Ухвала суду № 72821879, 20.03.2018, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
20.03.2018
Номер справи
916/467/18
Номер документу
72821879
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

про відмову у видачі судового наказу

"20" березня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/467/18

Суддя господарського суду Одеської області Гут С.Ф., розглянувши заяву (вх.ГСОО№ 503/18 від 15.03.2018р.) Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 „ПРИВАТ БАНК” про видачу судового наказу до боржника ОСОБА_2 підприємства „Агенство нерухомості Адмірал”,-

Встановив:

Публічне акціонерне товариство ОСОБА_1 „ПРИВАТ БАНК” звернулось до господарського суду Одеської області із заявою (вх. № ГСОО 503/18 від 15.03.2018р.) про видачу судового наказу про стягнення з ОСОБА_2 підприємства „Агенство нерухомості Адмірал” заборгованості за кредитом у розмірі 13 017,30 грн., з яких: 1187,40 грн. – заборгованість за договором №б/н від 20.05.2013р.; 2887,49 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом; 5390,82 грн.- пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором; 3551,59 грн. – заборгованість по комісії за користування кредитом.

Заяву Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 „ПРИВАТ БАНК” обґрунтовано неналежним виконанням з боку боржника - ОСОБА_2 підприємства „Агенство нерухомості Адмірал” прийнятих на себе зобов’язань за умовами Договору №б/н від 20.05.2013р., якому було встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок №26003054302351 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв`язку Банку і Клієнта, що визначено і врегульовано „Умовами та правилами надання банківських послуг”.

Відповідно до ч. 1 ст. 148 ГПК України, судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст.152 ГПК України, суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо: заявлено вимогу, яка не відповідає вимогам статті 148 цього Кодексу.

Проте, заявником - Публічним акціонерним товариством ОСОБА_1 „ПРИВАТ БАНК” крім суми грошової заборгованості за договором, яка складається з 1187,40 грн. – заборгованість за договором №б/н від 20.05.2013р., було також заявлено вимоги про стягнення 2887,49 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом; 5390,82 грн.- пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором; 3551,59 грн. – заборгованість по комісії за користування кредитом.

Відповідно до ст. 230 Господарського Кодексу України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частиною 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, пеня за своєю правовою природою не є заборгованістю за договором, а являється видом штрафних санкцій, яку сторона зобов’язання сплачує у разі невиконання/неналежного виконання зобов’язань та у випадку, якщо відповідальність у вигляді пені була передбачена договором.

Відтак, пеня не є заборгованістю за договором, а являється штрафною санкцією, вимоги про сплату пені у зв'язку з порушенням грошових зобов'язань хоча й мають грошовий характер, але за своєю природою не є основним зобов'язанням, а є заходом відповідальності за порушення зобов'язань.

Згідно до ч. 3 статті 152 ГПК України, у разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу лише в частині цих вимог. У разі якщо заявлені вимоги між собою пов`язані і окремий їх розгляд неможливий, суд відмовляє у видачі судового наказу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та необхідність розгляду вимог про стягнення заборгованості по процентам за користування кредитом, пені за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором та заборгованості по комісії за користування кредитом окремо у позовному провадженні, з дослідженням та перевіркою судом нарахованих сум, підстав таких нарахувань, періодів, тощо, суд вважає, що заява Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 „ПРИВАТ БАНК” про видачу судового наказу до боржника ОСОБА_2 підприємства „Агенство нерухомості Адмірал” в частині стягнення 2887,49 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом; 5390,82 грн.- пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором; 3551,59 грн. – заборгованість по комісії за користування кредитом задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 150, п.3 ч.1, ч.2 ст.152, ч. 1 ст. 148, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Відмовити Публічному акціонерному товариству ОСОБА_1 „ПРИВАТ БАНК” у видачі судового наказу про стягнення з ОСОБА_2 підприємства „Агенство нерухомості Адмірал” в частині стягнення 2887,49 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом; 5390,82 грн.- пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором; 3551,59 грн. – заборгованість по комісії за користування кредитом.

Ухвала набрала чинності 20.03.2018 року та може бути оскаржена відповідно до положень ГПК України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя С.Ф. Гут

Попередній документ : 72821874
Наступний документ : 72821880