Ухвала суду № 73657148, 25.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.04.2018
Номер справи
757/1821/18-к
Номер документу
73657148
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1821/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі - Ярошенко В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2017 року було задоволено клопотання у кримінальному провадженні № 42017000000003092 та, серед інших суб'єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 26003052638710, № 26045052601125, №26043052605219, № 26009052630983, № 26005052624476, (українська гривня, долар США, євро), що відкриті ТОВ «НТП «Агрософт» (код ЄДРПОУ 21536348) в ПАТ КБ "Приват банк" (МФО 305299), та заборонено службовим особам та працівникам товариства, їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Вказує, що висновки слідчого судді про наявність підстав для арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «НТП «Агрософт» не відповідають фактичним обставинам справи та не ґрунтуються на положеннях КПК України. Зазначає, що підозра службовим особам ТОВ «НТП «Агрософт» не пред'явлена, а кошти, які містяться на арештованих рахунках, отримані товариством в результаті здійснення правомірної господарської діяльності. Окремо також звертає увагу на те, що в клопотанні прокурора не наведено обґрунтування та не надано належних доказів відповідності грошових коштів на рахунках ТОВ «НТП «Агрософт» критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та не доведено підстав для застосування до товариства заходів кримінально-правового характеру. Вважає, з огляду на ст. 170 КПК України, що арешт було накладено необґрунтовано та безпідставно, а вжитий захід кримінального провадження перешкоджає правомірній діяльності товариства, спричиняє збитки та позбавляє підприємство в подальшому сплачувати податки. За таких обставин просить скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, разом із забороною їх використання чи відчуження.

У судове засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 не з'явився, повідомлявся про день, місце і час розгляду клопотання, будь-яких заяв, щодо неможливості розгляду клопотання за його відсутності, до суду не надав.

Прокурор, за клопотанням якого накладався арешт, чи інша уповноважена особа органу досудового розслідування, у судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином, про причини неявки суд не повідомили, заяви або клопотання, письмові заперечення до суду не подавалися.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2017 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Паршутіна Андрія Борисовича та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 26058052618514, №26005052619210, № 26004052615668, № 26051052615116, № 26008052641111, №26053052625375, №26004056224099, № 26009052644924, № 26044052605285, № 26055052628110, №26003056120264, № 26009056129861, № 26002056124294, №26006056229092, №26050056205169, № 26008053733310, № 26003052638710, № 26045052601125, №26043052605219, № 26009052630983, № 26005052624476, № 26049052702873, .№26055052721064, № 26008052741262, № 26009052917097, №26053052907945 (українська гривня, долар США, євро), що відкриті ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «Сантірайз» (код ЄДРПОУ 40877749), ТОВ «Терра Стіл» (код ЄДРПОУ 40391790), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Мегаспецторг» (код ЄДРПОУ 38502134), ТОВ «НТП Агрософт» (код ЄДРПОУ 21536348), ТОВ «Агенство ОК Інтернет» (код ЄДРПОУ 39442244), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438) в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та заборонено службовим особам та працівникам товариства, їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При накладенні арешту на вказаний автомобіль, слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів.

За вимогами ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, ІНФОРМАЦІЯ_1 не довів, як того вимагає ч.2 ст.174 КПК України, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано, оскільки постановою слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. від 29.11.2017 року грошові кошти, які знаходяться, зокрема, на відкритих в ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299) для ТОВ «НТП Агрософт» рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42017000000003092, іншого судом не встановлено.

Слідчий суддя враховує ту обставину, що майно, яке може мати ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 на відсутність підстав для накладення арешту у зв'язку із тим, що вона не має ніякого відношення до вчинення кримінального правопорушення, а тому, не є належним суб'єктом застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження, а це, в свою чергу, не суперечить абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України. Крім того, до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Завдання суду полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна, тобто закон не вимагає щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в обранні того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, ІНФОРМАЦІЯ_1 не надано та слідчим суддею не встановлено.

Також слідчий суддя враховує те, що апеляційною інстанцією надано оцінку дотримання вимог закону при постановлені ухвали про арешт майна та ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 07.02.2018 року залишено без змін ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2017 року, оскільки слідчий суддя при розгляді клопотання правомірно наклав арешт на грошові кошти вказаного підприємства, а доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду.

Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з викладеного, враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває, слідчий суддя, приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту не містить належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти на теперішній час відпала або арешт накладено необґрунтовано, а тому відмовляє в задоволенні поданого клопотання.

За таких обставин, керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І.Смик

Часті запитання

Який тип судового документу № 73657148 ?

Документ № 73657148 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73657148 ?

Дата ухвалення - 25.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73657148 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73657148 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 73657142
Наступний документ : 73657149