Постанова № 73124583, 30.03.2018, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
30.03.2018
Номер справи
750/8861/17
Номер документу
73124583
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 750/8861/17 Провадження № 22-ц/795/303/2018 Головуючий у I інстанції - Карапута Л. В. Доповідач - Мамонова О. Є.Категорія - цивільна

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого-судді Мамонової О.Є.,

суддів: Висоцької Н.В., Шитченко Н.В.,

із секретарем: Зіньковець О.О.,

сторони:

позивач - ОСОБА_2,

відповідач - Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія»,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційна компанія» на ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова від 22 січня 2018 року про відмову у витребуванні доказів у справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційна компанія» про розірвання трудового договору та стягнення заборгованості по заробітній платі, -

У С Т А Н О В И В:

Ухвалою Деснянського районного суду м. Чернігова від 22 січня 2018 року у задоволенні клопотання ПАТ «Українська інноваційна компанія» про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до ПАТ «Українська інноваційна компанія» про розірвання трудового договору та стягнення заборгованості по заробітній платі відмовлено.

Не погоджуючись із вказаною ухвалою суду першої інстанції ПАТ «Українська інноваційна компанія» звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу скасувати і направити справу для продовження розгляду, посилаючись на неповне з'ясування, недоведеність та не дослідження обставин, що мають істотне значення для справи.

Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що відповідач звернувся до суду з клопотання про витребування оригіналу строкового трудового договору та трудової книжки позивача, у зв'язку з їх відсутністю у нього, що унеможливлює припинення з ОСОБА_2 трудових відносин та внесення відповідних записів до його трудової книжки із її подальшою видачею.

Заявник зазначає, що вказані документи знаходяться у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який в період до 13.07.2016 (дати припинення процедури ліквідації за рішенням суду) проводив фінансово-господарську діяльність ПАТ «Укрінбанк» (колишня назва відповідача у справі) та здійснював повноваження щодо зберігання документації, в тому числі з кадрового діловодства. Рішення суду, яким зобов'язано Фонд передати всю документацію відповідачеві не виконано, документи не передані, що свідчить про протиправне їх утримання, в тому числі й строкового трудового договору №141 від 18.04.2016 із всіма додатками до нього та трудової книжки позивача.

Наголошує, що позивачем не було надано жодного документа, який би свідчив про перебування сторін у трудових відносинах, натомість даний факт позивач вважає доведеним (преюдиційним).

У відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_2 просить залишити ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова від 22.01.2018 без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Вислухавши суддю-доповідача, пояснення позивача ОСОБА_2, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а ухвала суду першої інстанції - без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Із матеріалів справи вбачається, що у травні 2017 року ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом до ПАТ «Українська інноваційна компанія» про розірвання трудового договору та стягнення заборгованості по заробітній платі. Після уточнення позовних вимог співвідповідачем зазначив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

15.01.2018 ПАТ «Українська інноваційна компанія» звернулося до суду з клопотанням про витребування доказів, а саме про витребування у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб оригіналів або належним чином засвідчених копій документів: 1) строкового трудового договору № 141 від 18.04.2016 із всіма додатками до нього; 2) трудової книжки ОСОБА_2

Клопотання обґрунтовано тим, що в період проведення процедури ліквідації банку з 24.12.2015 до 13.07.2016 (дати припинення процедури ліквідації за рішенням суду) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводив фінансово-господарську діяльність ПАТ «Укрінбанк» (колишня назва відповідача у справі) та здійснював повноваження щодо зберігання документації, в тому числі з кадрового діловодства. Вказані документи Фондом гарантування вкладів фізичних осіб не були передані товариству, в зв'язку з чим останній звернувся до суду з позовом. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.07.2017 зобов'язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провести спільно з ПАТ «Українська інноваційна компанія» інвентаризацію всього майна та документації ПАТ «Укрінбанк», переданих уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 під час запровадження тимчасової адміністрації, за результатами якої скласти акт і передати все майно та документацію ПАТ «Укрінбанк» Публічному акціонерному товариству «Українська інноваційна компанія». Вказане рішення суду фондом не виконане, документи, в тому числі й строковий трудовий договір №141 від 18.04.2016 із всіма додатками до нього та трудова книжка позивача, не передано, що унеможливлює припинення з останнім трудових відносин та внесення відповідних записів до трудової книжки із її подальшою видачею.

Рішенням Апеляційного суду Чернігівської області від 26 липня 2017 року в справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційна компанія» про зобов'язання нарахування заробітної плати та стягнення заборгованості по заробітній платі встановлено, що з 18 квітня 2016 року ОСОБА_2 було прийнято на посаду директора Чернігівського центрального відділення ПАТ «Укрінбанк», а з 01.07.2016 його переведено на посаду завідувача господарством відділу експлуатації та ремонту основних засобів регіональної мережі Управління справами Департаменту ліквідаційних процедур ПАТ «Укрінбанк». Оскільки строк трудового договору не обумовлений ОСОБА_2 вважається прийнятим на роботу на невизначений строк (стаття 23 КЗпП України). По справі встановлено факт трудових відносин між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрінбанк», який в подальшому змінив назву на ПАТ «Українська інноваційна компанія».

При розгляді даної справи позивачем були надані копії строкового трудового договору № 141 від 18.04.2016 та його трудової книжки.

Згідно ч. 2 ст. 80 ЦПК України питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Вимоги до форми та змісту заяви про забезпечення доказів передбачено частиною 1статті 117 ЦПК України, зокрема, п. 5 ч. 1 даної статті зобов'язує заявника зазначити обґрунтування необхідності забезпечення доказів.

Згідно ч. 1, 2 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Враховуючий преюдиційний характер рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 26 липня 2017 року, яким встановлено факт трудових відносин між ОСОБА_2 та ПАТ «Українська інноваційна компанія», та зважаючи на положення ч. 2 ст. 80 ЦПК України районний суд обґрунтовано відмовив відповідачу у забезпеченні доказів шляхом витребування у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строкового трудового договору №141 від 18.04.2016 із всіма додатками до нього та трудової книжки ОСОБА_2

Посилання ПАТ «Українська інноваційна компанія» в апеляційній скарзі на те, що вказані вище документи знаходяться у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, не можуть бути взяті до уваги апеляційним судом, зважаючи на наявність постанови Київського апеляційного господарського суду від 06.07.2017, якою зобов'язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провести спільно з ПАТ «Українська інноваційна компанія» інвентаризацію всього майна та документації ПАТ «Укрінбанк», переданих уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 під час запровадження тимчасової адміністрації, за результатами якої скласти акт і передати все майно та документацію ПАТ «Укрінбанк» Публічному акціонерному товариству «Українська інноваційна компанія». Тобто відповідач шляхом звернення вказаного рішення суду до примусового виконання реалізує свою можливість отримати зазначені документи самостійно.

До того ж, зі змісту постанови Київського апеляційного господарського суду від 06.07.2017 не вбачається, що строковий трудовий договір №141 від 18.04.2016 із всіма додатками до нього та трудова книжка ОСОБА_2 знаходяться саме у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб чи в уповноваженої особи Фонду, на що посилається заявник в апеляційній скарзі.

Доводи апеляційної скарги про те, що позивачем не було надано жодного документа, який би свідчив про перебування сторін у трудових відносинах і даний факт позивач вважає доведеним (преюдиційним), колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони стосуються суті спору, а не вирішення питання витребування доказів. Відповідач у разі незгоди з позицією суду щодо допустимості, достовірності чи достатності доказів має можливість оскаржити рішення суду прийняте за результатами розгляду справи по суті.

Таким чином, враховуючи відсутність підстав, з яких випливає, що докази, які відповідач просить витребувати, знаходяться у відповідної особи, відсутність даних про вжиті відповідачем заходи для отримання цих доказів самостійно та (або) причини неможливості отримати їх самостійно, відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги ПАТ «Українська інноваційна компанія» та на підставі ст. 375 ЦПК України ухвала Деснянського районного суду м. Чернігова від 22 січня 2018 року підлягає залишенню без змін.

Керуючись ст.ст. 268, 269, 374, 375, 381-384, 389 ЦПК України, апеляційний суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційна компанія» - залишити без задоволення.

Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова від 22 січня 2018 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст постанови виготовлено 02 квітня 2018 року.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 73124580
Наступний документ : 73136495