Ухвала суду № 72938192, 23.03.2018, Харківський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.03.2018
Номер справи
818/1942/17
Номер документу
72938192
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

УХВАЛА

23 березня 2018 р.Справа № 818/1942/17

Суддя-доповідач Харківського апеляційного адміністративного суду Бенедик А.П., перевіривши матеріали апеляційної скарги Головного управління Держгеокадастру у Сумській області на рішення Сумського окружного адміністративного суду від 29.01.2018р. по справі № 818/1942/17

за позовом Приватного акціонерного товариство "Сумиагропромбуд"

до Головного управління Держгеокадастру у Сумській області треті особи ОСОБА_2 , ОСОБА_3

про визнання незаконними та скасування наказів,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 29.01.2018р. задоволено позовну заяву Приватного акціонерного товариство "Сумиагропромбуд" до Головного управління Держгеокадастру у Сумській області треті особи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання незаконними та скасування наказів.

На зазначене рішення суду Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області подано апеляційну скаргу.

Вказана апеляційна скарга підлягає залишенню без руху, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 293 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Форма та зміст апеляційної скарги визначені статтею 296 КАС України. Відповідно до положень вказаної статті Кодексу, апеляційна скарга подається у письмовій формі. В апеляційній скарзі зазначаються: 1) найменування суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга; 2) найменування суду першої інстанції, який ухвалив рішення, номер справи та дата ухвалення рішення; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності; 4) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); 5) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної інстанції; 6) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права; 7) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо; 8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується; 9) перелік матеріалів, що додаються. До апеляційної скарги додаються: 1) документ про сплату судового збору; 2) копії апеляційної скарги відповідно до кількості учасників справи; 3) копії доданих до апеляційної скарги письмових матеріалів, що відсутні в учасників справи, відповідно до кількості учасників справи; 4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

Як вбачається із апеляційної скарги відповідачем зазначено, що апеляційна скарга подана на "постанову Сумського окружного адміністративного суду від 29 січня 2018 року по справі №818/1942/17", в той час, згідно матеріалів справи, судом першої інстанції 29 січня 2018 року ухвалено рішення.

Зазначені недоліки апеляційної скарги мають бути усунені шляхом направлення до Харківського апеляційного адміністративного суду уточненої апеляційної скарги із вірним найменуванням судового рішення, що є предметом оскарження, а також копій скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Зазначені недоліки апеляційної скарги мають бути усунені шляхом направлення до Харківського апеляційного адміністративного суду уточненої апеляційної скарги із вірним найменуванням дати ухвалення судового рішення, що є предметом оскарження, а також копій скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Крім того, згідно п.1 ч. 5 ст. 296 КАС України, до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Порядок та розмір сплати судового збору визначений Законом України "Про судовий збір".

Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір", судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції, яка діяла на час подання адміністративного позову), за подання адміністративного позову немайнового характеру, який подано: суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, слід сплатити 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" встановлено розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць станом на 01 січня 2017 року - 1600 грн. 00 коп.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції, чинній на час подання апеляційної скарги), за подання до адміністративного суду апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами ставка судового збору встановлюється у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Таким чином розмір судового збору, що підлягає сплаті за подання апеляційної скарги на рішення суду, яким вирішено позовну вимогу немайнового характеру, становить 2400 (дві тисячі чотириста) грн. 00 коп.

Згідно абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Оскільки оскаржуваним рішенням вирішено загалом дві позовні вимоги немайнового характеру, розмір судового збору, що підлягає сплаті за подання апеляційної скарги становить 4800 (чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп (2400 грн. *2)

Як вбачається з матеріалів справи, заявником апеляційної скарги не надано доказів сплати судового збору у визначеному законом розмірі. Натомість, в апеляційній скарзі заявник просить відстрочити сплату судового збору до прийняття рішення по справі.

Дослідивши вказане клопотання, суд дійшов висновку про його необґрунтованість, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 133 КАС України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

З наведених положень вбачається, що їх застосування підлягає виключно до осіб, рівень статків яких обмежений, для усунення для таких осіб перешкод фінансового характеру для доступу до правосуддя. Інших (ніж незадовільний майновий стан особи) підстав законодавством не визначено.

Таким чином, фактично єдиною підставою для відстрочення, розстрочення, звільнення від сплати судового збору є незадовільний майновий стан скаржника. Доказів незадовільного майнового стану відповідача, що спричиняє неможливість сплати судового збору матеріали справи не містять.

Заявником апеляційної скарги не наведено жодних підстав в обґрунтування заявленого клопотання про відстрочення сплати судового збору.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 44 КАС України, учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Рівність усіх учасників справи перед законом і судом передбачає єдиний правовий режим, який забезпечує реалізацію їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Сплата судового збору за подання апеляційної скарги є процесуальним обов'язком сторони, що звертається до суду з апеляційною скаргою.

Виходячи з наведеного, надана заява є необґрунтованою, тому не підлягає задоволенню.

Зазначені недоліки апеляційної скарги мають бути усунені шляхом направлення до Харківського апеляційного адміністративного суду оригіналу квитанції про сплату судового збору.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КАС України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

У відповідності до приписів пункту 1 частини 4 статті 169 КАС України, позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 133, 169, 296, 298, ч. 2 ст. 321, ч. 2 ст. 325, ст.ст. 328-331 КАС України, суддя-доповідач, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання Головного управління Держгеокадастру у Сумській області про відстрочення сплати судового збору - відмовити.

Апеляційну скаргу Головного управління Держгеокадастру у Сумській області на рішення Сумського окружного адміністративного суду від 29.01.2018р. по справі №818/1942/17 за позовом Приватного акціонерного товариства "Сумиагропромбуд" до Головного управління Держгеокадастру у Сумській області треті особи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання незаконними та скасування наказів - залишити без руху.

Надати Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області строк для усунення недоліків поданої апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення її без руху шляхом направлення до Харківського апеляційного адміністративного суду уточненої апеляційної скарги із вірним найменуванням судового рішення, що є предметом оскарження, а також копій скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також сплати судового збору в розмірі 960 (дев'ятсот шістдесят) грн. 00 коп. за наступними реквізитами: УДКСУ в Основ'янському районі м. Харкова, МФО 851011, код ЄДРПОУ 37999628, банк: ГУ ДКСУ в Харківській області, рахунок - 31210206781011, код класифікації доходів бюджету - 22030101.

Роз'яснити Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області, що в разі невиконання вимог цієї ухвали у встановлений судом строк, апеляційна скарга буде повернута протягом п'яти днів з дня закінчення строку на усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис) А.П. Бенедик

Попередній документ : 72938191
Наступний документ : 72938193