Ухвала суду № 72821516, 15.03.2018, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
15.03.2018
Номер справи
911/3870/17
Номер документу
72821516
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"15" березня 2018 р. м. Київ Справа № 911/3870/17

Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М. у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Проджект Білдінг" (м. Київ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод м’якої упаковки" (Київська обл., с. Рославичі) про стягнення заборгованості у розмірі 147670,42 грн

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 (довіреність б/н від 07.12.2017);

від відповідача: ОСОБА_2 (довіреність б/н від 06.02.2018).

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Київської області перебуває справа №911/3870/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Проджект Білдінг" (далі – позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод м’якої упаковки" (далі – відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 147670,42 грн.

Ухвалою від 22.01.2018 господарський суд Київської області відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання для її розгляду на 22.02.2018.

21.02.2018 до господарського суду від представника відповідача надійшло клопотання б/н від 21.02.2018 (вх. №3731/18) про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвалою від 22.02.2018 господарський суд Київської області оголосив перерву в підготовчому засіданні до 15.03.2018, зобов’язав позивача надати суду в строк до 13.03.2018 пояснення на заяву свідка та на клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

До початку судового засідання до суду від позивача надійшли письмові пояснення у справі від 12.03.2018, до яких було додано належним чином засвідчені документи, на яких грунтуються заявлені позивачем до відповідача грошові вимоги у справі.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві та письмових поясненнях від 12.03.2018. Вказав, що відповідач порушив умови договору на виконання проектних робіт №2710/150Г від 27.10.2016, згідно з яким позивач зобов’язався виконати роботи по розробці проектної документації стадії Р, а відповідач зобов’язався прийняти роботи та оплатити їх. 09.02.2017 між позивачем та відповідачем була укладена додаткова угода №1 до договору №2710/150Г від 27.10.2016, на виконання умов п. 3.3 якої відповідач перерахував позивачу аванс у сумі 42600,00 грн, однак після виконання позивачем робіт у повному обсязі та передачі їх відповідачу за актом здачі-приймання проектних робіт від 31.05.2017, останній виконані роботи не оплатив, чим заборгував позивачу 126950,00 грн.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позовних вимог заперечив з підстав викладених у відзиві на позовну заяву від 21.02.2018. Зазначив, що вимоги позивача не грунтуються на законі, оскільки ані договір на виконання проектних робіт №2710/150Г від 27.10.2016, ані акт здачі-приймання проектних робіт від 31.05.2017 директор ТОВ "Завод м’якої упаковки" ОСОБА_3 не підписувала і довіреність на уповноваження підписання спірного договору та акту від товариства не видавалась, що підтверджується заявою ОСОБА_3 як свідка.

Окрім того, на підтвердження того, що підписи, які виконані у договорі і акті від імені ОСОБА_3 не є її підписами, представник відповідача у долученій до відзиву таблиці наводить зрівняльний візуальний їх аналіз з дійсним підписом ОСОБА_3, зазначеним у її особистому паспорті громадянина України ВЕ 871291, виданого 02.04.2003 Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку.

Оскільки як на правову підставу виникнення у відповідача зобов'язання щодо сплати позивачу грошових коштів на суму 147670,42 грн останнім вказано на існування договору на виконання проектних робіт №2710/150Г від 27.10.2016 та акту здачі-приймання проектних робіт від 31.05.2017, ніби то підписаних від імені директора ТОВ "Завод м’якої упаковки" ОСОБА_3, та враховуючи, що у представника відповідача виникли великі сумніви щодо належності проставлених підписів на документах вищезгаданій особі, з метою підтвердження або спростування вказаних фактів представник відповідача в судовому засіданні підтримав раніше надіслане суду клопотання про призначення у даній господарській справі судової почеркознавчої експертизи від 21.02.2018, проведенння якої просив доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру (ДНДЕКЦ).

Представник позивача в засіданні суду проти заявленого відповідачем клопотання про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи від 21.02.2018 заперечив з підстав, викладених у письмових поясненнях від 12.03.2018. Зокрема вказав, що призначення експертизи є недоцільним, оскільки її результати жодним чином не можуть спростувати факту існування між позивачем та відповідачем договірних відносин і правомірно укладеного договору, чинність якого не оскаржувалась відповідачем під час розгляду іншої справи № 911/3515/17, предметом якої була вимога про стягнення з ТОВ "Завод м’якої упаковки" боргу за виконані роботи по тому ж договору на виконання проектних робіт №2710/150Г від 27.10.2016.

До того ж, за твердженням представника позивача, договір №2710/150Г від 27.10.2016 та акт здачі-приймання проектних робіт від 31.05.2017 не тільки підписані зі сторони відповідача, але й скріплені печатками останнього. Представником позивача надано докази, які підтверджують наступне схвалення правочину, укладеного ОСОБА_3, від імені відповідача, а саме: копію сторінки скриншоту поштової скриньки комерційного директора позивача ОСОБА_4 та доданих файлів, які засвідчують робочу переписку з представником відповідача з приводу замовлення по договору; копію довідки АТ "ОТП Банк" від 11.12.2017 вих. № 005-3/1001 на підтвердження перерахування відповідачем на рахунок позивача грошових коштів у сумі авансу з призначенням платежу: "за проектні роботи, зг. дог. № 2710/150Г від 27.10.16р. у т.ч. ПДВ 20% = 21158,33 грн"

На думку представника позивача, заявлене відповідачем клопотання про призначення експертизи та подана ним заява про допит свідка є нічим іншим як зловживанням відповідачем своїми процесуальними правами для затягування судового процесу, з огляду на що позивач просить відмовити у його задоволенні в повному обсязі.

В процесі розгляду справи судом було розглянуто клопотання відповідача про призначення у справі почеркознавчої експертиз та відмовлено у його задоволенні, з огляду на таке.

Як зазначено в п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", відповідно до статті 1 Закону судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Предметом висновку експерта, у відповідності до ч. 2 ст. 98 ГПК України, може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Відповідно до ст. 99 ГПК України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз’яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

У клопотанні про призначення судової почеркознавчої експертизи відповідач просить суд поставити перед експертом питання, які направлені на встановлення дійсності підпису ОСОБА_3 чи іншої особи на примірнику договору №2710/150Г від 27.10.2016 та акту здачі-приймання проектних робіт від 31.05.2017.

Неможливість самостійного надання експертного висновку у строки, встановлені для подання доказів та передбачені ст. 80 ГПК України, відповідач обгрунтовує з посиланням на відсутність у нього оригіналів досліджуваних документів та надає таблицю зрівняльного візуального аналізу підписів, виконаних від імені ОСОБА_3 в договорі на виконання проектних робіт №2710/150Г від 27.10.2016, акті здачі-приймання проектних робіт від 31.05.2017 та паспорті громадянина України ВЕ 871291, виданого 02.04.2003 Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку.

З огляду на подані відповідачем та позивачем до справи докази як в обгрунтування заявлених вимог, так і на їх спростування, зважаючи також на те, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, однак враховуючи, що наявні у справі докази в підтвердження факту укладення та виконання умов спірного договору №2710/150Г від 27.10.2016 не є взаємно суперечливими, суд вважає, що їх оцінку може бути здійснено господарським судом без призначення відповідної судової експертизи.

До того ж, суд зауважує, що з огляду на наявні в договорі, акті та паспорті відбитки підписів ОСОБА_3 на вказаних документах органолептично вбачається, що вони мітять розбіжності та можливо дійсно виконані не цією особою. Однак суд вказує, що подальше скріплення їх печаткою товариства, доказів протиправного використання якої відповідачем до суду надано не було, може свідчити про недоліки в діяльності ТОВ "Завод м’якої упаковки", а не про відсутність погодження на укладення спірного правочину зі сторони відповідача.

Вказане, а також відсутність заперечень з приводу достовірності і правильності здійснених грошових переказів з призначенням платежу на виконання умов вищевказаного договору, свідчить про наступне схвалення правочину №2710/150Г від 27.10.2016 уповноваженими особами товариства при його подальшому виконанні.

Враховуючи, що обов'язок суду призначити у справі експертизу виникає у разі доведення стороною сукупності всіх умов, визначених ч. 1 ст. 99 ГПК України, а відповідач в судовому порядку не довів неможливість встановлення обставин, які входять до предмету доказування в даній справі, без проведення судової експертизи, не надав доказів відсутності у нього оригіналів досліджуваних документів, необхідних для проведення експертизи матеріалів, існування яких не заперечувалось відповідачем під час розгляду іншої гоподарської справи за № 911/3515/17, тому враховуючи все вищезазначене, а також те, що 22.03.2018 закінчується строк розгляду справи у підготовчому провадженні, суд вважає, що направлення оскаржуваних відповідачем документів на експертне дослідження спричинило б затягування розгляду справи та порушило б права позивача стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку, та призвело б до додаткового витрачання коштів сторонами, а отже задоволення клопотання відповідача за даних обставин є неможливим.

Водночас, у зв'язку з наявною в матеріалах справи заявою ОСОБА_3, яка має намір підтвердити обставини справи щодо недійсності її підписів як директора ТОВ "Завод м’якої упаковки", проставлених на спірному договорі та акті, суд дійшов висновку про необхідність виклику її в судове засідання в якості свідка (ч. 1 ст. 66 ГПК України) для повідомлення обставин, що стосуються справи.

Згідно з ч. 1 ст. 185 ГПК України передбачено, що у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Слід зазначити, що з метою забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, господарський суд заслухав пояснення представників сторін щодо обставин справи, з'ясував достатність поданих доказів та дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66, 89, п. 3 ч. 2 ст. 185, ст. 234 ГПК України, господарський суд Київської області,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ТОВ "Завод м’якої упаковки" про призначення судової експертизи у справі №911/3870/17 відхилити.

2. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 16.04.18 на 12:00. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С. Петлюри, 16, зал №3).

3. Викликати в судове засідання свідка – ОСОБА_3 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України ВЕ 871291, виданий 02.04.2003 Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку, РНОКПП НОМЕР_1).

4. Попередити ОСОБА_3 про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання свідка.

5. Попередити сторін про наслідки неявки в судове засідання, передбачені ст. 202 ГПК України, а також про обов'язок повідомити суд про причини неявки у разі неприбуття у судове засідання.

6. Надіслати копію ухвали господарського суду Київської області учасникам провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає окремо від рішення суду відповідно до ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

З інформацією про дане судове рішення учасники справи можуть ознайомитися на сайті: http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвалу підписано: 20.03.2018.

Суддя В.М. Антонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 72821516 ?

Документ № 72821516 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72821516 ?

Дата ухвалення - 15.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72821516 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 72821516 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 72821515
Наступний документ : 72821517