Рішення № 73606742, 23.04.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
23.04.2018
Номер справи
233/397/18
Номер документу
73606742
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

233 № 233/397/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Мартиненко В. С.

за участю секретаря Ліман С.М.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в м. Костянтинівка цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

ПАТ КБ «Приватбанк» звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № б/н від 28.12.2012 року в загальному розмірі 117000,00 грн. та судових витрат у розмірі 1762,00 грн. В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначив, що 28.12.2012 р. між ним та відповідачем по справі було укладено кредитний договір шляхом підписання заяви приєднання, який складається із самої заяви та, запропонованих ПАТ КБ «Приватбанк», «Умов та правил надання банківських послуг», «Правил користування платіжною карткою», затверджених наказом №СП-2010-256 від 06.03.2010 року та «Тарифів Банку», які викладені на банківському сайті.

ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 20000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі, встановленому «Тарифами Банку», що діють на дату нарахування та викладені на банківському сайті, з розрахунку 360 календарних днів на рік відповідно до п.2.1.1.12.6 кредитного договору.

Відповідач кредитні зобов'язання не виконує, у зв'язку з чим станом на 31.12.2017 р. утворилася заборгованість в сумі 117000,00 грн., а саме: заборгованість за кредитом – 19358,24 грн., заборгованість за процентами за користування кредитом – 97641,76 грн.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи належним чином, надав до суду клопотання про розгляд справи за відсутності представника позивача та не заперечував проти заочного розгляду справи.

Відповідач в судове засідання не з’явився, про час і місце його проведення був повідомлений належним чином в порядку ч. 4, п. 4 ч. 8 ст. 128, ч. 4 ст. 130 ЦПК України, причини неявки не повідомив.

Ухвалою Костянтинівського мiськрайонного суду Донецької області від 23.04.2018 року постановлено провести заочний розгляд зазначеної справи.

З’ясувавши обставини справи, дослідивши докази, подані на їх підтвердження, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що відповідач у справі 28.12.2012 р. приєднався до Умов і Правил надання банківських послуг ПАТ КБ “ПриватБанк”, ознайомившись з ними та підписавши відповідну заяву. Таким чином між сторонами було укладено кредитний договір №б/н від 28.12.2012 року на умовах, викладених у витягу з тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна GOLD», згідно з якою відповідач отримав кредит у вигляді поновлюваної кредитної лінії з базовою процентною ставкою – 2,5 % на місяць, нараховується на залишок заборгованості із розрахунку 360 днів на рік; розмір щомісячних платежів (що включають плату за користування кредитними коштами у звітному періоді -7 % від заборгованості, однак не менше 50 грн. та не більше залишку заборгованості, щомісячна комісія за обслуговування 20 грн., пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів 0,233 % від суми загальної заборгованості (нараховується за кожний день прострочення кредиту) +50 грн. при кожному виникненні прострочення за кредитом або відсотками на суму 100 грн; пеня 0,233 % від суми загальної заборгованості (нараховується за кожний день прострочення кредиту +100 грн. при кожному виникненні прострочення за кредитом або відсотками на суму від 100 грн. другий місяць поспіль і більше)

З 01.04.2013 року змінено процентну ставку по кредитній карті «Універсальна GOLD» та складає 2,3 % на місяць, що нараховується на залишок заборгованості, за витратами здійсненими з 01.09.2014 р. – 2,7%, з 01.04.2015 р. – 3,5%.

Позивач свої зобов’язання за договором виконав у повному обсязі, а саме надав відповідачу кредит у розмірі, встановленому договором, що стороною відповідача не спростовано.

Щодо зміни кредитного ліміту банк керується п.2.1.1.2.3, п.2.1.1.2.4 Умов та Правил надання банківських послуг, де зазначено, що клієнт дає згоду, що кредитний ліміт встановлюється за рішенням банку, і клієнт дає право банку в будь-який момент змінити (зменшити або збільшити) кредитний ліміт.

У відповідності до п.2.1.1.12.6 Умов і Правил надання банківських послуг позивач нараховує відсотки за користування кредитом та овердрафтом в розмірі, встановленому Тарифами Банку з розрахунку 360 календарних днів на рік.

Пунктом 1.1.3.2.3 передбачено право Банку змінювати Тарифи, а також інші умови обслуговування рахунків. При цьому Банк, за виключенням випадків зміни розміру наданого Кредиту (кредитного ліміту), зобов’язаний за 7 днів до введення змін проінформувати Клієнта, а саме у виписці по Картрахунку відповідно до п. 1.1.3.1.9 вказаного договору, відповідно до якого Банк зобов’язаний не рідше одного разу на місяць способом, вказаним в Заяві, надавати Володільцю витяги про стан Картрахунків та про виконанні за попередній місяць операції по Картрахункам.

Відповідно до п.2.1.1.5.5. Умов та Правил надання банківських послуг позичальник зобов’язується погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ст.ст.526,527,530 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Відповідно до ч.1 ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно зі статтею 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.610 ЦК України порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.611 ЦК України у разі порушення зобов’язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

В порушення умов кредитного договору відповідач кредитні зобов'язання за Договором не виконав, у зв'язку з чим станом на 31.12.2017 р. позивачем нарахована заборгованість в розмірі 117000,00 грн., яка складається з:

- 19358,24 грн. – заборгованість за кредитом,

- 97641,76 грн. – заборгованість за процентами за користування кредитом.

Суд, вирішуючи питання обґрунтованості вимог за наведеним розрахунком, виходить з того, що відповідачем зазначений розрахунок не спростовано.

Підсумовуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ПАТ КБ «ПриватБанк» підлягають задоволенню в повному обсязі. Отже з ОСОБА_1 на користь позивача підлягає стягненню заборгованість за кредитним договором № б/н від 28.12.2012 року, яка станом на 31 грудня 2017 року включає: 19358 грн. 24 коп. - заборгованість за кредитом; 97641 грн. 76 коп. - заборгованість за процентами за користування кредитом, а всього 117000 гривень 00 копійок.

У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, у зв’язку із задоволенням позову суд присуджує позивачеві з відповідача понесені ним судові витрати по сплаті судового збору, в розмірі 1762,00 грн.

Керуючись ст.ст. 141, 259, 264-265, 273, 279, 280-282, 289, п.п.15.5 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України,-

В И Р І Ш И В:

Позов публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором № б/н від 28.12.2012 року станом на 31 грудня 2017 року, яка включає: 19358 грн. 24 коп. - заборгованість за кредитом; 97641 грн. 76 коп. - заборгованість за процентами за користування кредитом, а всього 117000 (сто сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» судові витрати, пов’язані зі сплатою судового збору, в розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) гривні 00 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи

Позивач: публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ЄДРПОУ 14360570; відповідач: ОСОБА_1, зареєстроване місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 73606742 ?

Документ № 73606742 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 73606742 ?

Дата ухвалення - 23.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73606742 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 73606742 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 73606734
Наступний документ : 73606757