Ухвала суду № 73001654, 28.03.2018, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
28.03.2018
Номер справи
910/2474/18
Номер документу
73001654
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відмову у видачі судового наказу

28.03.2018м. Дніпро№ 910/2474/18

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Назаренко Н.Г., розглянувши заяву:

заявник: Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго", м. Дніпро

боржник: Товариства з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть", м. Київ

про видачу судового наказу

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва 02.03.2018 надійшла заява Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть" заборгованості у розмірі 16434,78 грн., з яких: 13 999,52 грн. - заборгованості за активну електроенергію; 1976,52 грн. - інфляційних втрат та 458,74 грн. - 3% річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2018, заява Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" про видачу судового наказу передана за підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області.

Супровідним листом №01-05/33/18 від 20.03.2018 заява Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" про видачу судового наказу направленв до Господарського суду Дніпропетровської області.

26.03.2018 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго", м. Дніпро про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть", м. Київ заборгованості у розмірі 16434,78 грн., з яких: 13 999,52 грн. - заборгованості за активну електроенергію; 1976,52 грн. - інфляційних втрат та 458,74 грн. - 3% річних.

Судом перевірено зазначене у заяві місцезнаходження боржника за відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. За результатами такої перевірки встановлено, що заява про видачу судового наказу підсудна Господарському суду Дніпропетровської області.

Водночас, розглянувши заяву та подані Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго", м. Дніпро докази, суд приходить до висновку про необхідність відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу з таких підстав.

Відповідно до частини 1 статті 148 Господарського процесуального кодексу України, судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором.

Заявник посилається на договір про постачання електричної енергії від 12.11.2007 №606654, укладений між Публічним акціонерним товариством "ДТЕК Дніпрообленерго" (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть" (споживач). За умовами зазначеного договору постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача з приєднаною потужністю 490 кВт (КВА), величини якої по площадках вимірювання та точках продажу визначені додатком "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору. Точка (точки) продажу електричної енергії - межа балансової належності, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію визначена додатками "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" та "Загальна схема електропостачання", які є невід'ємною частиною даного договору або інша межа обумовлена окремим додатком до договору.

Заявник зазначає, що протягом грудня 2016 по січень 2017 належно виконував свої зобов'язання за договором, що підтверджується актами про використану електроенергії за цей період на суму 13 999,52 грн.

Внаслідок несплати споживачем за спожиту активну електричну енергію Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Дніпрообленерго" звернулось до суду із заявою про видачу наказу про стягнення заборгованості за договором про постачання електричної енергії від 12.11.2007 №606654 у розмірі 16434,78 грн.

Як вбачається з поданої заяви, до складу заявленої суми боргу включено суму основного боргу в розмірі - 13 999,52 грн., інфляційних втрат - 1976,52 грн. та 458,74 грн. - 3% річних.

Судом встановлено, що вимоги Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть" інфляційних втрат - 1976,52 грн. та 458,74 грн. - 3% річних не відповідають приписам статті 148 Господарського процесуального кодексу України, оскільки не є заборгованістю за своєю правовою природою з огляду на наступне:

Згідно з приписами ст. ст. 216 - 218 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за порушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій. Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. Господарські санкції застосовуються в установленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин. Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Відповідно ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошових зобов'язань на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 відсотка річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Частиною 2 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.

Наявність спору про право, вирішується судом у кожному конкретному випадку, виходячи із характеру та обґрунтованості заявленої матеріально-правової вимоги і документів, доданих до заяви. Наявність спору можна встановити відсутністю документів, що підтверджують наявність суб'єктивного права у заявника; документів, що підтверджують порушення суб'єктивного права або документів, що підтверджують виникнення права вимоги. Крім того, мають ураховуватися обставини, якщо із доданих документів вбачається, що боржник заперечує, не визнає або оспорює свій обов'язок перед заявником (кредитором); із доданих документів вбачається пропуск позовної давності. Така вимога може бути вирішена лише у позовному провадженні.

Суд звертає увагу, що Господарський процесуальний кодекс України не передбачає можливості часткового задоволення заяви про видачу судового наказу, оскільки він видається лише за умови безспірності вимог.

Як вбачається з аналізу вищенаведених норм законодавства, судовий наказ може бути видано за наявності відповідних договорів (у даному випадку договору на постачання електричної енергії), інших письмових доказів, що підтверджують фактичне виконання договору, а також заявник має обґрунтувати свої вимоги та додати документи, що вказують на правильність і безспірність розрахунків.

Зазначені обставини у сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що заява Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть" інфляційних втрат - 1976,52 грн. та 458,74 грн. - 3% річних оформлена з порушенням вимог, встановлених п.п.1,3 ч.1 статті 152 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому, суд звертає увагу заявника, що відповідно до статті 153 Господарського процесуального кодексу України відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених п.п.1, 2, 8, 9 ч.1 ст.152 цього Кодексу, не є перешкодою для повторного звернення з такою самою заявою в порядку, встановленому цим розділом, після усунення її недоліків.

Тобто, заявник має право повторно звернутись до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть" заборгованості за договором на постачання електричної енергії №606654 від 12.11.2007.

З урахуванням викладеного, заява Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть" заборгованості у розмірі 16434,78 грн., з яких: 13 999,52 грн. - заборгованості за активну електроенергію; 1976,52 грн. - інфляційних втрат та 458,74 грн. - 3% річних - задоволенню не підлягає.

Відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 3-6 частини першої статті 152 Господарського процесуального кодексу України в частині вимог про стягнення з боржника суми основного боргу, інфляційних та 3% річних, унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами у позовному порядку.

Керуючись статтями 150, 152 - 154, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити Публічному акціонерному товариства "ДТЕК Дніпрообленерго" у задоволенні заяви про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тракторзапчасть" заборгованості у розмірі 16434,78 грн., з яких: 13 999,52 грн. - заборгованості за активну електроенергію; 1976,52 грн. - інфляційних втрат та 458,74 грн. - 3% річних.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 28.03.2018.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набрала законної сили 28.03.2018 та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення» ГПК України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Суддя Н.Г. Назаренко

Попередній документ : 73001653
Наступний документ : 73001658