Рішення № 73278745, 11.04.2018, Рожищенський районний суд Волинської області

Дата ухвалення
11.04.2018
Номер справи
167/263/18
Номер документу
73278745
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №167/263/18

Провадження №2/167/170/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2018 року Рожищенський районний суд Волинської області в складі:

головуючого- судді Сіліча І.І.

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження в залі суду в місті Рожище цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВ ИВ:

15 березня 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся в суд з позовом до ОСОБА_2 стягнення заборгованості за кредитним договором, посилаючись на те, що ОСОБА_2 27.02.2012 року стала клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк», ідентифікувавшись та ознайомившись з Умовами та Правилами надання банківських послуг, підписавши Анкету-Заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк», згідно якої отримав кредитну картку «Універсальна». Щодо зміни кредитного ліміту ПАТ КБ «ПриватБанк» керується п. 2.1.1.2.3, п. 2.1.1.2.4 Умов та Правил надання банківських послуг, де зазначено, що Клієнт дає свою згоду, що кредитний ліміт встановлюється за рішенням банку, і клієнт дає право банку в будь-який момент змінити (зменшити або збільшити) кредитний ліміт.

Підписання даного договору є прямою і безумовною згодою Позичальника щодо прийняття будь-якого розміру кредитного ліміту, встановленого банком, відповідно до п.2.1.1.2.4 Умов та Правил надання банківських послуг. Відповідач підтвердила свою згоду на те, що підписана заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг», затверджена наказом №СП-2010-256 від 06.03.2010 року та «Тарифами Банку», які викладені на банківському сайті http: // privatbank. ua/ terms/pages/70/, складає між ними та банком договір, що підтверджується підписом у заяві. Банк нараховував відсотки за користування кредитом в розмірі, встановленому «Тарифами Банку», які викладені на вказаному сайті, з розрахунку 360 календарних днів на рік, що підтверджено п.2.1.1.12.6 «Умовами та правилами надання банківських послуг». Одночасно пунктом 1.1.3.2.3 Умов та правил надання банківських послуг передбачена можливість односторонньої зміни тарифів та інших невід'ємних частин Договору. Таким чином, розмір відсоткової ставки за кредитом може змінюватись банком за умови інформування позичальника шляхом надання виписки по картковому рахунку на умовах, зазначених в п.1.1.3.1.9. Умов та правил надання банківських послуг. Відповідно до п.1.1.2.3 до обов’язків позичальника відноситься отримання виписки про стан картрахунків та про здійснені операції по картрахунках. Позивач свої зобов'язання за договором та угодою виконав в повному обсязі, надавши кредит у розмірі, встановленому договором. Відповідно до п.2.1.1.5.5 Умов та правил надання банківських послуг, позичальник зобов'язується погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених цим Договором.

Згідно п.2.1.1.5.6 Умов надання банківських послуг, у разі невиконання зобов'язань за Договором, на вимогу банку виконати зобов'язання з повернення кредиту (у тому числі простроченого кредиту та овердрафту), оплати винагороди банку. Власник карти зобов'язаний слідкувати за витратами коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникнення овердрафту, згідно п.1.1.2.7 Умов та правил надання банківських послуг.

Відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов надання банківських послуг, - при порушенні позичальником строків платежів по кожному з грошових зобов'язань, передбачених цим договором більш ніж на 30 днів, позичальник зобов'язаний сплатити банку штраф в розмірі 500 грн. + 5% від суми позову.

Відповідач не надавала своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов Договору, що має відображення у розрахунку заборгованості за договором. Таким чином, у порушення умов кредитного договору а також ст.ст.509, 526, 1054 ЦК України, відповідач зобов’язання за вказаним договором не виконав.

Відповідно до п. 2.1.1.12.9 «Правил користування платіжною карткою», боржник доручає списувати з будь-якого рахунку відкритого в банку, зокрема, з картрахунку грошові кошти для здійснення платежу з ціллю повного або часткового погашення боргових зобов'язань.

Відповідно до п. 1.1.2.4 "Умов та правил надання банківських послуг" за незгодою зі зміною Правил та/або "Тарифів Банку", які викладені на банківському сайті http: // privatbank. ua/ terms/pages/70/ позичальник зобов'язується надати банку письмову заяву про розірвання цього договору та погасити виниклу перед банком заборгованість.

На підставі п. 1.1.3.2.3 "Умов та правил надання банківських послуг", банк має право на зміну тарифів, які викладені на банківському сайті http: // privatbank. ua/ terms/pages/70/, а також інших умов обслуговування рахунків.

Згідно п. 2.1.1.3.5 "Умов та правил надання банківських послуг" клієнт доручає банку здійснювати списання грошових коштів з рахунків клієнта, відкритих у валюті кредитного ліміту, в межах суми, підлягаючих сплаті банку за даним договором, при настанні строків платежів, а також списання грошових коштів з картрахунку у разі настання строків платежів за іншими договорами клієнта в межах, встановлених цими договорами (договірне списання), в межах платіжного ліміту картрахунку.

Відповідно до п. 2.1.1.12.11 "Правил користування платіжною карткою", банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобовязань в цілому або у встановленої банком долі в разі невиконання боржником своїх боргових та інших обовязків за цим Договором.

Згідно п. 1.1.3.2.2 "Умов та правил надання банківських послуг" у разі порушення власником або довіреною особою вимог діючого законодавства України та/або умов даного Договору та/або у разі виникнення овердрафту має право призупинити здійснення розрахунків по карті (заблокувати карту) та або визнати карту недійсною до моменту усунення порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових обов'язків в цілому або у встановленою банком часткою у разі невиконання власником або довіреною особою власника своїх боргових обов'язків та інших обов'язків за цим договором.

Пунктом 1.1.7.12 Умов та правил надання банківських послуг передбачено, що договір діє на протязі 12 місяців з моменту підписання. Якщо на протязі цього строку жодна зі сторін не проінформує іншу сторону про припинення дії договору, він автоматично лонгується на тий самий строк.

Оскільки відповідач у порушення норм Закону та умов договору не повертає кредит та кошти за користування кредитом, станом на 21.02.2018 року заборгованість ОСОБА_2 за кредитним договором становить 26081,70 грн., з яких: 3908,44 грн. – заборгованість за кредитом, 11761,39 грн. – заборгованість за відсотками, 8693,69 грн. – заборгованість за пенею та комісією, а також відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг 500,00 грн. - штрафу (фіксована частина), 1218,18 грн. – штрафу (процентна складова).

Посилаючись на вищенаведене, позивач просить суд стягнути з відповідача 26081,70 грн.заборгованості та 1762,00 грн. судового збору.

Ухвалою судді від 16 березня 2018 року відкрито провадження у справі та встановлено, що справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання.

Позивач будь-яких додаткових пояснень щодо позову не надав.

Відповідач відзив на позов у строк встановлений судом не надала, хоча ухвалу про відкриття провадження у справі отримала поштою.

Як визначено у частині першій статті 280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з'явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Оскільки відповідач була належним чином повідомлена про розгляд справи, однак не подала відзив, враховуючи, що позивач не заперечує проти заочного розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Дослідивши письмові докази у справі, суд приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Як вбачається із змісту ч.1 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановленим договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

З матеріалів справи вбачається, що між сторонами існують зобов`язальні правовідносини, що виникли з кредитного договору.

Вказаний кредитний договір укладено між сторонами у формі договору приєднання за правилами ст.634 ч.1 ЦК України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, та який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

Даний договір складають, крім згаданої заяви, Умови і правила надання банківських послуг, та тарифи банку.

Згідно із стандартною заявою, підписаною відповідачем 27.02.2012 року, між сторонами укладено договір про надання банківських послуг, за яким позивач надав відповідачеві кредит у розмірі 11000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

Судом установлено, що банк взяті на себе зобов'язання по кредитному договору виконав у повному обсязі.

ОСОБА_2 були прийняті умови договору, про що свідчить її підпис на заяві про ознайомлення з Умовами надання банківських послуг.

Згідно ст.ст.526, 527, 530 ЦК України, зобов’язання повинні виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Як стверджено наданим банком розрахунком відповідач свого зобов`язання не виконала. Так, станом на станом на 21.02.2018 року заборгованість ОСОБА_2 за кредитним договором становить 26081,70 грн., з яких: 3908,44 грн. – заборгованість за кредитом, 11761,39 грн. – заборгованість за відсотками, 8693,69 грн. – заборгованість за пенею та комісією, а також відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг 500,00 грн. - штрафу (фіксована частина), 1218,18 грн. – штрафу (процентна складова).

Однак, позовні вимоги в частині стягнення пені та штрафу не підлягають до задоволення, виходячи з наступного.

Цивільно-правова відповідальність - це покладення на правопорушника основаних на законі невигідних правових наслідків, які полягають у позбавленні його певних прав або в заміні невиконання обов'язку новим, або у приєднанні до невиконаного обов'язку нового додаткового.

Покладення на боржника нових додаткових обов'язків як заходу цивільно-правової відповідальності має місце, зокрема, у випадку стягнення неустойки (пені, штрафу).

Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (частина друга статті 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частина третя статті 549 ЦК України).

За положеннями статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до ст.549 ЦК України штраф і пеня є одним видом цивільно-правової відповідальності, а тому їх одночасне застосування за одне й те саме порушення - строків виконання грошових зобов'язань за кредитним договором свідчить про недотримання положень, закріплених у статті 61 Конституції України щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і те саме порушення.

Отже, одночасне стягнення з позичальника пені та штрафу за порушення строків виконання грошових зобов'язань за кредитним договором є неправомірним.

Таким чином, беручи до уваги обставини, підтверджені належними та допустимими доказами, які були досліджені судом, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити частково та стягнути з відповідача в користь позивача заборгованість за кредитним договором від 27.02.2012 року станом на 21.02.2018 року в розмірі 25363,52 грн..

Відповідно до ст.141 ЦПК України з відповідача слід стягнути на користь позивача сплачений ним судовий збір пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. Оскільки задоволено 97,25 % позову (25363,52 грн. х 100 % : 26081,70 грн.), а сплачено 1762 грн. судового збору, то з відповідача на користь позивача слід стягнути 1713,55 грн. судових витрат (97,25 % х 1762 грн. : 100 %).

Керуючись ст.ст.4, 12, 81, 141, 247, 264, 265, 268, 273, 280 ЦПК України, ст.ст.526, 527, 530, 1048, 1054 ЦК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки с.Ясенівка, вул.Сонячна, 10 Рожищенського району Волинської області (паспортні дані: паспорт Серія АЮ №016736, виданий Рожищенським РВ УМВС України у Волинській області 16.02.2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) в користь Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» 25363 (двадцять п’ять тисяч триста шістдесят три) грн. 52 коп. заборгованості за кредитним договором №б/н від 27.02.2012 року.

В решті позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2 в користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 1 713 (одна тисяча сімсот тринадцять) грн. 55 коп. судового збору.

Рішення суду може бути оскаржене до апеляційного суду Волинської області шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів дня проголошення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до апеляційного суду Волинської області через Рожищенський районний суд Волинської області.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

СУДДЯ: І.І.Сіліч

Попередній документ : 73278706
Наступний документ : 73278760