Рішення № 73786464, 03.05.2018, Дергачівський районний суд Харківської області

Дата ухвалення
03.05.2018
Номер справи
619/202/18
Номер документу
73786464
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

справа №619/202/18

провадження №2/619/427/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

в складі: головуючого - судді Калиновської Л.В.,

за участю секретаря судового засідання - Суржкової В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Дергачі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Садівничого товариства «Текстильник - 2» про визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2018 року позивач звернувся до Дергачівського районного суду Харківської області з позовом до Садівничого товариства «Текстильник - 2», в якому просить визнати дії Голови правління СТ «Текстильник - 2», в частині відмови надання запитуваних документів позивачу неправомірними та зобов'язати СТ «Текстильник - 2» надати документи необхідні для приватизації земельної ділянки НОМЕР_1, а саме: державний акт на право користування землею СТ «Текстильник - 2», довідку про статус СТ «Текстильник - 2», виписку з ЄДРПОУ СТ «Текстильник - 2», або свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку про те, що позивач є членом СТ «Текстильник - 2», викопіювання з генерального плану СТ «Текстильник - 2», земельної ділянки позивача НОМЕР_1, статут СТ «Текстильник - 2», а також стягнути з відповідача моральну шкоду в розмірі 1000 гривень.

В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_1 зазначив, що він є членом СТ «Текстильник - 2» та за ним закріплена земельна ділянка НОМЕР_1, а тому він має право на приватизацію своєї земельної ділянки, але починаючи з квітня 2017 року на усні та письмові звернення відповідач безпідставно не надає необхідних йому документів. Садівниче товариство «Текстильник - 2», зареєстроване 16.11.1992, про що зроблено запис в державному реєстрі юридичних осіб, дата запису: 24.09.2012, номер запису: 1 456 176 0000 021770, головою правління якого є ОСОБА_2, згідно з даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, громадських формувань з 25.08.2014 року. У своїй діяльності Садівничі товариства керуються Статутом та ЗУ «Про громадські об'єднання». Проте, на думку позивача в СТ «Текстильник - 2» права членів товариства порушуються.

Також позивач зазначає, що протиправною поведінкою відповідача йому було заподіяно моральну шкоду, яка полягає у душевних стражданнях, яких він зазнав у зв'язку із неможливістю провести приватизацію садової ділянки, яку він оцінює в 1000 грн.

В судовому засіданні позивач разом із представником ОСОБА_3 підтримали позовні вимоги в повному обсязі, просили суд їх задовольнити з підстав наведених вище.

Відповідач в особі голови правління СТ «Текстильник - 2» ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти позову та просив відмовити у його задоволенні в повному обсязі, в зв'язку з його необґрунтованістю.

Всебічно, повно, об'єктивно та безпосередньо дослідивши наявні у справі докази, з'ясувавши обставини на які посилалися сторони, як на підставу своїх вимог та заперечень, оцінивши ці докази в сукупності, суд приходить до висновку, про часткове задоволення позову, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно частини 1, 3 статті 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Так, відповідно до наданих доказів судом встановлено та досліджено, що ОСОБА_1 09.07.2017 року здійснював членські внески у розмірі 104.00 грн. та відповідно наданої копії членської книжки садівника НОМЕР_1 СТ «Текстильник-2» від 09 липня 2017 року, користується земельною ділянкою НОМЕР_1.

Крім того, до матеріалів справи відповідачем надано протокол №2 зборів уповноважених членів садівничого товариства «Текстильник -2» від 10.09.2017 року, відповідно до якого прийнято рішення «питання членства ОСОБА_1 розглянути на наступних зборах, після надання ним підтверджуючих документів». При цьому суд зазначає, що відповідачем не надано до суду підтверджуючих доказів, коли саме ОСОБА_1 був позбавлений право бути членом СТ «Текстильник -2» .

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно із ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Статтею 14 Конституції України передбачено, що право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Відповідно до ст.152 ЗК України держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю.

Крім того в частині 1 статті 153 ЗК України зазначено, що власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.

За положенням частини 1 статті 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Відповідно до частини 1, 6 статті 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків встановлених цим кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Так, в матеріалах справи мається копія статуту СТ «Текстильник - 2», згідно п. 3.7 членство у Товаристві припиняється у разі: добровільного виходу з нього; виключення зі складу членів товариства; смерті члена Товариства. Рішення щодо виключення з членів товариства обговорюється на засіданні правління Товариства з наступним затвердженням загальними зборами.

Згідно п. 3.4.3. вказаного статуту «член Товариства має право приватизувати свою земельну ділянку».

Що стосується вимоги позивача про відшкодування моральної шкоди в розмірі 1000 грн., завданої діями відповідача, то дана вимога є такою що не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно п.3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року №4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Також в п.5 даної постанови, вказано, що обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні.

Так, позивачем, обґрунтовуючи понесені ним душевні страждання внаслідок незаконних дій відповідача не надано суду належних та допустимих доказів, які б підтвердили причинний зв'язок між його моральним стражданням та діями відповідача.

Що стосується вимоги позивача про зобов'язання надати: державний акт на право користування землею СТ «Текстильник - 2»; довідку про статус СТ «Текстильник - 2»; виписку з ЄДРПОУ СТ «Текстильник - 2» та свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; викопіювання з генерального плану СТ «Текстильник - 2» земельної ділянки НОМЕР_1; статут СТ «Текстильник - 2», суд зазначає, що долучені позивачем та представником відповідача до матеріалів судової справи документи підтверджують законність вимоги ОСОБА_1 надати йому зазначені документи для приватизації його ділянки.

Крім того, стосовно вимоги щодо зобов'язання надати довідку про те, що ОСОБА_1 є членом СТ «Текстильник - 2», суд вважає її такою, що не підлягає задоволенню, оскільки даний факт в судовому засіданні підтверджений з наданням копії членської книжки садівника НОМЕР_1 виданої на його ім'я, відповідно до якої ОСОБА_1 був зарахований до членів товариства та за ним закріплена земельна ділянка НОМЕР_1.

Що ж стосується розглянутого питання стосовно визнання бездіяльності голови правління ОСОБА_2, в частинні відмови у наданні запитуваних документів , то дані доводи не найшли свого підтвердження та відповідачем надано копію відповіді від 15.02.2018 року для спростування.

Суд, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, прийшов до висновку, що позов ОСОБА_1 до Садівничого товариства «Текстильник - 2» підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 4, 5, 13, 76-81, 263, 265, 268, 279 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Зобов'язати СТ «Текстильник-2» надати ОСОБА_1 документи необхідні для приватизації земельної ділянки НОМЕР_1:

-державний акт на право користування землею СТ «Текстильник-2»,

-довідку про статус СТ «Текстильник-2»,

-виписку з ЄДРПОУ СТ «Текстильник-2» та свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи,

-викопіювання з генерального плану СТ «Текстильник-2» земельної ділянки НОМЕР_1,

-статус СТ «Текстильник-2».

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Рішення може бути оскаржено в Апеляційний суд Харківської області через Дергачівський районний суд Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя Л. В. Калиновська

Попередній документ : 73786453
Наступний документ : 73786915