Ухвала суду № 72888824, 21.03.2018, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
21.03.2018
Номер справи
751/655/18
Номер документу
72888824
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 751/655/18 Провадження № 6/795/3/2018 Категорія - цивільна Головуючий у I інстанції - Шитченко Н.В.

У Х В А Л А

21 березня 2018 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючої – судді: Шитченко Н.В.,

із секретарем Шкарупою Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Кредитної спілки «Гарантія-Кредит» про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Юрбізнескон» від 14 листопада 2017 року у справі за позовом Кредитної спілки «Гарантія-Кредит» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення боргу, -

У С Т А Н О В И В:

У лютому 2018 року КС «Гарантія-Кредит» звернулась до суду із заявою про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Юрбізнескон» від 14 листопада 2017 року по справі № 41/17. Заявлені вимоги мотивовані тим, що 14 листопада 2017 року Постійно діючим третейським судом при Асоціації «Юрбізнескон» винесено рішення у справі за позовом КС «Гарантія-Кредит» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення боргу за кредитним договором, яким повністю задоволено позовні вимоги та стягнуто солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на користь КС «Гарантія-Кредит» 4581,94 грн заборгованість за кредитним договором та 600 грн витрат, пов’язаних з оплатою третейського збору. Представник заявника зазначає, що справа була розгляну з дотриманням вимог ЗУ «Про третейські суди», і рішення третейського суду набрало законної сили.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з’явились. Представником заявника через канцелярію суду подано заяву про повернення судового збору.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний суд приходить до висновку про необхідність залишення заяви КС «Гарантія-Кредит» без розгляду, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Пунктом 18 розділу ХІІІ «Перехідні положення» ЦПК України визначено, що положення цього Кодексу застосовуються з урахуванням п.п. 11 п. 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» ОСОБА_4 України.

Згідно з п.п. 11 п. 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» ОСОБА_4 України у редакції Закону України від 02 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до ОСОБА_4 України (щодо правосуддя)» представництво відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 131-1 та ст. 131-2 цієї ОСОБА_4 виключно прокурорами або адвокатами у судах апеляційної інстанції здійснюється з 01 січня 2018 року.

У ст. 8 ОСОБА_4 України зазначено, що ОСОБА_4 України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі ОСОБА_4 України і повинні відповідати їй. ОСОБА_4 України є нормами прямої дії.

Приписами ч. 2 ст. 15 ЦПК України передбачено, що представництво у суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом. Повноваження адвоката, як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Відповідно ч. 3 ст. 58 ЦПК України юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника. Представником у суді може бути адвокат або законний представник (ч. 1 ст. 60 ЦПК України).

Пунктом 5 ч. 3 ст. 484 ЦПК України встановлено, що до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви.

З матеріалів справи вбачається, що заява про видачу виконавчого листа подана та підписана представником КС «Гарантія-Кредит» ОСОБА_5, яка діє на підставі доручення від 30 червня 2017 року (а.с. 10), проте, у справі відсутні будь-які відомості щодо наявності у вказаної особи, як представника заявника, статусу адвоката. Отже, судом помилково було призначено до судового розгляду питання за заявою КС «Гарантія-Кредит» про видачу виконавчого листа, яка подана особою, що не має повноважень на ведення справи.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 257 ЦПК України суд наділений повноваженнями залишити заяву без розгляду, якщо таку заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи. В ухвалі про залишення заяви без розгляду може бути вирішено питання про повернення судового збору з державного бюджету (ч. 3 ст. 257 ЦПК України).

Відповідно до приписів п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір», сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі залишення заяви без розгляду (крім встановлених випадків).

Враховуючи наведене, заява КС «Гарантія-Кредит» про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Юрбізнескон» підлягає залишенню без розгляду. Одночасно суд роз’яснює, що особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 257, 261, 354, 484 ЦПК України, ст. 7 ЗУ «Про судовий збір», -

У Х В А Л И В:

Заяву Кредитної спілки «Гарантія-Кредит» про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Юрбізнескон» від 14 листопада 2017 року у справі за позовом Кредитної спілки «Гарантія-Кредит» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення боргу – залишити без розгляду.

Заяву представника КС «Гарантія-Кредит» про повернення судового збору – задовольнити.

Зобов’язати Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області повернути Кредитній спілці «Гарантія-Кредит», код 33800206, судовий збір в сумі 881 (вісімсот вісімдесят одна) грн, який було сплачено відповідно до платіжного доручення № 521 від 06 березня 2018 року.

Копію ухвали про залишення заяви без розгляду направити учасникам справи, а заявнику – копію ухвали разом з оригіналом платіжного доручення № 521 від 06 березня 2018 року.

Ухвала в частині повернення судового збору може бути пред’явлена до виконання протягом одного року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Верховного Суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її вручення.

Суддя Н.В. Шитченко

Попередній документ : 72888807
Наступний документ : 72888834