Ухвала суду № 72833534, 19.03.2018, Рожищенський районний суд Волинської області

Дата ухвалення
19.03.2018
Номер справи
167/241/18
Номер документу
72833534
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 167/241/18

Провадження №2/167/158/18

УХВАЛА

19.03.2018 року Суддя Рожищенського районного суду Волинської області Сіліч І.І. вивчивши матеріали справи за клопотанням ОСОБА_1 про звільнення від сплати судового збору по справі за позовом ОСОБА_1 до Рудко-Козинської сільської ради, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача ОСОБА_2, Реєстраційної служби Рожищенського районного управління юстиції про визнання недійсним рішень органу місцевого самоврядування, скасування державної реєстрації права власності на земельну ділянку,

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2018 року ОСОБА_1 звернулася в суд з позовом до Рудко-Козинської сільської ради, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача ОСОБА_2, Реєстраційної служби Рожищенського районного управління юстиції про визнання недійсним рішень органу місцевого самоврядування, скасування державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

До матеріалів справи позивач подала клопотання про звільнення її від сплати судового збору при подачі позову, обґрунтовуючи його тим, що майновий стан не дозволяє їй сплатити повністю та навіть частково судовий збір, оскільки на даний час на її одноосібному утриманні знаходиться малолітня донька (вік 10 років), розмір її заробітної плати є мінімальним. Цих коштів вистачає лише на часткову оплату комунальних послуг, оплату вартості навчання доньки, придбання мінімального пакету споживчих товарів (продуктів харчування, одягу, речей побутового вжитку). Інших джерел доходів немає, фінансової підтримки не отримує, соціальних чи інших дотаційних доплат (крім часткового відшкодування вартості наданих комунальних послуг) не отримує. Їй, як особі, що віднесена до соціально незахищеної категорії населення з низьким рівнем доходів призначено надання безоплатної правової допомоги. Посилаючись на викладене та численні рішення ЄСПЛ, що є обов’язковими для врахування усіма національними судами України наголошується на недопущення випадків обмеження громадянам доступу до правосуддя, просить звільнити її від сплати судового збору за подачу позовної заяви.

Клопотання позивача про звільнення від сплати судового збору не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 8 Закону України «Про судовий збір» та ст. 136 ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. На тій же підставі суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати. При цьому враховуються такі умови: розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або позивачами є: військовослужбовці; батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї; особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

У статті 129 Конституції України однією із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Із матеріалів позовної заяви та клопотання слідує, що позивачем ОСОБА_1 не надано жодних доказів, які б підтверджували її незадовільний чи тяжкий майновий стан, і котрі б давали суду підстави для звільнення від сплати судового збору.

За таких обставин, суд позбавлений можливості оцінити майновий стан позивача, а тому не вбачає підстав для звільнення ОСОБА_1 від сплати судового збору, оскільки звільнення від сплати судового збору допускається лише у виключних випадках.

При цьому, суд бере до уваги, що звільнення від сплати судового збору є правом, а не обов’язком суду. Позивач не зверталася до суду з клопотаннями про відстрочення, розстрочення сплати судового збору або зменшення розміру судового збору.

Відмова у звільненні від сплати судового збору не порушує положення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (про право на справедливий суд), оскільки не перешкоджає вказаній особі у доступі до суду і не ускладнює його таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права. Судовий збір, його об'єкти та ставки, підстави і порядок сплати, а також умови звільнення від сплати встановлені законом, тобто справляння судового збору переслідує законну мету.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Креуз проти Польщі" від 19.06.2001 року зазначено, що вимога сплати зборів цивільними судами у зв'язку з поданням позовів, які вони мають розглянути, не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Оскільки відсутні встановлені законом підстави для звільнення позивача від сплати судового збору, в задоволенні клопотання ОСОБА_3 слід відмовити.

Крім того, беручи до уваги те, що на час подання до суду вищезазначеного позову позивачем ОСОБА_1 не сплачено судовий збір, що є порушенням положень ч.4 ст.177 ЦПК України, де зазначено, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону, вважаю за необхідне залишити позов без руху, надавши позивачеві строк для оплати заявлених вимог судовим збором.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 2 ЗУ «Про судовий збір» ставки судового збору встановлюються у таких розмірах: за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою ставка судового збору становить 0.4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме: 704, 80 грн.. Позивач в позовній заяві ставить три вимоги немайнового характеру.

Відтак позивачу необхідно сплатити судовий збір по трьом вимогам немайнового характеру по 704.80 грн. на наступні реквізити: Рожищенський районний суд Волинської області, отримувач коштів УДКСУ у Рожищ. р-ну (Рож.р-н) 22030001, код отримувача 37986509, рахунок отримувача 31216206700345, ГУДКСУ у Волинській області, код банку отримувача 803014, призначення платежу судовий збір за розгляд справи в Рожищенському районному суді Волинської області.

Враховуючи зазначені обставини, позовну заяву слід залишити без руху з підстави недотримання вимог ст. 177 ЦПК України, надати строк для усунення відмічених недоліків.

Керуючись ст.ст. 136, 177, 185, 258, 260, 261, 353 ЦПК України, п.2 ч.1 ст. 2, ст. 8 ЗУ «Про судовий збір», суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотанням ОСОБА_1 про звільнення від сплати судового збору - відмовити.

Залишити без руху позовну заяву ОСОБА_1 до Рудко-Козинської сільської ради, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача ОСОБА_2, Реєстраційної служби Рожищенського районного управління юстиції про визнання недійсним рішень органу місцевого самоврядування, скасування державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

Надати позивачу строк 5 (п’ять) днів з дня вручення цієї ухвали для усунення вказаних недоліків.

Роз’яснити позивачу, що в разі якщо у строк, встановлений судом, недоліки позовної заяви не будуть усунуті, позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Копію ухвали надіслати позивачу, представнику позивача.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою: http://rg.vl.court.gov.ua (в рядку «Справа №» необхідно ввести номер справи, в якій постановлено дану ухвалу).

Ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду .

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Рожищенського районного суду І.І.Сіліч

Попередній документ : 72833527
Наступний документ : 72833618