12257,54 грн пені, 20% збитків за несвоєчасне виконання зобов'язання у розмірі 32158,00 грн, 26% річних за користування чужими грошовими коштами у розмірі 16666,04 грн, 3% річних за несвоєчасне виконання зобов'язань у розмірі 677,64 грн, інфляційні втрати у розмірі 3215,80 грн;

- з відповідача-2 - пеню у розмірі 5291,72 грн (за період прострочення по 28.09.2017, сплата якої обумовлена у Договорі про переведення боргу), а також 1258,40 грн 3% річних та 2898,00 грн інфляційних втрат, нарахованих за період прострочення з 17.10.2017 по 20.02.2018.

Судом встановлено, що відповідачі у встановлений Договором та Договором про переведення боргу строк свого обов'язку по перерахуванню коштів належним чином не виконували, допускаючи прострочення виконання грошових зобов'язань, тому дії відповідачів є порушенням договірних зобов'язань (ст. 610 Цивільного кодексу України), і вони вважаються такими, що прострочили (ст. 612 Цивільного кодексу України).

Пунктом 8.4 Договору встановлено, що у разі невиконання покупцем своїх грошових зобов'язань, покупець зобов'язаний сплатити постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, коли сталося порушення, від несплаченої суми за кожен день прострочення з моменту поставки товару.

За приписами п. 8.5 Договору покупець відшкодовує збитки, які завдані постачальнику внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх грошових зобов'язань. При порушенні покупцем своїх грошових зобов'язань більш ніж на 30 календарних днів, він зобов'язаний відшкодувати постачальнику нанесені таким чином збитки у розмірі 20% від невиконаного зобов'язання. У покупця виникає зобов'язання відшкодувати збитки на 31 день з дня порушення своїх грошових зобов'язань.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Крім того, згідно зі ст. 536 Цивільного кодексу України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 3 ст. 692 Цивільного кодексу України у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

У п. 8.6 Договору сторони погодили, що за невиконання покупцем своїх грошових зобов'язань, у постачальника виникає право нарахувати відсотки за користування чужими грошовими коштами в розмірі 26 % річних від суми невиконаного покупцем грошового зобов'язання.

Таким чином, умовами п. 8.6 Договору передбачено право позивача (продавця) у випадку прострочення покупцем щодо сплати вартості товару на нарахування 26% річних як процентів за користування чужими грошовими коштами на суму заборгованості покупця за весь період користування ним грошовими коштами, які належать до сплати постачальнику, починаючи з дати одержання товару.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи встановлення судом факту прострочення виконання відповідачем-1 грошового зобов'язання щодо оплати поставленого товару на підставі Додаткових угод №№ 12, 15, 16, у період, що перевищує 30 календарних днів, зважаючи на укладення між сторонами Договору переведення боргу від 02.10.2018, суд дійшов висновку, що з відповідача-1 на користь позивача підлягає стягненню пеня у розмірі 330,39 грн, 20% збитків у розмірі 32158,00 грн, 26% відсотків річних у розмірі 5853,85 грн, 3% річних у розмірі 677,64 грн та інфляційні втрати у розмірі 3215,80 грн, нараховані за період прострочення, що обмежується 02.10.2017 (дата укладення Договору про переведення боргу).

Оскільки з моменту укладення Договору про переведення боргу відповідач-1 не є стороною (боржником) у зобов'язанні щодо оплати товару, поставленого згідно Додаткових угод №№ 12, 15, 16 до Договору, підстави для стягнення з нього штрафних санкцій, 3% річних, інфляційних втрат та відсотків за користування чужими грошовими коштами після 02.10.2017 - відсутні, а тому в цій частині вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтер Газ» задоволенню не підлягають.

Вимоги позивача про стягнення з відповідача-2 пені у розмірі 5291,72 грн (за період прострочення по 28.09.2017, сплата якої обумовлена у Договорі про переведення боргу), 3% річних у розмірі 1258,40 грн та інфляційних втрат у розмірі 2898,00 грн, нарахованих за період прострочення з 17.10.2017 по 20.02.2018, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню за розрахунком позивача, перевіреним судом.

У відповідності до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 129, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтер Газ» задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтер Газ» (03039, м.Київ, провулок Руслана Лужевського, будинок 14, корпус 5, офіс 5, ідентифікаційний код 41058130) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» (01015, м.Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 13, корпус б, офіс 33, ідентифікаційний код 38489035) пеню у розмірі 330 (триста тридцять) грн 39 коп., 20% збитків у розмірі 32158 (тридцять дві тисячі сто п'ятдесят вісім) грн 00 коп., 26% відсотків річних у розмірі 5853 (п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три) грн 85 коп., 3% річних у розмірі 677 (шістсот сімдесят сім) грн 64 коп., інфляційні втрати у розмірі 3215 (три тисячі двісті п'ятнадцять) грн 80 коп. та судовий збір у розмірі 633 (шістсот тридцять три) грн 46 коп.

3. В іншій частині позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтер Газ» відмовити.

4. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Газ Банк» задовольнити повністю.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Газ Банк» (01014, м.Київ, провулок Бастіонний, будинок 9, ідентифікаційний код 40861346) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Енерго Трейд» (01015, м.Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 13, корпус б, офіс 33, ідентифікаційний код 38489035) основний борг у розмірі 118649 (сто вісімнадцять тисяч шістсот сорок дев'ять) грн 67 коп., пеню у розмірі 5291 (п'ять тисяч двісті дев'яносто одна) грн 72 коп., 3% річних у розмірі 1258 (одна тисяча двісті п'ятдесят вісім) грн 40 коп., інфляційні втрати у розмірі 2898 (дві тисячі вісімсот дев'яносто вісім) грн 00 коп. та судовий збір у розмірі 1921 (одна тисяча дев'ятсот двадцять одна) грн 47 коп.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення, відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення. При цьому, згідно з п.п.17.5 п. 17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення складено: 14.05.2018.

Суддя Ю.М. Смирнова

Попередній документ : 73954251
Наступний документ : 73954253