Рішення № 73448100, 11.04.2018, Хмельницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
11.04.2018
Номер справи
822/733/18
Номер документу
73448100
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 822/733/18

РІШЕННЯ

іменем України

11 квітня 2018 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Гнап Д.Д.,

за участі:секретаря судового засідання - Троян О.А. представника позивача - Падалка В. О. представників відповідача - Кедрун А. М., Гедзюка В. В. розглянув адміністративну справу за позовом приватного підприємства "Єлізія" до Славутської міської ради про скасування рішення.

І. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЗИЦІЙ СТОРІН

1. Приватне підприємство "Єлізія" звернулось з позовом до Славутської міської ради, в якому просить суд визнати незаконним та скасувати рішення Славутської міської ради Хмельницької області від 20 вересня 2013 року №13-33/2013 в частині обчислення плати за користування місцем розташування рекламного засобу.

2. В обґрунтування позовних вимог зазначило, що оплата за користування місцями розташування рекламних засобів є орендою земельної ділянки і для регулювання спірних правовідносин слід застосовувати норми права про оренду земельних ділянок, а укладений договір з міською радою є удаваним правочином, оскільки є аналогічне рішення Вищого Господарського суду України у справі №924/1584/14, де зазначено про удаваність подібних правовідносин.

3. Крім того, вказує, що згідно положень пп.2 п.5 ст. 288 Податкового кодексу України плата за користування вказаними місцями не може перевищувати 12% від нормативної грошової оцінки землі.

4. В судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги, просив їх задовольнити в повному обсязі.

5. Представники відповідача у відзиві та наданих поясненнях заперечили проти задоволення позову. Зазначили, що рішення Славутської міської ради Хмельницької області від 20 вересня 2013 року №13-33/2013 "Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Славута", в новій редакції зі змінами відповідно до рішення Славутської міської ради Хмельницької області від 28.10.2016 №11-13/2016, прийняте на підставі законодавства, яке регулює відносини, що виникають в процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. Зазначають, що твердження позивача про те, що відносини по тимчасовому користуванню місцем розміщення засобу зовнішньої реклами це фактично відносини оренди земельної ділянки, а укладений договір з міською радою є удаваним правочином є необгрунтованим і безпідставним, а тому позовні вимоги не підлягають задоволенню.

ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ

6. Ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.03.2018 відкрито провадження в адміністративній справі та вирішено розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження. Розгляд справи призначено у судовому засіданні на 11.04.2018 о 09:30 год.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

7. 20 вересня 2013 року Славутською міською радою було прийнято рішення №13-33/2013 "Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Славута", яким затверджено Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Славута (додаток 1) та Порядок оплати за користування місцями розташування рекламних засобів у м. Славута (додаток 2).

8. Пунктом 3.1. додатку №2 "Про порядок оплати за користування місцями розташування рекламних засобів у м. Славута" встановлено, що базова місячна ставка розміру плати є 35 відсотків базової вартості одного квадратного метра землі, визначеного рішенням сесії міської ради від 27.03.2012 №4.16-17/2012 "Про введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Славута Хмельницької області з 01.04.2012", з урахуванням щорічної індексації грошової оцінки земель, затвердженої постановою КМУ від 28.05.2000 №783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель".

9. 28 грудня 2017 року між Славутською міською радою та ПП "Єлізія" було укладено договори №758-2017 та №759-2017 тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами.

10. Згідно з вищезазначеними договорами Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Слаутської міської ради надає ПП "Єлізія" у тимчасове користування місця для розташування засобів завнішньої реклами, а ПП "Єлізія" здійснює, зокрема, оплату за тимчасове користування місцем.

11. Відповідно до пункту 3.2. даних договорів щомісячна плата за користування місцем розміщення рекламного засобу складає 468,64 грн.

12. Позивач, вважаючи, що рішення Славутської міської ради Хмельницької області від 20 вересня 2013 року №13-33/2013 в частині обчислення плати за користування місцем розташування рекламного засобу є протиправним, звернувся з даним адміністративним позовом до суду.

IV. ОЦІНКА СУДУ

13. Засади рекламної діяльності в Україні, регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами регламентовано Законом України "Про рекламу".

14. За визначенням термінів, наведених у статті 1 цього Закону, зовнішня реклама - це реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях - рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

15. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України (частина перша статті 16 Закону України "Про рекламу").

16. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 затверджено Типові правила розміщення зовнішньої реклами, які регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами (далі - Правила).

17. Згідно з пунктом 2 цих Правил місце розташування рекламного засобу - це площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою); спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

18. Пунктом 32 Правил встановлено, що плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

19. Порядок внесення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності на території м. Славута, визначено в додатку №2 "Про порядок оплати за користування місцями розташування рекламних засобів у м. Славута", затвердженому рішенням Славутської міської ради від 20 вересня 2013 року №13-33/2013 зі змінами відповідно до рішення Славутської міської ради від 28 жовтня 2016 року №11-13/2016.

20. В договорах тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами №758-2017 та №759-2017 від 28.12.2018 зазначено, що виконавчий комітет Славутської міської ради діє, зокрема, відповідно до рішенням Славутської міської ради від 20 вересня 2013 року №13-33/2013 зі змінами відповідно до рішення Славутської міської ради від 28 жовтня 2016 року №11-13/2016. Дані договори узгоджені підписами сторін - першого заступника міського голови С. В. Микульського та керівника ПП "Елізія" В. О. Падалко.

21. Тобто, укладаючи договори позивач знав про умови їх укладення, порядок оплати, який є відмінним від орендної плати за землю.

22. Стосовно твердження позивача про те, що відносини по тимчасовому користуванню місцем розміщення засобу зовнішньої реклами є фактично відносинами оренди земельної ділянки, а укладений договір з міською радою є удаваним правочином, слід зазначити наступне.

23. Порядок передачі в оренду земельної ділянки регулюється нормами Земельного Кодексу України (ст.123, 124) та ЗУ "Про оренду землі". Особливість відносин оренди земельної ділянки полягає у відповідній процедурі їх передачі, особливостях визначення орендної плати за землю, обов'язковості проведення земельних торгів, окрім випадків, передбачених ст.134 Земельного Кодексу України, де, зокрема, відсутній випадок - надання місця для розміщення засобів зовнішньої реклами.

24. Процедура отримання місця розміщення засобів зовнішньої реклами та спосіб обрахування плати за його використання є відмінною від порядку передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду і порівняно спрощеною, що є доцільним, з огляду на характер договірних відносин у сфері розміщення засобів зовнішньої реклами.

25. Аналіз наведених норм права та умов договору, укладеного між сторонами у справі, яка розглядається, дає підстави для висновку, що відносини, які виникають з тимчасового користування місцем розташування рекламних засобів не мають ознак, притаманних відносинам у сфері оренди землі, оскільки розміщення зовнішньої реклами проводиться за окремою процедурою, відмінною від процедури передачі в оренду земельної ділянки, на підставі дозволів, що надаються виконавчим комітетом відповідних рад у порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України; договір на тимчасове користування такими місцями укладається без проведення конкурсів.

26. За таких обставин суд вважає, що відносини у сфері розміщення зовнішньої реклами регулюються спеціальними нормами Закону України "Про рекламу", постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" від 29 грудня 2013 року № 2067, а питання щодо правових наслідків порушення зобов'язання та відповідальності за його порушення унормовано загальними положеннями цивільного законодавства і не потребує субсидіарного застосування норм про оренду землі. Відтак, законодавство України, що регулює питання оренди землі та, зокрема, положення пп.2 п.5 ст. 288 Податкового кодексу України, до правовідносин сторін у справі, що розглядається, не застосовуються.

27. Безпідставним також є посилання відповідача на судову практику Вищого Господарського суду України, оскільки Славутська міська рада не була стороною в зазначеному процесі. Крім того, дане рішення стосується правовідносин щодо стягнення суми заборгованості за договором про надання в користування місць земельної ділянки, який є удаваним по відношенню до фактично укладеного договору оренди земельної ділянки. Згідно договорів №758-2017 та №759-2017 від 28.12.2018 наявні правовідносини про надання у тимчасове користування місць для розташування засобів зовнішньої реклами.

28. Згідно частини 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. Частиною 2 статті 77 КАС України визначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

29. Враховуючи вищевикладене, позивачем не доведена, а відповідачем спростована протиправність оскаржуваного рішення, а тому підстави для задоволення позову відсутні.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову приватного підприємства "Єлізія" (вул. Свободи, 53, оф. 45 м. Хмельницький, 29000, код ЄДРПОУ 30190493) до Славутської міської ради (вул. Соборності, 7, м. Славута, 30000, код ЄДРПОУ 34270865) про скасування рішення Славутської міської ради від 20 вересня 2013 року №13-33/2013 в частині обчислення плати за користування місцем розташування рекламного засобу - відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Вінницького апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 16 квітня 2018 року

Головуючий суддя Д.Д. Гнап

Попередній документ : 73448082
Наступний документ : 73448114